Till styrelsen i Brf                                                           Datum

 

Motion för att installera laddplatser

Jag föreslår att föreningen ska göra en ansökan till Klimatklivet för att installera laddplatser för elbilar i vårt garage.

Vår förening har ett viktigt uppdrag att verka för våra medlemmars ekonomi och elbilar är inte bara bra för miljön, de är faktiskt både trevliga att köra samt billiga i drift.

Med upp till 50 procent stöd från Klimatklivet kommer kostnaden för installationen av en laddplats inte överstiga 10 000 kr. Med avskrivning på utrustning och installation på 10 år, samt om elförbrukningen schablonmässigt baseras på 1.000 mil per år, brukar totalkostnaden bli cirka 250 kronor/laddplats i månaden, exklusive hyran för garageplatsen.

Sjöstadsföreningen/ElectriCITY kan avlasta styrelsen och bistå oss med att genomföra hela denna process inklusive att ansöka, stötta under upphandling och slutrapport. De har god erfarenhet och kunskap av att installera laddplatser i Hammarby Sjöstad och är en neutral part.

 

Underskrift

 

Namnförtydligande                                  Lgh nr