Enkla tips på besparingsåtgärder på energimöte

Det var fullsatt när ElectriCITY höll energimöte. På plats fanns ett 50-tal personer som representerade 22 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. De fick bland annat lyssna till Mats Bergholtz från Stockholm Exergi som gav enkla tips och råd på hur vi kan sänka effekt och energikostnaderna i våra fastigheter.

Mats Bergholtz på Stockholm Exergi

– Vår satsning på energibesparande åtgärder är bra både för plånboken och miljön. Vi vill använda Sjöstan lite som en testbädd för våra lösningar och bjuder därmed in bostadsrättsföreningarna att ingå i projekt som sänker energiförbrukningen i fastigheterna, säger Mats Bergholtz.

Stockholm Exergi presenterade tre sätt att sänka energianvändningen via effektivare styrning. Det handlar både om smartare styrning av systemen men också om att kapa effekttopparna i värmesystemen. Man presenterade även en årstidsbaserad ventilation som gör att vi inte släpper ut för mycket av värmen från lägenheterna.

Nu erbjuder Stockholm Exergi medlemmar i ElectriCITY:s en analys av värmesystemen i Sjöstadens fastigheter. Till förfogande ställer företaget sina energiexperter som gör en kvalificerad bedömning av olika förbättringsåtgärder. Det kan vara enkla åtgärder, som att installera digitala sensorer som synliggör förbrukningen i den enskilda bostaden.

–  Vi tror att mycket energi och kostnader kan sparas bara genom att tydliggöra förbrukningen. Det skapar en medvetenhet hos bostadsrättsföreningarna och de boende. Kanske är man beredd att sänka inomhustemperaturen med någon grad, eller genomföra någon annan åtgärd som man själv styr över, säger Mats Bergholtz.

På mötet deltog även Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio. Han berättade om den utmaning som hela Stockholm står inför när det gäller den framtida nätkapaciteten. Efterfrågan på el ökar och det finns risk för brist under vissa perioder, framför allt under vintertid då förbrukningen är allmänt hög.

Ta del av Stockholm Exergi:s presentation här

ElectriCITY höll medborgardialog om matsvinn

I förra veckan höll ElectriCITY den första medborgardialogen i Hammarby Sjöstad. Ämnet var matsvinn, eller med andra ord – mat som vi slänger helt i onödan. På plats fanns ett 25-tal sjöstadsbor, barn och vuxna, som alla deltog flitigt i den interaktiva workshopen.

Kvällen inleddes med en presentation av Petter Olsson, forskare på KTH, som berättade om de områden som har negativ påverkan på klimatet. Här står matsvinnet för en större andel än vi tror. Totalt är det årliga matavfallet i Sverige långt över en miljon ton, varav hushållen bidrar med den allra största delen. Ungefär var fjärde inhandlad matkasse slängs!

Workshopen handlade därför om hur vi som konsumenter kan ändra våra inköpsvanor och bättre ta tillvara på mat som vi idag slänger.

Selene Samuelsson lyssnar till bra idéer på ElectriCITYs första medborgardialog

– Här hade de tiotalet barn som deltog i diskussionerna många kreativa förslag. Till exempel tyckte de att de borde få vara med och planera skolmaten och även ges möjlighet att provsmaka maten innan de tar sin fulla portion, berättar Selene Samuelsson på ElectriCITY.

Även butikernas hantering av maten diskuterades.  Visst, många matbutiker arbetar redan att minska svinnet men mycket mer kan göras och på workshopen presenterades flera bra idéer. Ett förslag var att butikerna skivar upp och fryser frukter som man kan göra smoothies av direkt i affären eller köpa med sig hem. Även informationen om bäst-före-datum måste förbättras.

Workshopen arrangerades med stöd av KTH, Coop, ICA och caféet SWAJ i Hammarby Sjöstad. Förhoppningen är att den här dialogen och de förslag som presenterades ska bidra till att Sjöstadens matbutiker och restauranger går i bräschen för en ännu mer effektiv och förnuftig mathantering. Det långsiktiga målet är att medborgardialogerna, tillsammans med det övriga hållbarhetsarbete som vi bedriver i Sjöstan, ska leda till att vi når det lokala miljömål som är satt för stadsdelen. Läs mer om det under ”om oss” på hemsidan.

Detta var den första av flera medborgardialoger som kommer att anordnas av ElectriCITY det här året, alla under det gemensamma namnet Klimatspanarna. Nästa dialog är den 10 april. Då är temat Hydroponi, det vill säga hur man kan odla sin egen mat hemma – även om man bor i lägenhet.

Inbjudan till kommande dialoger annonseras ut via lokala Facebook-grupper samt meddelas i Sjöstadens skolor. Mötena är öppna för alla.  Läs mer på Facebook-gruppen ”Klimatspanarna”.

