ElectriCITY förstärks med nya medlemmar

Intresset för vårt miljö- och hållbarhetsarbete i Hammarby Sjöstad är stort och antalet medlemmar och partners växer ständigt. Idag har vi ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad. De senast tillkomna företagen, Enstar och Bengt Dahlgren, är viktiga förstärkningar som kommer att tillföra nytt kunnande till vår verksamhet.

Genom medlemskapet får företagen tillgång till en etablerad marknad med höga krav på innovationer för hållbar utveckling. Här ges möjlighet att testa produkter och lösningar tillsammans med andra företag och organisationer inom områdena energi, mobilitet, återvinning och delningsekonomi.

ElectriCITY:s vd Jörgen Lööf välkomnar de nya medlemmarna.

– Genom våra samarbetspartners besitter vi en bred och värdefull kompetens. Och ju fler vi blir, desto mer kan vi växa både i styrka och förmåga. Jag är övertygad om att Enstar och Bengt Dahlgren kommer att tillföra ny och betydande kunskap i våra projekt.

 

Enstar är experter på förnybar energi och företaget har genomfört över 150 större energiprojekt över hela landet. I Sjöstan har Enstar redan hjälpt ett antal bostadsrättsföreningar med åtgärder som sänkt energiförbrukningen i fastigheterna.

 

Bengt Dahlgren AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Bolaget, som grundades 1952, tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand och risk, bygg och fastighet samt energi och miljö.

 

Båda företagen har kontor på Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad.

 

 

Intensiv höst med många pågående miljöprojekt

Under det gemensamma projektnamnet ”Hammarby Sjöstad 2.0” bedriver ElectriCITY för närvarande ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. I höst fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i ett flertal projekt. Några exempel:

• Jakten på energisparande åtgärder i Sjöstans fastigheter fortgår. Hittills har ett 40-tal bostadsrättsföreningar genomgått en kostnadsfri kartläggning av fastigheternas energisystem samt fått förslag på förbättringsåtgärder. Det har hittills resulterat i flera lösningar som sparat både mycket energi och pengar.

• Utrullningen av laddstolpar i våra garage pågår för fullt. Flera föreningar har, med vår hjälp, sökt nya bidrag från regeringens Klimatkliv för att utöka infrastrukturen för elbilar i Sjöstan. Målsättningen är att vi ska ha 1000 laddplatser i garagen år 2020.

• Tillsammans med andra intressenter arbetar vi för en omställning till eldrivna bussar i Stockholm. Här pågår nu tester, där eldrivna bussar trafikerar vissa sträckor i länet.

• Arbetet med att införa hållbara transporter i Sjöstan intensifieras. Det är ett unikt projekt där vi genom samordnade upphandlingar försöker minska entreprenörstrafiken och styra den mot fordon som drivs med förnybar energi. Ett 15-tal föreningar har redan förhandlat om sina avtal med olika leverantörer, vilket lett till minskad trafik och sänkta kostnader.

• I samarbete med högskolor, forskningsorganisationer och företag tar vi ytterligare ett steg mot den Digitala Staden. Just nu färdigställs en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för ny teknik, exempelvis Internet Of Things. Syftet med projektet är att få en bättre styrning av energi, transporter, återvinning och luftkvaliteten i stadsdelen. Testbädden ska vara i full funktion senast 2020 för att kunna användas de kommande fem åren.

• Under hösten realiserar vi också det vi kallar Strategisk Partnering, ett projekt som ger den enskilde bostadsrättföreningen ökat inflytande vid inköp av energiteknik. Genom att samordna upphandlingen med andra föreningar ökar möjligheten att få bättre avtal med lägre priser. Vi räknar med att det kan ge kostnadsbesparingar på upp till 20 procent. Nu inleds den första upphandlingen med 13 föreningar inblandade.

Detta – och mycket mer – händer i höst. Följ gärna vårt arbete på hemsidan eller via vår Facebook-sida ”Hammarby Sjöstad 2.0”.

Besök oss också på Sjöstadsdagen i Luma Park den 1 september. Vi finns på plats för att berätta om vår verksamhet i Hammarby Sjöstad. Mer information om evenemanget finns på ”www.sjostadsdagen.se”.

Länsförsäkringar Stockholm ny medlem i ElectriCITY

Länsförsäkringar Stockholm är ny medlem i ElectriCITY. Det innebär att bolaget nu blir en del av ElectriCITY och den innovationsplattform med testbäddar som finns i Hammarby Sjöstad.

– För Länsförsäkringar Stockholm är frågor som hållbarhet och tryggare liv grundläggande och vi ser ett samarbete med ElectriCITY som en bra möjlighet att tillsammans arbeta för ett tryggare Stockholm för de som bor i staden just nu, men även för kommande generationer, säger Eva Marell på strategi och planering på Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling i Stockholm. I hållbarhetsarbetet fokuserar bolaget på de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, och där man samtidigt kan skapa kundnytta och affärsnytta.

– Vi verkar för en enklare vardag och en tryggare framtid för stockholmarna. Tack vare att vi har vår verksamhet i Stockholm är vi lokalt förankrade och kan vara nära och ta vara på de behov som är väsentliga för invånarna i Stockholm, säger Eva Marell.