Stockholm den 9 oktober 2018

Matchmaking China

På tisdagen 9 oktober hölls ett så kallat MatchMaking-möte i Sjöstaden. Ett tiotal svenska clean-tech bolag inom smart energi, hållbara transporter, vatten och industri presenterade nya och innovativa tekniklösningar för en delegation kinesiska tjänstemän och investerare från provinsen Changshu i östra Kina, 10 mil norr om Shanghai. Från den svenska sidan deltog också representanter från Miljödepartementet och från Stockholms kommuns miljöförvaltning. Arrangör var ElectriCITY Stockholm i samarbete med China-Nordic Association for Technology Innovation and Development.

Bland föreläsarna fanns en rad spännande och innovativa företag, bland annat SWATAB som har en unik lösning för tvätt av textilier i låga temperaturer och utan att använda tvättmedel (!), solcellsföretaget AZELIO som tagit fram teknik för lagring av solenergi och den svenska biltillverkaren NEVS som håller på att utveckla framtidens elbil. UBIGO presenterade en totallösning för vardagsresandet. För att nu nämna några exempel.

Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor är mycket stort i Changshu och vi räknar med att tisdagens möte kommer att leda till ett utökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Kina. Bra för svenska företag, och bra för klimatet. Med Hammarby Sjöstad som testbed.

För mer information kontakta:
Lennart Ivarsson
ElectriCity
E-post: lennart@livmedia.se

Högupplösta bilder

Professor Raymond Wyss från KTH inledningstalade om det svensk-kinesiska samarbetet kring smarta städer.


Ambassador Congyou Gui


Speed-dating med clean-tech företag.

Om ElectriCITY

ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform som bildades 2012. Organisationen, som är verksam i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har som mål att skapa den mest hållbara och miljövänligaste stadsdelen i Sverige. Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt, varav flera sker i samarbete med forskningsorganisationer och högskolor. Konkret handlar det om att omsätta klimatavtalet från Paris till lokala energi- och miljöåtgärder genom införande av smart och förnybar energi, hållbara transporter, energieffektiva hus, elbussar och elbilar. Här fungerar Hammarby Sjöstad som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner både i Sverige och utomlands. Ambitionen är att nå Parisavtalets mål redan 2030. ElectriCITY är en ekonomisk förening och har ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad.

Läs mer här >