Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

1 sökresultat för:

1

Tuffa mål i verksamhetsplanen

Hammarby Sjöstad ska vara koldioxidneutralt år 2030 och den globalt ledande stadsdelen inom klimat och energifrågor. Klimatmålet ska uppnås genom handfasta åtgärder inom energi, transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering. Det slår ElectriCITY fast i verksamhetsplanen för 2019. – Vår ambition är att utöka antalet testbäddar för olika miljö- och hållbarhetsprojekt. Redan idag har vi ett […]