Lathund för uträkning av kostnader vid installation av 6 st laddplatser.

Ett exempel från en bostadsrättsförening med garage i Sjöstaden.

Kostnader, avskrivning och avgift för laddning
Kostnad 6 st laddstolpar, konsultation samt ansökan till Klimatklivet 125.000
Bidrag från Klimatklivet (50% stöd) -62.500
Total kostnad per laddplats 10.417
Avskrivningstid 10 år
Kostnad per månad och laddstolpe 87 kr/mån
Schablonkostnad el per månad

(Beräknad på 1000mil/år x 1,5kwh/mil = 1500kwh/år x 1,50kr/kwh)

188 kr/mån
Total månadskostnad för elbil exkl garageplats 275 kr/mån