Demostad återvinning

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Den centrala delen av återvinningen i Hammarby Sjöstad, sopsugsystemet, fungerar som en demonstrationsanläggning för intressenter från hela världen; ett 100-tal delegationer kommer varje år till Hammarby Sjöstad för att studera återvinningen. Inför OS i London byggdes en sopsuganläggning i Wembley, London, med Hammarby Sjöstad som förebild.

HS2020 och ElectriCITY samarbetar med Envac och Stockholm Vatten Avfall för att gradera upp det nuvarande sopsugsystemet och pröva ny teknik. Här är några frågor som vi är engagerade i:

  • Ansvaret för sopsugsystemet – i dag är det samfälligheter som hanterar denna infrastruktur, men allt fler vill få till stånd en kommunalisering av systemet för att få en mera kraftfull och samordnad hantering av verksamheten.
  • Vi vill uppgradera det mobila sopsugsystemet till ett stationärt för att därmed slippa miljöproblemen vid tömning av tankar.
  • Vi verkar för att de nuvarande sopbilarna, som hämtar förpackningar och tidningar i miljörummen för återvinning byggs om eller byts ut mot bilar med eldrift för att minska buller och energiförbrukning.
  • Vi vill se fler papperskorgar med sopsug för att få bort skräp från gator och kajer; sådana papperskorgar finns redan i Henriksdalshamnen.
  • Vi bevakar den framtida lagstiftningen om avfallshanteringen;

Skrivelse till miljöborgarrådet.

I ett brev till miljöborgarrådet Katarina Luhr har Sjöstadsföreningen argumenterat för att staden tar över sopsugsystemet: ” Vår slutsats är att dagens huvudmannaskap och organisation inte fungerar – det finns ingen av dem som vi samarbetar med som tar ansvar; en enskild samfällighet kan inte hävda sig mot starka motparter, som flyr ansvaret. Vi har genom egna erfarenheter kommit till samma slutsats som Exploateringskontoret och Stockholm Vatten Avfall drog i en skrivelse den 25 mars 2010 att staden bör äga och förvalta sopsugssystemen. Staden svarar redan i dag för merparten av projektering och genomförande av sopsugsanläggningarna inom exploateringsområden. Ett utökat ansvarstagande i form av ägande och förvaltning ger stabilitet och långsiktighet i verksamheten. Staden har också större möjligheter att driva på utveckling av teknik exempelvis för sortering av olika fraktioner och individuell mätning av avfallet”.

Läs brevet här: Brev återvinning Katarina Luhr 2015

Dialog med miljöborgarrådet

Sjöstadföreningen har uppvaktat Miljöborgarrådet Kataring Luhr för att få igång en politisk diskussion om kommunaliseringen av sopsugsystemet. Hon har sagt ja till det och satt igång stadens förvaltningar att göra en utredning.  Den ska vara klar vid årsskiftet 2016/2017.

 

Hållbart sopsystem

Klicka på länken nedan för att ta del av företaget Envacs 60 sekunder långa video om hur deras hållbara sopsystem fungerar i Hammarby Sjöstad.

Hållbart sopsystem

Eller ta del av denna video:

 

Videospelare

http://www.electricitystockholm.se/wp-content/uploads/2015/01/Envac_Corporate_Master-desktop.m4v

 

Hållbart sopsystem

[fusion_text]Klicka på länken nedan för att ta del av företaget Envacs 60 sekunder långa video om hur deras hållbara sopsystem fungerar i Hammarby Sjöstad.

Hållbart sopsystem[/fusion_text]

Eller ta del av denna video: