Hammarby Sjöstad – ett starkt globalt varumärke

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Hammarby Sjöstad väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Det var en av slutsatserna vid ElectriCITYs seminarium i början av september om Sjöstaden i exportfrämjandet.

Hundratals delegationer från utlandet med över 5.000 deltagare – samhällsplanerare, borgmästare, forskare, journalister och ministrar – kommer varje år hit för att studera hållbar stadsbyggnad. Seminariet handlade om hur vi kan utveckla Sjöstadens roll i exportfrämjandet. Mats Denninger, UD, och Håkan Dahlfors, Business Sweden, inledde. Martin Spjern, Volvo AB, Johan Konnberg, Roadmap Sweden, Christer Öjdemark, Envac, Stellan Fryxell, Tengboms, Ulf Ranhagen, Sweco, Irena Lundberg, Stockholm Business Region, Ulf Ranhagen, Sweco/KTH och Mikael Jansson, Dalkia, kommenterade och talade om betydelsen av Hammarby Sjöstad för svensk exportindustri.

Jan Annerstedt, professor vid Köpehamns handelshögskola ledde och sammanfattade seminariet i följande sex punkter:

  • Hammarby Sjöstad som fullskalig innovationsplattform: För både företag och institutioner fungerar Sjöstaden idag som ett vitalt stadsområde med inslag av (a) forskning och experimentell utveckling, (b) fullskalig försöksverksamhet av tekniskt- kommersiella lösningar och (c) demo-område för färdiga produkter. Inriktningen av dessa verksamheter förblir i huvudsak mot clean-tech, energioptimering och andra verksamheter som syftar till en mera hållbar samhällsutveckling.
  • Hammarby Sjöstad som marknadsplats: För många företag har Sjöstaden under alla år förblivit ett viktigt referensobjekt. Sjöstaden står samtidigt modell för hållbar stadsutveckling i olika skalor – från området som helhet till enskilda byggnader, lägenheter och arbetsplatser. Marknadsplatsen omfattar nya produkter och ny teknik såväl som nya affärslösningar som kan förevisas i full skala.
  • Hammarby Sjöstad som destination för besökare: Sjöstaden lockar varje år en stor mängd intresserade besökare – politiker, stadsplanerare och andra tjänstemän och inte minst affärsinriktade specialister såväl som personer med mera allmänt intresse i hållbar stadsutveckling, ny arkitektur och modern urban planering. För många av dessa besökare utgör Sjöstaden en inspirerande förebild. Sjöstaden framträder mer och mer som ett levande, användbart exempel på avancerad stadsbyggnadskonst under fortsatt utveckling.
  • Hammarby Sjöstad som gemensamt varumärke: I konkurrens med hållbara städer och stadsområden i andra länder står sig Sjöstaden väl. Sjöstadens varumärke är starkt vid europeiska och globala jämförelser. Kommersiellt är varumärket mycket värdefullt för företag och institutioner med verksamhet i Sjöstaden. Att förknippas med Hammarby Sjöstad ökar värdet av det egna varumärket.
  • Hammarby Sjöstad som användbar symbol för brukar- och medborgarinflytande vid stadsutveckling: Sjöstaden som helhet bjuder på eftertraktad kunskap och praktiska insikter i de komplicerade processer som leder till avancerad stadsutveckling. Här tas nya initiativ med aktivt deltagande av bostadsrättsföreningar och andra intressegrupper, partnerskap fungerar mellan företag och myndigheter, samarbete utvecklas över sektorsgränserna, professionella nätverk av specialister rådfrågas.
  • Hammarby Sjöstad som levande laboratorium för ”Sustainable City Development”, där företag och forskare och andra specialister samt inte minst de som bor och är verksamma i stadsdelen gemensamt och på egen hand kan vidareutveckla Sjöstaden. Det skall finnas svängrum och möjligheter att förbättra stadsdelens utbud av service, dess byggnader, infrastruktur och andra faciliteter. Ledord för detta svenska ”Urban Living Lab” är förbättrad livskvalitet genom egen och gemensam verksamhet.

[/fusion_text]