Exportplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 – IVL tar ledningen för genomförandet

Energimyndighetens uppdrag till ElectriCITY att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som
export- och investeringsplattform är avslutat. Rapporten har överlämnats till EM. IVL har beslutat att ta
ledningen i genomförandet och utsett Hanna Eriksson-Lagerberg till projektledare.
Projektet kommer att få tillfälliga lokaler i Luma. Länk till förstudien om exportplattformen här.