ElectriCITY-dagen blickade in i framtiden

Stockholm stads miljö- och klimatborgarråd, Katarina Luhr, var där. Liksom ElectriCITY:s grundare Allan Larsson och ordförande Ann-Sofi Gaverstedt. Plus en rad andra meriterade och sakkunniga talare. Höstens ElectriCITY-dag var fullspäckad, både med folk och spännande föredragshållare och ämnen. Det handlade bland annat om effektiva energilösningar, hållbara transporter, cirkulär ekonomi och digitalisering.

– Seminariet blickade tio år framåt i tiden och visionen handlade om hur Sjöstan ska kunna bli en klimatneutral stadsdel till år 2030, berättar Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Allan Larsson inledde med att på sju minuter berätta om den resa som ElectriCITY gjort, från starten 2014 till dagens omfattande arbete med ett flertal större miljöprojekt som genomförs tillsammans med ett 50-tal medlemmar och partners. ElectriCITY:s verksamhet har blivit en modell för andra städer och stadsdelar, inom Sverige och utomlands. Allan Larsson är idag vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU som har till uppdrag att stimulera städer i Europa att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod.

– I det arbetet hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson.

Från Örebro medverkade det kommunala fastighetsbolaget Örebro Bostäder (ÖBO). Jonas Tannerstad berättade att man sedan många år tillbaka utvecklat ett system för fastighetsautomation, vilket innebär att ÖBO:s fastigheter är kopplade både med varandra och mot kommunens el- och värmeverk. Systemet möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna och har gett mycket stora energibesparingar. Nu vill man utöka satsningen till att också omfatta andra fastighetsägare i kommunen.

Miljö- och klimatborgarrådet i Stockholm, Katarina Luhr, informerade om det pågående arbetet med att ta fram en ny klimathandlingsplan för huvudstaden. Här är målen högt satta, inte minst när det gäller trafiken i staden. Stockholm har totalt sett minskat utsläppen med 40 procent sedan 1990. Det är bra, men inte tillräckligt, menar Katarina Luhr.

– Utsläppen från trafiken har inte minskat alls och vi vill därför se ett totalförbud för fossila drivmedel till år 2040, säger hon.

På seminariet även medverkade forskningsinstitutet RISE som inlett ett samarbete med ElectriCITY. Konkret handlar det om att identifiera innovativa forskningsprojekt inom hållbarhet som finansieras genom bidrag. RISE kommer att hjälpa till med att hitta lämpliga projekt samt att skriva vinnande ansökningar.

En möjlighet som också ElectriCITY:s medlemmar och partners kan ta del av.

Frukostmöte om framtidens hållbara städer

I veckan bjöd ElectriCITY in till frukostmöte tillsammans med arkitektkontoret Urban Design. Urban Design arbetar bland annat med att utforma och integrera byggnader som stödjer el- och fjärrvärmeförsörjningen i staden. 

Seminariet handlade om framtidens hållbara städer, med avstamp i den akuta elbristen i Stockholmregionen. Inbjudna var bland annat Ellevio, Stockholm Exergi samt stadsarkitekterna i Stockholm och Täby.

Helena Glantz från Urban Design modererade panelsamtalet som kretsade kring frågan hur vi tillsammans kan bygga en innovativ stad med hållbar energiförsörjning. Will Sibia från Sweco drog en kort spaning från FN:s klimattoppmöte i New York. 

Mötet var välbesökt, med flera deltagare från Hammarby Sjöstads bostadsrättsföreningar, Stockholm stad, elleverantörer och fjärrvärmeproducenter.  

Energi, laddning och odling på samma möte

Det var mycket folk när ElectriCITY bjöd in till informationsmöte i Hammarby Sjöstad på tisdagskvällen. På plats fanns både företagare och representanter från bostadsrättföreningarna, totalt ett 60-tal personer. Temat för kvällen var tre pågående projekt i Sjöstan – Odla Hemma, Ladda Hemma och Energi Hemma. Det handlade om stadsodlingar av grönsaker inomhus, laddstolpar för elbilar, delningstjänster och energieffektiviserande åtgärder i Sjöstans fastigheter. Aktiviteter som alla kan bidra till en hållbarare stadsmiljö.

Odla hemma presenterades av företaget Swegreen som har en teknik som möjliggör stadsodling av grönsaker inomhus, till exempel i den egna fastighetens garage. Idag bedriver Swegreen en stor urban odling i källaren under DN-skrapan och nu vill man genomföra en förstudie i Hammarby Sjöstad för att se om det finns intresse och möjlighet att införa liknande odlingar i stadsdelen.

Ladda Hemma är ett projekt som arbetar för öka antalet laddstoplar för elbilar i Sjöstan. Men det innefattar också delningsekonomi, att man kanske inte behöver äga en egen bil utan kan dela den med andra. Antingen den egna bilen eller en hyrbil. Den här kvällen medverkade både installatörer av elbilsladdare och företag som erbjuder olika delningstjänster – för bilar och cyklar.

Här fanns bland annat Elbilio, som tillhandahåller cirka 100 elbilsfordon via en bilpool. Och här fanns Trollhättanbaserade företag NEVS som kommer att erbjuda en privat bildelningstjänst som går ut på att man hyr ut den egna bilen till sin granne. Detta kallas modern mobilitet och ska nu testas i ett pilotprojekt i Hammarby Sjöstad med start senare i höst.

Kvällen avslutades under rubriken Energi Hemma, det vill säga energibesparande åtgärder i Sjöstans fastigheter. På mötet fanns flera bostadsrättsföreningar som gav exempel hur man sparat mycket energi – och pengar – genom att effektivisera fastigheternas energisystem, från garage och källare, till vind och tak. Två exempel är föreningarna Sjöstadsudden och Sjöstaden 1, som båda investerat i förnybar energi och verkningsfulla lösningar. Trots stora investeringar, är besparingarna mycket stora. Exempelvis sparar Sjöstaden 1 över en och en halv miljon kronor per år genom minskad energianvändning.