fbpx

Energi hemma

Vi kallar ett av våra initiativ Energi Hemma. Idéer för handfast arbete som gör att vi tillsammans kan öka kunskapen om våra energisystem, åtgärda fel, inspirera varandra till lönsamma investeringar samt sänka våra energikostnader. 

Sänk era driftskostnader

I en bostadsrättsförening så äger du inte din lägenhet, du köper rätten att bo där, en så kallad bostadsrätt. Tillsammans med de övriga grannarna i din förening äger ni fastigheten och därmed ansvaret att förvalta den. Och det är stora värden som står på spel.

Det är därför viktigt med aktiva personer som engagerar sig i styrelserna. En av de viktigaste frågorna, förutom att säkra lån till låg ränta, är förvaltningen av fastigheten. Bor du i en hyresrätt så är det fastighetsvärdens ansvar, men i en bostadsrättsförening faller ansvaret på styrelsen.

I till exempel Brf Hammarby Strand är kostnader under fastighetens livstid 85 procent för drift, som värme, el och underhåll. 15 procent är kostnader för räntor. Detta baseras på nuvarande underhållsplan och driftkostnader i 100 år. Uppskattad årlig ränta på 2%. Amorteringar inte inräknade, vilket motsvarar en miljon kronor per år.

Energiansvarig

De flesta föreningar i Hammarby Sjöstad har en speciellt utsedd energiansvarig för att bevaka och presentera energieffektiviserande åtgärder för styrelsen. Dessa åtgärder leder både till lägre driftskostnader och ett höjt marknadsvärde, kanske även sänkta avgifter i föreningen. Om din styrelse inte redan har en energiansvarig bör ni lyfta frågan till årsstämman.

Energiansvarige Carl-Gustav ”Charlie” Sjömark har sparat ca 1 800 000 kronor per år i minskad energianvändning för Brf Sjöstaden 1

Vår Energi-Guru Willy

Det här är Willy Ociansson, Sveriges främsta expert på energi-effektivisering, som besökt 53 bostadsrättsföreningar i Sjöstaden. Han har genomfört så kallade Ecodrives i många av Sjöstadsföreningens fastigheter, det vill säga en genomgång av energisystemet – från garage och källare, till vind och tak. Willy visar på bristerna och var det finns förbättringspotential, i konstruktionen av byggnaden och i skötseln av energisystemet. Han ger även tips på förnybar energi och olika investeringar som kan få ner energianvändningen. 

Vi erbjuder medlemmar i Sjöstadsföreningen kostnadsfri energi-kartläggning och åtgärdsprogram om de antar utmaningen ”Energi Hemma” som innebär att bostadsrättsföreningen engagerar sig i ett systematiskt arbete för energieffektivisering och förnybar energi.

Willy Ociansson gör en energikartläggning av din fastighet.

53 bostadsrättsföreningar med cirka 12.500 boende är medlemmar i Sjöstadsföreningen.

Genomförda Ecodrives

Sjöstadsföreningens medlemmar som genomfört Ecodrives med energiexperten Willy Ociansson mellan 2013–2020.

Bukten 1
Båtbyggaren
Båtklubben
Dyningen
Ekudden
Farleden
Glödlampsfabriken
Grynnan

Innanhavet
Hammarby Ekbacke
Hammarby Kaj
Hammarby Kanal
Hammarby Park
Hammarby Sjö 1
Hammarby Strand

Hamnkranen
Henriksdalskajen
Holmen
Knallen 1
La Dolce Vita
Lugnvattnet
Luma Park
Redaren
Revet
Olympia
Seglatsen
Sickla Kanal
Sjöportalen 1

Sjöpärlan
Sjöresan

Sjöstaden 1
Sjöstaden 2

Sjöstaden 3
Sjöstadsesplanaden
Sjöstadshamnen
Sjöstadsparterren
Sjöstadspiren

Sjöstadsudden
Sjöstadsviken

Slusstornet
Soldäcket
Storseglet
Strandkanten
Sundet
Älven

Vad har grannen gjort?

Sjöstadsföreningen håller regelbundet energimöten, där energiansvariga får information om det senaste inom energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. 

Forskare och myndigheter bjuds in för att presentera framtida lösningar, samtidigt som energiansvariga delar med sig av sina erfarenheter av energibesparande åtgärder. Det är ofta ett stort intresse för vad grannen har gjort.

Peter Carlsson från Brf Knallen 1 har gjort en kassa-förstärkning på 1.210.000 kronor per år till följd av ett gediget energiarbete.

Vem sköter energin i ditt hus?

Energifrågor kan kännas komplicerade; kilowattimmar, effekttaxor, fjärrvärme, termisk energi med mera. De flesta bostadsrättsföreningar har en förvaltare som ansvarar både för fastighetsskötsel och den tekniska utrustningen. Vår erfarenhet är att det inte alltid är en lyckad kombination. Styrsystemen för energi är komplicerade och det är inte självklart att förvaltaren har rätt kompetens för den tekniska utrustningen som sitter i just din fastighet.

