Ladda hemma – så går omställningen till elbilar till i praktiken

[fusion_text]ElBil2020 har i samarbete med ElectriCITY etablerat en demoverksamhet ”ladda hemma” för att visa hur omställningen till elbilar ska gå till i praktiken.

Utgångspunkten är att allt som behövs för omställningen i form av fordon, energi och laddutrustning redan finns. Det som saknas är att laddutrustningen finns på plats i garagen. Därför har vi engagerat bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden i vårt ”ladda hemma”-projekt. Vi hjälper till att ta fram teknik, medfinansiering från Naturvårdsverkets Klimatkliv, installatörer mm. Nu finns det 25 bostadsrättsföreningar som redan har installerat, är på gång att göra det eller som har ansökt om det 50-procentiga bidraget. Inom något år kommer det att finnas minst 250 p-platser i boendegaragen i Hammarby Sjöstad, vilka är utrustade för laddning av elbilar. Därmed är Hammarby Sjöstad en ledande demostad.

Den första installationen skedde hösten 2015 i garaget på Styrbordsgatan 10. Då fanns det en boende som hade skaffat sig elbil. Föreningen lät senare sätta upp ytterligare fyra laddplatser. När de var på plats ökade intresset snabbt för elbilar.  Inom kort hade sju medlemmar i bostadsrättsföreningen anmält att det skaffat elbil eller var på väg att göra det. Nu har styrelsen i föreningen planer på att utrusta alla p-platserna med laddutrustning.

Vi arbetar efter en 20-20-20 plan, som innebär att senast 2020 ska minst 20 procent av p-platserna i garagen och minst 20 procent av p-platser för inpendlare vara utrustade för laddning av elfordon.

ecity-karta-ladda-elbil

De blå markeringarna visar de 25 bostadsrättsföreningar, som har installerat laddutrustning för elbilar eller som är på väg att göra det. De sex röda markering visar var det finns publika laddplatser.

Hammarby Sjöstad som demostad för elbilar

ElBil2020 har sedan 2014 bedrivit utvecklings- och demoprojekt om samspelet mellan användare, bilar och laddteknik (”elbilstriangeln”). Syftet med projektet – Demostad för Elfordon – har varit att skaffa sådana erfarenheter att ett samlat program kan utformas för att fram till 2020 göra Stockholm till en globalt ledande stad i övergången till elfordon. Demostad för elfordon omfattar alla fordonsslag: personbilar, bussar, båtar, lastfordon, lätta elektriska fordon samt cyklar och arbetsmaskiner/hjälpmedel.

Projektet genomfördes 2014-2016 i samarbete mellan ElBil2020, ElectriCITY, SP, Atrium Ljungberg m.fl. och finansieras till 49 % av Energimyndigheten. Energimyndigheten har dessutom beviljat KTH närmare 8 miljoner kr för forskningsinsatser som stöd för att följa Demostad för elfordon och utveckling av elfordon samt infrastruktur i Hammarby Sjöstad och Stockholm.

För mer information se http://elbil2020.se/projektet/ eller följ rapporteringen via facebook.se/elbil2020 och facebook.se/demostadforelfordon

 Bussplan Stockholm 2016-2026

Bussplan Stockholm är ett projekt som drivs av ElectriCITY Stockholm i samarbete med ElBil2020 i Hammarby Sjöstad. Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm kan gå från en demolinje för elbussar, Linje 73, till att under de närmaste tio åren byta ut omkring 330 bussar i innerstadstrafiken mot eldrivna bussar och därmed erbjuda stockholmarna en busstrafik som är tyst och ren. Bussplan Stockholm bygger på en studie som utförts av WSP.

Bussplan Stockholm 2015 presenterades vid ElectriCITYs elfordonsdag den i oktober 2015. Där presenterade också Scania och Skanska Vision Stockholmsbågen. I mötet deltog bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) samt representanter för socialdemokraterna och miljöpartiet.

ElectriCITY har sedan dess arbetat för att få till stånd ett politisk principbeslut i Stockholms läns landsting om omställning till eldrivna bussar. Ett första steg på vägen är det besked som ges i Trafiknämndens budget för 2017: ”En framtida elektrifiering av busstrafiken är något som tydligt syns inom trender och utveckling som sker nationellt och globalt. För att kunna studera nyttorna vidare ur ett Stockholmsperspektiv föreslår trafikförvaltningen nu en utredning”.

Trafikplan Stockholm

ElectriCITY samarbetar med Anders Gullberg med flera på Centrum för hållbar kommunikation, CESC, på KTH om en Trafikplan  Stockholm.

KTH har visat att en marginellt förändrad användning av fordon, vägar och spår skulle möjliggöra mångdubbla förflyttningar av människor och gods i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn utan stora investeringar. Redan små justeringar har stora effekter med mindre köer och minskad restidsosäkerhet som följd. Sammanbrott på de stora lederna beror ofta på tio procents för stor samtidig tillströmning. Med en jämnare fördelning av trafiken kan tio gånger fler bilar komma fortare fram under det som nu är kötid, enligt en rapport om ledig kapacitet som Centre for Sustaniable Communication vid KTH tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Andra exempel är att personbilar i genomsnitt står oanvända 96 procent av tiden och i varje bil färdas 1,2 personer. Bussar klarar ungefär sju gånger fler resenärer än personbilar, med reserverade körfält femton gånger. Filer som ändrar körriktningar efter trafiktrycket frigör stor ledig kapacitet. Bilpendlare som övergår till förortståg minskar ytanvändningen med 60 gånger. Inget av detta är nytt, men de sammanställda uppgifterna om stadstrafiken visa att det är hög tid för reformer.[/fusion_text][four_fifth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text][/four_fifth][separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””][fusion_text][/fusion_text]