fbpx

ElectriCITY är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i samarbete med företag, forskare och Stockholm Stad.

ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling och vi är nu en demostad med ett antal testbäddar inom smart energi, hållbara transporter och delningsekonomi. Vi kallar vårt projekt Hammarby Sjöstad 2.0 och vi omsätter klimatavtalet i Paris i handfasta lokala energi- och miljöåtgärder.

Vi sätter klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och vårt mål är att bli klimatneutrala redan år 2030. Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och kommunala förvaltningar som medlemmar och partners i vår organisation i samarbete med engagerade medborgare.

ElectriCITY är en ekonomisk förening som samarbetar med Sjöstadsföreningens femtiotre bostadsrättsföreningar med 12.500 boende.

Vi har publicerat en broschyr om vårt arbete, denna kan du ladda ner här!

Senaste nytt

Ny delningstjänst för privatbilar testas i Sjöstan

Dela din bil med grannen, eller andra vänner och bekanta. Och tjäna pengar på det! Nu lanseras en innovativ – och smartare – mobilitetstjänst i Hammarby Sjöstad, NEVS SHARE. Enkelt och nyckelfritt, bra för plånboken och miljön. Tjänsten går ut på att privata bilägare hyr ut sin egen bil. Allt hanteras via en app. Här kan man söka […]

ElectriCITY deltar i unikt data-projekt

ElectriCITY har, tillsammans med ett antal partners, fått bidrag av innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga Sveriges första riktiga fastighetsdatalabb. Syftet är att skapa en nationell plattform med data som kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen och som kan användas till att utveckla nya innovativa digitala tjänster, till exempel smarta styrsystem som sänker både energiförbrukningen […]

Allt om elbilar och laddare på ny hemsida

Nu lanserar ElectriCITY en ny hemsida som enbart handlar om elfordon och laddningsutrustningar. Här har vi samlat fakta om elbilar och eldrivna tvåhjulingar, men också nyheter om elbilen samt en massa praktisk information om laddboxar, bilpooler och installatörer. Den nya hemsidan https://laddahemma.se innehåller en rad praktiska råd och tips till bostadsrättföreningar som funderat på att […]

Kommande händelser

Lev klimatsmart!

För att nå klimatmålet på max ett och ett halvt ton koldioxidutsläpp per person så måste vi alla tänka om. Hur vi bor, reser, vad vi äter och vad vi konsumerar. Vi måste tänka på vad vi kan göra. Inte världen, utan vi. Här hemma. Vi kan exempelvis värma våra bostäder med förnybar energi och vi kan ladda våra elbilar via solceller och åka tyst utan förbränningsgaser. Framtiden är här redan nu. Vi behöver inte använda mindre energi. Vi ska bara byta till ren energi för att nå klimatmålet av omtanke till miljön och kommande generationer.

Energi hemma

Vi kallar ett av våra initiativ Energi Hemma. Idéer för handfast arbete som gör att vi tillsammans kan öka kunskapen om våra energisystem, åtgärda fel, inspirera varandra till lönsamma investeringar samt sänka våra energikostnader.

Ladda hemma

Ladda hemma handlar framför allt om att öka antalet elbilar för att på så sätt minska koldioxutsläppen på våra vägar. Men, det är lite som hönan och ägget. Finns det inga laddplatser för elbilar är intresset lågt, men om infrastrukturen är på plats – lättillgänglig och bekväm – då ökar intresset för att skaffa elbil. Vi har därför redan hjälpt flera bostadsrättsföreningar att sätta upp laddplatser i garagen.

Allans köksbord

Året är 2011. Tio sjöstadsbor samlade runt ett köksbord. Vi var alla överens om att vår stadsdel inte nått de högt ställda miljömål som sattes när Hammarby Sjöstad skulle byggas. Så nu var frågan: hur kan vi ”förnya en ny stad” och göra Sjöstan mera klimat-smart och hållbar? Det var så det startade. Vi talade om effektivare energihushållning i våra bostäder, om omställning till elbilar, om en grönare ekonomi.

