Klimatfrågorna i fokus – trots coronapandemin

Ny höst och nya utmaningar. Ett annorlunda år, där klimatarbetet har hamnat lite i skymundan av coronaviruset. Men frågorna är fortfarande lika aktuella och viktiga, klimatförändringarna bromsas inte av ett virus.

– 2020 får inte bli ett förlorat år i klimatarbetet. Pandemin har visat att stora och snabba omställningar är möjliga och ElectriCITY fortsätter verksamheten i oförminskad takt. Även om vi inte kan mötas på samma sätt som tidigare, så är vårt arbete helt beroende av ett fortsatt och ihållande samarbete med våra partners och medlemmar, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

– Lärdomarna från våren och sommaren är att mycket dagligt pendlande kan ersättas av arbete hemma och att digitala affärsmöten kan minska flyg- och tågresor så att mycket restid kan kapas. Kontorslokaler kan krympas och ge plats för fler bostäder i centrala lägen. Detta är beteendeförändringar som vi kan ta med oss även när samhället återgått till det normala, tillägger Jörgen.

På grund av pandemin ersatte vi våra  fysiska möten med ett antal digitala event under våren. Programmen, som sändes i nystartade ElectriCITY TV, handlade om alltifrån utökade exportmöjligheter för svenska företag inom hållbarhet till lokala mikronät, smarta betallösningar för publika laddare och system för öppna data och energieffektiviseringar i Helsingfors. Varje program gästades av flera namnkunniga presentatörer.

Alla program finns nu att se på vår hemsida  och satsningen på digitala event fortsätter i höst.

Under hösten kommer vi att arbeta ännu mer aktivt med utlysningar och långsiktiga projekt. Ett exempel är en utlysning från Energimyndigheten där vi, tillsammans med KTH, RISE, Örebrobostäder, E.ON, Ellevio, Örebro kommun med flera, lämnat in en ansökan som handlar om delning av lokal förnybar energi. Hur småskaliga och flexibla energilösningar kan vara både lönsamma och samhällsnyttiga, Och samtidigt de mest energieffektiva vid en effektbrist eller driftstörning.

Ansökan är den största som ElectriCITY deltagit i och projektet kan komma att utvecklas till ett helt nytt affärsområde för lokala mikronät. Ambitionen är att ta fram en modell som genom kommersialisering kan replikeras både nationellt och internationellt.

Parallellt fortsätter arbetet i våra testbäddar med:

  • Energi Öppna styrsystem, mikronät, delning och lagring.
  • Cirkulär ekonomi Bildelningstjänster och LåneLådan, en virituell och fysisk plats för privat delning.
  • Laddning Smart och storskalig laddning.
  • Klimatspanarna Omställning till digitala event med filmer i sociala medier, vilket möjliggjort en mycket större spridning.
  • Odling Växthus som drivs året runt med spillvärme från ett lokalt bryggeri som minskar sårbarheten vid inställda transporter till följd av till exempel en pandemi.

I höst fortsätter också arbetet med att upprätta Sveriges första riktiga fastighetsdatalabb. Flera arbetsgrupper är redan igång, framför allt när det gäller en gemensam datamodell (REC), men även arbetsgrupper för energidata, Boverkets grupp för inomhusklimat samt verktyg och plattformsutveckling. Ett mål är att utveckla nya innovativa digitala tjänster, till exempel smarta styrsystem, som sänker både energiförbrukningen och kostnaden för de boende.