Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Eldrivna företagsbilar snabbspår för att nå klimatmålen

Ska vi klara utsläppsmålen för våra inrikes transporter måste betydligt fler köpa laddbara bilar än i dag. Här kan företagen bli ett draglok. Det skriver representanter från ett flertal företag i en debattartikel i Göteborgsposten. Skribenterna anser att svenska företag måste gå i täten när gäller val av tjänstebilar. Genom att erbjuda personalen laddbara förmånsbilar och […]