Omfattande energikartläggning i Sjöstan

I Hammarby Sjöstad genomförs den största energikartläggningen som realiserats i en stadsdel. Totalt omfattar den hittills 188 byggnader med 7 212 lägenheter. Kartläggningen har visat på stora potentialer till förbättringar – motsvarande energibesparingar på uppskattningsvis upp till 60 procent genom optimeringar och investeringar – som betalar sig på några år.

Arbetet bedrivs av ElectriCITY i samarbete med Sjöstadsföreningen och ett 50-tal bostadsrättsföreningar. Syftet är att ta Hammarby Sjöstad till en ny nivå av innovationer för hållbar stadsutveckling för att därmed lägga grunden till att redan år 2030 uppnå det klimatmål som gäller för Stockholm år 2040.

– Om alla bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad skulle genomföra de åtgärder som de mest aktiva föreningarna redan gjort, kan de totala driftkostnaderna sänkas med 30-40 miljoner kronor per år, säger Allan Larsson, grundare av ElectriCITY.

Den omfattande kartläggningen ingår i det övergripande projektet ”Energi Hemma”. Exempel på åtgärder som redan genomförts är återvinning från luftvärme, installation av bergvärme, solceller och solfångare. Inom ramen för projektet kommer nu ElectriCITY och Sjöstadsföreningen att fortsätta arbetet med att gå igenom fastigheternas energisystem, från garage till tak, för att identifiera och ge förslag på lämpliga åtgärder.

– Vad som passar bäst, skiljer sig från förening till förening, bland annat beroende på vilket energisystem fastigheten har idag samt vilka förutsättningar som finns. Det avgör hur mycket pengar det finns att spara i varje enskild investering, säger Allan Larsson.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fokus även att ligga på att kapa effekttopparna i energiförbrukningen. Det kan framför allt ske genom en förbättrad digital styrning av energisystemen samt genom en bättre integration av energi- och transportsystem.

Nytänkande och smarta uppfinningar på ElectriCITY-dagen

Den 25 oktober anordnar vi ElectriCITY-dagen i Hammarby Sjöstad. Temat för dagen är innovation, eller nytänkande och smarta uppfinningar om man så vill. I praktiken handlar det om hur man genom införande av ny teknik och digitala lösningar kan skapa den mest hållbara och miljövänligaste stadsdelen i Sverige, Hammarby Sjöstad 2.0

– Vi kan utlova spännande och mycket innovativa presentationer. ElectriCITY-dagen brukar dra fulla hus och har ett stort intresse bland våra medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter. Det brukar bli ganska fullsatt, uppemot 50-60 deltagare, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Fokus den här gången ligger på hållbara transporter, digitala lösningar, smart energi och delningsekonomi. Bland föreläsarna återfinns flera företag, högskolor och forskarorganisationer som driver miljöprojekt i samarbete med ElectriCITY. Men här finns också andra externa föredragshållare.

Trollhättan-baserade företaget NEVS, som utvecklar en ny bil på Saab:s fordonsplattform, presenterar sin satsning på elfordon och mobilitetslösningar för framtidens städer. I det ingår bland annat självkörande fordon som själva kan hämta sina passagerare.  Perfekt för nästkommande generation av bilpooler.

Azelio, ett av världens mest framgångsrika företag på solceller, medverkar på ElectriCITY-dagen för att berätta om det allra senaste inom solcellstekniken. Företaget har utvecklat en unik teknologi för lagring av solenergi, som gör elen tillgänglig – när den bäst behövs, dygnet runt – till en låg kostnad. Effektivt, pålitligt och hållbart.

Ha koll på energi- och vattenförbrukningen och mycket annat med hjälp av sensorer och digitala styrsystem. Det uppkopplade hemmet presenteras på ElectriCITY-dagen av Telia. Det handlar om hur ditt hem kan bli mer energieffektivt och säkrare, även då du är bortrest. Det smarta hemmet, helt enkelt.

Undvik dyra och onödiga vattenskador genom ett nytt modernt vattenlarm. Länsförsäkringar finns på plats för att berätta om en automatisk vattenavstängare som känner av ett läckage i ett tidigt skede. Ett sofistikerat system som kan spara både mycket pengar och besvär, och som nu ska testas i ett projekt i Sjöstan.

– Vi kommer också berätta om flera pågående projekt i Hammarby Sjöstad, bland annat om en mini-bilpool som innebär att tre familjer delar på en elbil. Dessutom kommer vi att informera om den kommande teknikmässan i Hannover, världens ledande mötesplats för teknik. Vi vill nu, tillsammans med Teknikföretagen, bjuda in samarbetspartners till mässan, berättar Jörgen Lööf.

Se hela programmet här:

11.00  Genomgång agenda – Ann-Sofi Gaverstedt, ordförande ElectriCITY.

Kl 11.05-11.20 Hammarby Sjöstad 2.0: Hur kan vi bli koldioxidneutrala redan år 2030?

