Aktuellt på GlashusEtt!

Välkommen till studiecirklar, föreläsningar och evenemang med fokus på
hållbarhet och cirkulär ekonomi på Lugnets Allé 39

Under våren 2023 drog ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt,
med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden.

Måndagar, torsdagar och en fredag/lördag i månaden de dagar som gäller under hösten 2023.

Måndagarna viks huvudsakligen år studiecirklar, torsdagar åt föreläsningar och kunskapsutbyte
och en fredag/ lördag i månaden blir det olika event.

Vi fyller på med nya evenemang kontinuerligt.

Programmet arrangeras av ElectriCITY i samverkan med studieförbundet ABF.

Vi ses på GlashusEtt!
Välkommen!