Ny delningstjänst för privatbilar testas i Sjöstan

Dela din bil med grannen, eller andra vänner och bekanta. Och tjäna pengar på det! Nu lanseras en innovativ – och smartare – mobilitetstjänst i Hammarby Sjöstad, NEVS SHARE. Enkelt och nyckelfritt, bra för plånboken och miljön.

Tjänsten går ut på att privata bilägare hyr ut sin egen bil. Allt hanteras via en app. Här kan man söka och boka tillgängliga bilar och även öppna och låsa bilen med hjälp av en digital nyckel. Bilen, som kan vara din grannes, hämtas och lämnas på samma ställe och är försäkrad hos Länsförsäkringar under hela uthyrningsperioden.

Bakom satsningen ligger bilföretaget NEVS som har sitt säte i SAAB:s gamla lokaler i Trollhättan.

– Vi har snabbat på lanseringen av NEVS SHARE för att vi tror att det just nu, mitt i coronakrisen, kan finnas extra behov av att ha tillgång till bil. Många vill dessutom undvika att åka kollektivt, och vi kommer också se till att det finns desinfektionsmedel i bilarna, berättar Charlotte Eisner, ansvarig för nya tjänster på företaget.

NEVS hanterar allt det praktiska kring uthyrningen. Det inkluderar både kontroll av hyrestagarens körkort och de ekonomiska transaktionerna. Bilägaren får en redovisning av varje färd och användare, och betalningen förs över till ägaren på ett förutbestämt konto varje månad.

– Vår automatiserade betalning registrerar alla kostnader direkt, även bränsle och eventuella vägtullar. Inget krångel eller obehagliga överraskningar – varken för den som hyr eller hyr ut, säger Charlotte Eisner.

Nu bjuds boende och bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad in att delta i pilotprojektet, både som bilägare och hyrestagare. Inför premiären erbjuds extra bra villkor. Läs mer på www.nevs.com/sv/share.

ElectriCITY deltar i unikt data-projekt

ElectriCITY har, tillsammans med ett antal partners, fått bidrag av innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga Sveriges första riktiga fastighetsdatalabb. Syftet är att skapa en nationell plattform med data som kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen och som kan användas till att utveckla nya innovativa digitala tjänster, till exempel smarta styrsystem som sänker både energiförbrukningen och kostnaden för de boende.

– Det här är verkligen datadriven innovation. Genom att standardisera och tillgängliggöra den här typen av information kan fastighetsägare och andra aktörer inom branschen lära av varandra och därmed skapa smartare och effektivare hus, säger Rickard Dahlstrand, IT-ansvarig på ElectriCITY.

Fastighetsdatalabbet kommer framför allt att omfatta fem verksamhetsområden:

  • Samverka Genom datalabbet ökar möjligheterna till samverkan, vilket gör att deltagarna kan utvecklas snabbare inom det datadrivna området. Vi hjälps åt att förädla data och utveckla verktyg. Vi har gemensamma event och workshops där vi utbyter erfarenheter, lär oss om nya intressanta tekniska lösningar samt tillsammans gör ett kunskapslyft.
  • Utbilda Datalabbet kommer på̊ initiativ av deltagarna att erbjuda utbildningar inom datadriven innovation, dataanalys, visualisering samt verktygsutveckling. Det gör att deltagarna kan arbeta vidare med att förädla, gemensamt klassificera och bättre förstå egen data. Detta i sin tur ökar förståelsen för värdet av data inom den egna organisationen.
  • Utveckla Genom datalabbet kan organisationerna samverka runt verktygsutveckling, nya gemensamma gränssnitt och datamodeller mellan data i energi och fastighetsbranschen samt ta fram lösningar för visualisering och analys av data.
  • Projekt Datalabbet kommer vara en plattform för att genomföra projekt och driva arbetsgrupper, dels på̊ egen hand men framförallt i samverkan med andra företag och forskare. Det kan exempelvis vara gemensam utveckling av verktyg och datamodeller, men också̊ forskningsprojekt tillsammans med Rise, KTH och andra.
  • Data Datalabbet möjliggör delning av data – både öppen data och information som av olika anledningar säkerhetsklassats. Det gör att deltagarna kan testa olika modeller av data i en trygg miljö.

I projektet ingår olika aktörer inom fastighets- och energibranschen, totalt ett 40-tal. Här finns dataägare som levererar in data och möjliggör delning av informationen, utvecklare som installerar och förbättrar fastighetssystemen samt behovsägare och intressenter som bland annat kommer att fungera som kravställare av informationen.

Huvudansvarig för ansökan och koordinator för projektet är det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden​) som redan bedriver forskning, utveckling och tillämpningsprojekt inom data. ElectriCITY:s främsta roll blir att fungera som en lokal testbädd, det vill säga att testa de nya systemen i praktiken.

Vinnova-projektet löper över två år. Under projekttiden ska framför allt grunderna till ett fastighetsdatalabb byggas upp, därefter räknar parterna med att driva labbet vidare på egen hand.

Läs mer på https://fastighetsdatalabb.se