Därför har vi startat något vi kallar Målstyrd energiförvaltning. Ett initiativ som vi deltar i tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholm, Riksbyggen, HSB, SBC, Fastighetsägarna med flera. Tanken är att en behörig och kompetent entreprenör ska fokusera enbart på den tekniska utrustningen och i samråd med styrelsen genomföra åtgärder som kan sänka energianvändningen och kostnaderna.

Målstyrd energiförvaltning

Målstyrd energiförvaltning är ett långsiktigt transparent avtal som innebär att en förening sätter ett mål för minskad  energianvändning och anlitar en energikonsult, som kan leverera resultat och minskade energikostnader.

Husets egen energi

En bostadsrättsförening kan spara energi genom att utnyttja husets egen värme, så kallad termisk energi. Det innebär att man utnyttjar husets egen tröghet, att väggar, golv och tak som redan är uppvärmda återvinns i värmesystemet. Det betyder att värmesystemet inte behöver gå för fullt när det blir väderomslag och kallare. Rent praktiskt så installeras temperaturmätare i några lägenheter och värmesystemet regleras sedan med hjälp av dessa i kombination med temperaturen ute. En enkel åtgärd till en blygsam investering som kan sänka energikostnaden med 15–20 procent.

LED lampor

I Sjöstadsföreningen har vi antagit belysningsutmaningen. Det betyder vi ska byta minst hälften av alla lampor i våra gemensamma utrymmen till LED-lampor med låg energiförbrukning. Oftast kan man bygga om den existerande armaturen, vilket blir billigare än att byta hela utrustningen och dessutom minskar sopberget.

I bostadsrättsföreningen Dyningen har energiansvarige Göran Isaksson byggt om all armatur till LED.

Installera frånlufts-
värmepump!

85 procent av alla bostadsrättsföreningar i Sjöstaden har en ventilation som fungerar efter principen att frisk luft sugs in via ett filterklätt schakt som sitter under våra fönster. Där värms luften för att sedan forslas via luftkanaler från badrum och kök upp till skorstenar på taket. Det innebär att 23 gradig luft med massor av energi går till spillo. Vi eldar med andra ord för kråkorna.

Genom att installera en frånluftsvärmepump kan man återvinna denna energi och på så sätt minska behovet av köpt fjärrvärme. Det blir alltså en återvunnen och billig energiform som ger stora kostnadsbesparingar. Elva föreningar har eller är på väg att skaffa frånluftsvärmepumpar i Sjöstaden. Hur är det med din?

Brf Seglatsen sparar årligen en halv miljon kronor efter installation av frånluftsvärmepump.

Byt till Förnybar energi!

Solceller, vindkraft och bergvärme är exempel på energi som är förnybar. Alltså energi som inte bidrar till växthuseffekten. Detta till skillnad från fossil energi som utvinns från kol, olja och gas.

Solceller

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år. Sverige har ett lika bra läge som Tyskland, som är världens mest solcellstäta land. 

Solceller är en beprövad teknik och man kan nyttja befintliga byggnader. Tekniken kräver minimalt med underhåll, plus att de har en lång livslängd. Priset för solceller har drastiskt sänkts och är nu över 100 gånger mindre än för 40 år sedan, vilket innebär att energi från solen är billigare än fossil energi.

Skillnaden mellan solel och solvärme

Solel är när solcellen omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi – el. Processen sker tyst utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. 

Solvärme är när solens strålar omvandlas till värme genom solfångare. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus eller för att ge varmvatten.

Solceller i framkant

I Sverige utvecklas organiska solceller på tunnfilm som kan appliceras på fasader och fönster, men även användas inomhus som gardiner och solskydd. 

Värme från berget

Fler än tjugo fastigheter i Sjöstaden hämtar energi från borrade hål där man utnyttjar bergets egen temperatur. På sommaren utvinner man kyla och på vintern värme.

Energiansvarig Jan Fransson i bostadsrättsföreningen Sjöstaden 2

”Vi kommer att bli självförsörjande på kyla och värme genom installation av bergvärme, frånluftsfläktar, värmepumpar och ackumulatortankar.” 

Föreningen räknar med att göra energibesparingar på över en miljon kronor per år.

Så blir vi bättre tillsammans

Vi tror på idén om att göra saker tillsammans, både när gäller utbyte av erfarenheter och kunskaper och praktiskt genomförande. Därför har vi samlat cirka tio föreningars energiåtgärder i ett enda projekt, en gemensam upphandling – en modell som kallas ”strategisk partnering”. På så sätt har vi lyckats förhandla fram bättre villkor och priser. Ett team har satts samman där alla parter är med och utvecklar samarbetet och de tekniska lösningarna, vilket leder till snabbare genomförande och ett större värde för investerade medel.

Kom ihåg att: