Inlägg av

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri  i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad. Det var  STELLA Futura som på initiativ av Sjöstadens Västra sopsug samfällighetsföreningen, och i samarbete med Envac, drog igång med ett nytt sätt att driva sopsugarnas fläktar med hjällp av solkraft. Hammarby Sjöstads största sopsugsanläggning finns i en lokal nära Fryshuset. […]

Tusen miljöföretag når ut i världen via Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Smart City Sweden I Hammarby Sjöstad är Sveriges exportplattform för hållbart stadsbyggande. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu lanserar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter. – Det […]

Ann-Sofi Gaverstedt ny ordförande i ElectriCITY

ElectriCITY har fått en ny ordförande. Hon heter Ann-Sofi Gaverstedt och är bosatt i Sjöstan sedan många år. Ann-Sofi är idag ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Ett av de områden hon arbetar med är just export av den hållbara staden, där Hammarby Sjöstad i de internationella kontakterna fungerar som en förebild. Ann-Sofi har erfarenhet […]

E.ON ny medlem i ElectriCITY

E.ON har gått med som medlem i ElectriCITY och engagerar sig i utvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad 2.0. E.ON bidrar med innovativa idéer för klimatsmart energiförsörjning. E.ON:s utgångspunkt är att det i det moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden – genererade av mänskliga aktiviteter – för att täcka hela stadens behov av värme och kyla. Det […]

DEFA ny medlem i ElectriCITY

Charlotte Eisner (tv) och Anna Fägersten (th), Global Sales and Market Director respektive Manager Marketing, Communication & PR DEFA blir nu en del av ElectriCITY som är en innovationsplattform med testbäddar i Hammarby Sjöstad. – En av nycklarna till att snabbt minska koldioxidutsläppen är en smidig infrastruktur för laddning av personbilar. I vår direkta närhet finns […]

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson, till vänster, och Jan Martinsson, som för Sjöstadsföreningens räkning har förhandlat fram ett nytt avtal, som sänker bostadsrättsföreningarnas kostnader för hämtning av kretsloppsavfall. 1. Ett avtal om avfallshämtning som sänker kostnaderna med 40 procent – är det sant? Svar: Ja, en BRF säger sig ha sänkt sina kostnader med uppemot […]

Ladda hemma – 250 laddplatser klara till slutet av året

Omställningen till tysta och rena bilar börjar nu ta fart tack vare ElectriCITYs ”ladda hemma”-projekt. Henric Gustafson, som är projektledare, hjälper bostadsrättsföreningarna att skaffa finansiering. Han kan nu summera att 20 brf fått beslut om pengar för att installera laddutrustning. Fram till årets slut räknar han med att det ska finnas 250 laddplatser i brf-garage. […]

Eco-drive i brf – spar energi och pengar

Arbetet med ”energi hemma” har fått brett genomslag. Nu har styrelserna i 38 brf fått hjälp av energikonsulten Willy Ociansson att gå igenom sina energisystem. Dessa ”eco-drives” har visat på brister, i en del fall stora brister, som innebär onödigt stor energianvändning och onödiga kostnader. Här finns besparingar att göra som förbättrar föreningarnas ekonomi. Jörgen […]