Om oss

ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform som bildades 2014. Organisationen, som är verksam i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har som mål att skapa den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige.

Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt, varav flera sker i samarbete med företag, forskningsorganisationer och högskolor.

Konkret handlar det om att omsätta klimatavtalet från Paris till lokala energi- och miljöåtgärder genom införande av smart och förnybar energi, hållbara transporter, energieffektiva hus, elbussar och elbilar. Här fungerar Hammarby Sjöstad som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner både i Sverige och utomlands. Ambitionen är att nå Parisavtalets mål redan 2030.

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad. Ordförande är Ann-Sofi Gaverstedt, till vardags ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Allan Larsson, tidigare ordförande och grundare, är verksam som senior rådgivare.

Medlemmar: ABB, AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Business Sweden, DEFA, Ecoclime, E.ON, Energiforsk, Enstar, Envac, Hertz, Hiotlabs, HSB, IMEK, InfraNode, INNENCO, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTC, KTH, Länsförsäkringar, NEVS, Nissan, ParkInn, Riksbyggen, RISE, Scania, Skanska, Siemens, Sjöstadsföreningen, Sweco, TAXI Stockholm, Teknikföretagen, Ubigo, Urban Design, Vattenfall, Veidekke

Samarbetspartners: Atrium Ljungberg, Botrygg, Ferroamp, Företagsgruppen Hammarby Sjöstad, Global Utmaning, Intel Swedish AB, L&T i Sverige, Miljöförvaltningen, Cycleurope, SBRD, Telia Company,Tengbom, TEYI, Trafikkontoret, Xeric, Meta solutions, White

Styrelsen för ElectriCITY består av: ordförande: Ann-Sofi Gaverstedt (Teknikföretagen), vice ordförande: Monica Axell (RISE), Martin Spjern (AB Volvo), Mari-Louise Persson (Riksbyggen), Jonas Törnblom (Envito), Östen Ekengren (IVL) och Olga Kordas (KTH).

Suppleanter är: Anders Bylund (Siemens), Philip Ajina (Infranode), Charlotte Eisner (DEFA), Bertil Stockhaus (Sjöstadsföreningen), Fredrik Rosenquist (E.ON) och Krister Thulin (Scania),

Ordförande i styrgrupper:

  • Smart och förnybar energi: Mari-Louise Persson, Riksbyggen
  • Hållbara transporter: Charlotte Eisner, DEFA
  • Återvinning:  Jonas Törnblom, Envito
  • Urban living labs:  Olga Kordas, KTH
  • Digitala lösningar: Björn Ragnarsson, Länsförsäkringar

VD: Jörgen Lööf, ElectriCITY Stockholm
CTO: Rickard Dahlstrand, ElectriCITY Stockholm

Kontakt: kontakt@electricitystockholm.se
Besöksadress: Hammarby Kaj 10D, 2 tr

Bli medlem

Vi kallar till tre ElectriCITY-dagar per år, då medlemmar och partners rapporterar från respektive styrgrupper och sätter agendan för ElectriCITYs kommande verksamhetsplan. Vilka framtida  scenarier och utmaningar vi ska testa och hitta affärsmässiga lösningar på.

ElectriCITY har som ambition att ligga i framkant inom smart energi, hållbara transporter, delningsekonomi/återvinning samt forskning.  Genom elektrifiering och digitalisering av våra projekt i testbädden Hammarby Sjöstad 2.0, är vår förhoppning att nå klimatmålen satta i Paris till 2050, redan år 2030.

Medlemmar och partners kan vara delaktiga i flera projekt och det är i möten mellan medlemmar som nya samarbeten i projekt kan uppstå.