11.05  Hammarby Sjöstad – Strategiska mål, koldioxidneutral år 2030. Hur når vi dit? – Örjan Svane, KTH och Allan Larsson, ElectriCITY.

11.20 -12.20 Smart och förnybar energi

11.20  Smart och förnybar energi – Marie-Louise Persson, Riksbyggen och Björn Laumert, KTH, rapporterar om samtal och slutsatser i styrgruppen energi. Vilka tekniker vi bör satsa på för att nå klimatmålen och hur vi kan utmana de nya effekt-tarifferna.

11.35  Diskussion

11.45  Gemensam upphandling av energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY, informerar om höstens Brf-projekt för att växla upp energiarbetet.

11.50   Solcellsprojekt i Sjöstaden – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY, berättar om tre olika upphandlingsmodeller för att engagera fler Brf att satsa på solel.

11.55  Energilager – Bo Normark, InnoEnergy, om hur en sänkning från 16 A till 1 A är möjlig.

12.05  Två clean-tech företag inom energi presenterar sina innovationer i ett MatchMaking-event: Innenco och Azelio solel.   

12.20-13.00  Lunch    

Kl 13.00 -14.00 Hållbara transporter – elbussar och elbilar 

13.00  Bussplan Stockholm/Sverige – Vad händer? Översikt av Ulo Maasing, Bussmagasinet och Sten Bergman, ElectriCITY.

13.15   ElBilar på väg – Hammarby Sjöstad som testbädd, Charlotta Eisner, DEFA, ordförande i styrgruppen för hållbara transporter, inleder samt rapporterar tillsammans med Sten Bergman, om hur Hammarby Sjöstad kan bli koldioxidneutral med hjälp av innovationer och miljözoner.

13.35  Diskussion

13.45  Två clean-tech företag inom transport presenterar sina innovationer i ett MatchMaking-event: NEVS och Hertz.

14.00-14.10 Juice och frukt 

Kl 14.10-14.35. Svensk export av hållbara städer

14.10  Internationalisering – New York – möjligheter samarbete plus Teknikmässan i Hannover – Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen, berättar om mässan och ett erbjudande från ElectriCITY och Teknikföretagen.  Erbjudandet bifogas nedan.

14.15  Höstens internationella MatchMaking-event för Kina och Indien – Jörgen Lööf informerar.

14.20  Två clean-tech företag presenterar sina innovationer i ett Matchmaking-event: Husqvarna och UbiGo.        

Kl 14.35-14.45 Delningsekonomi

14.35  Tre bra exempel på delningsekonomi i Hammarby Sjöstad just nu! – Selene Samuelsson, Sharing Cities.

Kl 14.45 -15.00 Digitala lösningar i Hammarby Sjöstad

14.45  Nya initiativ i Hammarby Sjöstad för att kostnadseffektivisera och förenkla med hjälp av datadriven innovation – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY.

14.50  Det moderna vattenlarmet och vägen till nolltolerans mot vattenskador – Björn Ragnarsson, Länsförsäkringar.

14.55  Det uppkopplade hemmet – Telia presenterar ett nytt koncept.

Kl 15.00-15.15 SjöstadsOpinion 2018 

15.00  Vad tänker och vad gör Sjöstadborna för miljö och klimat? -Gun Pettersson, Novus, som har gjort våra årliga undersökningar i Hammarby Sjöstad, presenterar en sammanställning.

Kl 15.15-15.25  Summering

15.15  Ann-Sofi och Jörgen Lööf summerar EC-dagen.

Eldrivna företagsbilar snabbspår för att nå klimatmålen

Ska vi klara utsläppsmålen för våra inrikes transporter måste betydligt fler köpa laddbara bilar än i dag. Här kan företagen bli ett draglok.

Det skriver representanter från ett flertal företag i en debattartikel i Göteborgsposten.

Klimatmålen kan endast nås genom att fler företag väljer elbilar, anser författarna av en debattartikel i Göteborgsposten

Skribenterna anser att svenska företag måste gå i täten när gäller val av tjänstebilar. Genom att erbjuda personalen laddbara förmånsbilar och personalbilar så kommer fler elbilar ut på marknaden. En nödvändighet för att vi ska nå de av riksdagen uppsatta klimatmålen, anser författarna.

Ståndpunkten ligger i linje med det arbete som sedan en tid genomförs i projektet ”Ladda Hemma” i Sjöstan. Syftet med projektet är att stimulera utvecklingen av elbilar genom att förse stadsdelens garage med laddplatser för elbilar. En konkret aktivitet har varit att vi hjälpt ett antal bostadsrättsförerningar att få bidrag från regeringens Klimatkliv för att på så sätt få ned installationskostnaderna.

Läs mer om Ladda Hemma här https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/

Läs hela debattartikeln i Göteborgsposten här http://www.gp.se/debatt/snabba-på-omställningen-med-laddbara-förmånsbilar-1.9398834