Nu står vi mitt uppe i omställningen. Vi har skapat innovationsplattformen ElectriCITY och engagerat ett 30-tal innovativa företag och forskningsorganisationer för att visa hur det kan gå till. Vi samarbetar med bostadsrättsföreningarna och Sjöstadsföreningen för att gå från ord till handling:  laddpunkter för elbilar i våra garage, optimering och investeringar i energisystem, förnybar energi, nya miljökrav på transportfordon som hämtar i våra miljörum, delningsekonomi och bättre återvinning.

En del bostadsrättsföreningar har kommit långt – tack vare engagerade och driftiga personer i styrelserna. De är dessa, klimatarbetets hjältar, som är våra förebilder och som visat på hur man både kan spara pengar och göra en insats för klimat och miljö.

Vi kan nu tala om Hammarby Sjöstad 2.0, om hur vi ska ta vår stadsdel till en ny nivå av innovationer för hållbar utveckling. Hur Hammarby Sjöstad ska kunna nå Stockholms klimatmål redan 2030 och bli en förebild för andra stadsdelar. Omöjligt? Nej! Utmanande? Ja!

Inom Hammarby Sjöstad 2.0 pågår ett 30-tal miljöprojekt. Här beskriver vi mer ingående två  av dem – Energi Hemma och Ladda Hemma. Det är två omfattande projekt där vi redan nått långt och där det finns mycket att berätta.

Allan Larsson, grundare ElectriCITY

Hammarby-
modellen

När Hammarby Sjöstad började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, alltfler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna skulle bli biogas för våra köksspisar och bilar.

– Det ska bli dubbelt så bra jämfört med andra områden som byggts på 90-talet i Stockholm, utlovade de ansvariga politikerna. 

Det kallas Hammarbymodellen, ett kretslopp som fortfarande inspirerar hundratals utländska delegationer på besök i Sjöstaden årligen.

Hammarby Sjöstad 2.0

Idag kan vi konstatera att alla klimatmål inte uppnåtts. De flesta fastigheterna i Sjöstan har högre energianvändning än det uttalade målet och många lider av ett bristande tekniskt underhåll. Inget unikt för Sjöstaden dessvärre. 

2012 startade vi medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0. Vi jobbar i den ekonomiska föreningen ElectriCITY och har ett nära samarbete med Sjöstadsföreningen. Vårt hem och arena är Hammarby Sjöstad och vår vision är att nå klimatmålen genom nya och innovativa idéer, praktiskt handlande och handfast arbete. 

Vi drivs av omtanke till våra barn och barnbarn – för en bättre miljö – och vill skapa praktiska modeller för hur bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan bli mer klimatsmarta och lönsamma. 

Klimatmål

Vid Parisavtalets undertecknande i december 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska stanna under två grader – helst inte mer än 1,5 grad – till år 2050. Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045. 

Stockholm stads klimatmål är satta till 2040. För att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. Hammarby Sjöstad 2.0 siktar därför på att nå klimatmålet redan år 2030 (dubbelt så bra) och vi arbetar tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att definiera vilka åtgärder som krävs. Med energieffektiviseringar, investeringar i förnybar energi och laddningsplatser för elbilar är vi på god väg att lyckas.

Här kan du beräkna klimatavtrycket för din semesterresa

Här kan du räkna ut din klimatpåverkan

ElectriCITY och Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 – det mest ambitiösa program för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom planetens gränser fram till år 2030. Hela samhället ska vara engagerat i detta arbete, stat, kommuner, näringsliv, arbetsmarknadens parter, investerare, forskarsamhälle och civilsamhälle.

ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0 har tagit fasta på 2030-kommitténs uppmaning till civilsamhället och näringslivet att bidra till arbetet. ElectriCITY kommer i sin verksamhet att lyfta fram Agenda 2030 och rapportera om de framsteg som görs inom de utvalda målen.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 HÄR

ElectriCITY har identifierat följande mål som särskilt relevanta med hänsyn till den verksamhet som ElectriCITY bedriver.