ElectriCITY är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i samarbete med företag, forskare och Stockholm Stad.

ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling, dvs Hammarby Sjöstad 2.0. Vi omsätter klimatavtalet i Paris, det nationella klimatramverket och Stockholm stads klimatmål i handfasta lokala energi- och miljöåtgärder.

Vi sätter klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040. Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och kommunala förvaltningar som medlemmar och partners i vår organisation.

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har sedan några år tillbaka i samarbete med Sjöstadsföreningen och Miljöförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att engagera bostadsrättsföreningarna och de boende i Sjöstaden i arbetet med konkreta energi- och klimatåtgärder. Hammarby Sjöstad är nu en demostad med ett antal testbäddar inom smart energi, hållbara transporter och delningsekonomi.

Vi publicerade nyligen en broschyr, denna kan du ladda ner här!

Senaste nytt

Alla elbilar och laddutrustningar på ett och samma ställe

Nu kan du hitta de flesta av marknadens alla elfordon och laddningsutrustningar på vår hemsida – på ett och samma ställe. Det är en exklusiv sammanställning av elbilar och eldrivna tvåhjulingar, men här finns också nyheter om elbilen och en massa praktisk information om elfordon, laddningsutrustningar och installatörer. – Det händer jättemycket inom den här branschen och […]

Gratis taxi till Hammarby Sjöstad

  Natten mot lördag, den 8 december, startar en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0. Testperioden är två månader, från 8 december till och […]

Digitalisering nyckel för lyckat miljöarbete

ElectriCITY har inlett ett nära samarbete med MetaSolutions som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv informationshantering. Det innebär förbättrade möjligheter att hantera och sprida data och information om de pågående miljöprojekten. – Digitalisering är nyckeln till att klara klimatmålen och med företag som Metasolutions på vår sida får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, […]

Lev klimatsmart!

För att nå klimatmålet på max ett och ett halvt ton koldioxidutsläpp per person så måste vi alla tänka om. Hur vi bor, reser, vad vi äter och vad vi konsumerar. Vi måste tänka på vad vi kan göra. Inte världen, utan vi. Här hemma. Vi kan exempelvis värma våra bostäder med förnybar energi och vi kan ladda våra elbilar via solceller och åka tyst utan förbränningsgaser. Framtiden är här redan nu. Vi behöver inte använda mindre energi. Vi ska bara byta till ren energi för att nå klimatmålet av omtanke till miljön och kommande generationer.

Energi hemma

Vi kallar ett av våra initiativ Energi Hemma. Idéer för handfast arbete som gör att vi tillsammans kan öka kunskapen om våra energisystem, åtgärda fel, inspirera varandra till lönsamma investeringar samt sänka våra energikostnader.

Ladda hemma

Ladda hemma handlar framför allt om att öka antalet elbilar för att på så sätt minska koldioxutsläppen på våra vägar. Men, det är lite som hönan och ägget. Finns det inga laddplatser för elbilar är intresset lågt, men om infrastrukturen är på plats – lättillgänglig och bekväm – då ökar intresset för att skaffa elbil. Vi har därför redan hjälpt flera bostadsrättsföreningar att sätta upp laddplatser i garagen.

Allans köksbord

Året är 2011. Tio sjöstadsbor samlade runt ett köksbord. Vi var alla överens om att vår stadsdel inte nått de högt ställda miljömål som sattes när Hammarby Sjöstad skulle byggas. Så nu var frågan: hur kan vi ”förnya en ny stad” och göra Sjöstan mera klimat-smart och hållbar? Det var så det startade. Vi talade om effektivare energihushållning i våra bostäder, om omställning till elbilar, om en grönare ekonomi.

Nu står vi mitt uppe i omställningen. Vi har skapat innovationsplattformen ElectriCITY och engagerat ett 30-tal innovativa företag och forskningsorganisationer för att visa hur det kan gå till. Vi samarbetar med bostadsrättsföreningarna och Sjöstadsföreningen för att gå från ord till handling:  laddpunkter för elbilar i våra garage, optimering och investeringar i energisystem, förnybar energi, nya miljökrav på transportfordon som hämtar i våra miljörum, delningsekonomi och bättre återvinning.

En del bostadsrättsföreningar har kommit långt – tack vare engagerade och driftiga personer i styrelserna. De är dessa, klimatarbetets hjältar, som är våra förebilder och som visat på hur man både kan spara pengar och göra en insats för klimat och miljö.

Vi kan nu tala om Hammarby Sjöstad 2.0, om hur vi ska ta vår stadsdel till en ny nivå av innovationer för hållbar utveckling. Hur Hammarby Sjöstad ska kunna nå Stockholms klimatmål redan 2030 och bli en förebild för andra stadsdelar. Omöjligt? Nej! Utmanande? Ja!

Inom Hammarby Sjöstad 2.0 pågår ett 30-tal miljöprojekt. Här beskriver vi mer ingående två  av dem – Energi Hemma och Ladda Hemma. Det är två omfattande projekt där vi redan nått långt och där det finns mycket att berätta.

Allan Larsson, grundare ElectriCITY

Hammarby-
modellen

När Hammarby Sjöstad började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, alltfler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna skulle bli biogas för våra köksspisar och bilar.

– Det ska bli dubbelt så bra jämfört med andra områden som byggts på 90-talet i Stockholm, utlovade de ansvariga politikerna. 

Det kallas Hammarbymodellen, ett kretslopp som fortfarande inspirerar hundratals utländska delegationer på besök i Sjöstaden årligen.

Hammarby Sjöstad 2.0

Idag kan vi konstatera att alla klimatmål inte uppnåtts. De flesta fastigheterna i Sjöstan har högre energianvändning än det uttalade målet och många lider av ett bristande tekniskt underhåll. Inget unikt för Sjöstaden dessvärre. 

2012 startade vi medborgarinitiativet Hammarby Sjöstad 2.0. Vi jobbar i den ekonomiska föreningen ElectriCITY och har ett nära samarbete med Sjöstadsföreningen. Vårt hem och arena är Hammarby Sjöstad och vår vision är att nå klimatmålen genom nya och innovativa idéer, praktiskt handlande och handfast arbete. 

Vi drivs av omtanke till våra barn och barnbarn – för en bättre miljö – och vill skapa praktiska modeller för hur bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan bli mer klimatsmarta och lönsamma. 

Klimatmål

Vid Parisavtalets undertecknande i december 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska stanna under två grader – helst inte mer än 1,5 grad – till år 2050. Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045. 

Stockholm stads klimatmål är satta till 2040. För att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. Hammarby Sjöstad 2.0 siktar därför på att nå klimatmålet redan år 2030 (dubbelt så bra) och vi arbetar tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att definiera vilka åtgärder som krävs. Med energieffektiviseringar, investeringar i förnybar energi och laddningsplatser för elbilar är vi på god väg att lyckas.