Till styrelsen i Brf                                                           Datum

Motion för att utse en energiansvarig

Jag föreslår att vi utser en energiansvarig till styrelsen i vår bostadsrättsförening. En person som engagerar sig i energifrågor och i samråd med styrelsen verkar för att optimera och sänka föreningens energianvändning.

En stor del av driftkostnaden i vår förening är energi. Ny teknik gör det möjligt att avsevärt minska energikostnaderna och därmed förbättra föreningens ekonomi.Detta innebär också att vi minskar vår förenings och därmed alla medlemmars klimatavtryck och koldioxidutsläpp.

Den energiansvarige:

  • gör en energikartläggning med Sjöstadsföreningen/ElectriCITY
  • sätter mål för föreningens energiarbete
  • informerar styrelsen om lämpliga metoder att energieffektivisera
  • informerar styrelsen om lämpliga sätt att återvinna husets egen energi
  • informerar styrelsen om förnybara energikällor

Sjöstadsföreningen/ElectriCITY har regelbundna energimöten för energiansvariga i Hammarby Sjöstad, där de får lära sig mer om vilka möjligheter som står till buds för att sänka energianvändningen.

Underskrift

Namnförtydligande                                  Lgh nr