Stockholm den 25 oktober 2018

Fullsatt!

Intresserat var stort när ElectriCITY bjöd in samarbetspartners och medlemmar till en heldag, ElectriCITY-dagen, den 25 oktober. Det handlade om det omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som föreningen driver i Hammarby Sjöstad, totalt ett 30-tal olika projekt inom områdena hållbara transporter, smart energi, digitala lösningar och delningsekonomi.

På plats fanns ett 20-tal föreläsare från företag, organisationer och högskolor som berättade om sina satsningar inom miljöområdet. Flera av dem samarbetar redan med ElectriCITY och använder Sjöstan som en testbädd för innovativa och framåtlutande hållbarhetsprojekt.

Först ut bland talarna var Örjan Svane från Kungliga Tekniska högskolan som tog oss tolv år fram i tiden, till det år då Sjöstaden ska ha uppnått de klimatmål som är satta för verksamheten. I Örjans scenario har fastighetsägarna sparat både massor av pengar och el genom smarta och effektiva energilösningar och alla transporter i stadsdelen sker med miljövänliga fordon. Detta för att nu nämna några exempel på åtgärder som är nödvändiga för att vi ska uppnå en fossilfri och klimatsmart stadsdel till år 2030.

Vi har satt ett högt mål för vårt hållbarhetsarbete, men jag tror det möjligt att nå dit om vi fortsätter på den inslagna vägen. Den här dagen visade på det stora engagemang och kunnande som finns hos våra samarbetspartners, vilket ger oss både praktisk draghjälp och råg i ryggen att fortsatt bedriva ett effektivt miljöarbete i Sjöstan, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Nästa ElectriCITY-dagen äger rum våren 2019.

För mer information kontakta:
Lennart Ivarsson
ElectriCity
E-post: lennart@livmedia.se

Högupplösta bilder

Mats Rönnbo och Fredrik Bergenstråhle från Skanska i samspråk med Allan Larsson.


Jonas Hernqvist från Nevs samtalar med ElectriCitys ordförande Ann-Sofi Gaverstedt.


Belan Bahram från Taxi Stockholm

Om ElectriCITY

ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform som bildades 2012. Organisationen, som är verksam i Hammarby Sjöstad i Stockholm, har som mål att skapa den mest hållbara och miljövänligaste stadsdelen i Sverige. Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt, varav flera sker i samarbete med forskningsorganisationer och högskolor. Konkret handlar det om att omsätta klimatavtalet från Paris till lokala energi- och miljöåtgärder genom införande av smart och förnybar energi, hållbara transporter, energieffektiva hus, elbussar och elbilar. Här fungerar Hammarby Sjöstad som en testbädd och demostad för nya hållbara lösningar, kopierbart för andra stadsdelar och kommuner både i Sverige och utomlands. Ambitionen är att nå Parisavtalets mål redan 2030. ElectriCITY är en ekonomisk förening och har ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad.

Läs mer här >