Stockholm satsar på eldrivna bussar

I tisdags fattade Trafiknämnden i Stockholm beslut om att fortsätta satsningen på eldrivna bussar. Det är ett banbrytande – och mycket glädjande – beslut som innebär att Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen som genomför en radikal omläggning av busstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

ElectriCITY har varit pådrivande i denna process och har bland annat varit med och initierat ett demoprojekt som inneburit att en elbuss trafikerat sträckan Ropsten-Karolinska. Testet har gett övervägande positiva erfarenheter.

Sten Bergman

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med inriktningen i Trafiknämndens beslut. En övergång till elbussar ger inte bara renare luft utan också en tystare trafik, säger Sten Bergman på ElectriCITY.

I praktiken betyder det här att cirka 100 eldrivna bussar kan komma att trafikera Stockholms innerstad och Lidingö i ett första skede. Upphandlingen för innerstadsavtalet kommer att ske mellan åren 2022-2026. Dessförinnan genomförs andra trafikupphandlingar där elbussar kan ingå.

En omställning till elbussar ökar energieffektiviseringen, samtidigt som den minimerar utsläppen av både koldioxid och kväveoxider.  Även bullret sänks radikalt – ljudnivån från en elbuss är inte högre än ett vanligt samtal två personer emellan.

Trafiknämnden konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för elbussar skiljer sig åt i olika delar av regionen. Mest lämpade för eldrift är kortare bussar som körs kortare sträckor i lägre hastigheter. Det betyder att det i första hand är bussarna i regionens tätorter som kommer att elektrifieras.

Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt. Det minskar den tid som bussarna måste köras tomma, fram och tillbaka till depån, för att ladda.

ElectriCITY kommer att verka för att den linje som trafikerar Hammarby Sjöstad, buss 74, blir eldriven så snart som möjligt.

– Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg. Övergången till eldrift är ett nytt – ännu större – steg för att vi ska nå de lokala klimatmålen och skapa en bättre miljö för alla stockholmare, avslutar Sten Bergman.

Testa UbiGo i Sjöstan – ett enklare resande

Nu kommer UbiGo till Hammarby Sjöstad, en tjänst för ett enklare vardagsresande. UbiGo söker hushåll i Sjöstaden som vill testa tjänsten. Vill du vara med, anmäl dig nu.

UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en app. Bättre för dig, staden och miljön.

– Vi är pionjärer inom det som kallas Mobility as a Service, eller mobilitet som tjänst, som har blivit en het trend över hela världen. Den här tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat, ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.

Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du – och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov av det. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura, för hela hushållet. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.

Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten, innan den lanseras i resten av Stockholm. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr). Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/

Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete mellan UbiGo och ElectriCITY. Läs mer på Ladda Hemma.

En ”Hammarby-stad” byggs i Kina

Allan Larsson, initiativtagare till ElectriCITY, medverkade nyligen i en nordisk-kinesisk konferens om hållbara städer i Kina. På konferensen, som hölls i Folkets stora hall i Beijing, berättade Allan om det omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som pågår i Sjöstan under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Allan Larsson presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 i Kina.

– Vårt miljöarbete syftar ju till att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och ambitionen är att vi redan år 2030 ska nå det mål som Stockholm stad satt upp för 2040. Intresset från Kina för Sverige är stort. Många städer skickar delegationer till Sverige och vill ha ett utbyte med företag som har varit med och byggt Hammarby Sjöstad, säger Allan Larsson.

Ett exempel är en ny stadsdel som ska byggas i den stora kuststaden Yantai, 7 miljoner invånare, ett par timmars flygning öster om Beijing. Den första etappen omfattar 2 000 bostäder och totalt handlar det cirka 10 000 lägenheter, det vill säga en stadsdel ungefär lika stor som Hammarby Sjöstad.

Byggherre är White Peak Real Estate, som har grundats och leds av en svensk, Jesper Jon Olsson, verksam i Kina sedan 12 år tillbaka.  Han har Hammarby Sjöstad som förbild och samarbetar med Sweco som har ritat konceptet, en Hammarby-stad, för denna nya stadsdel. White Peak, som satsar stort i Kina, fick sin markanvisning i Yantai strax före jul och byggstart är redan i mars.

Projektet presenterades för andra svenska företag vid ett möte på svenska ambassaden i Beijing. Den nya stadsdelen i Yantai byggs med höga ambitioner, både när det gäller energi- och miljölösningar, men också när det gäller säkerhet och kvalitet i byggprocessen. Det, tillsammans med långsiktiga hållbarhetsmålet för projektet, bidrog till att just White Peak fick uppdraget.

Tuffa mål i verksamhetsplanen

Hammarby Sjöstad ska vara koldioxidneutralt år 2030 och den globalt ledande stadsdelen inom klimat och energifrågor. Klimatmålet ska uppnås genom handfasta åtgärder inom energi, transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

Det slår ElectriCITY fast i verksamhetsplanen för 2019.

– Vår ambition är att utöka antalet testbäddar för olika miljö- och hållbarhetsprojekt. Redan idag har vi ett 30-tal testbäddar inom energi, transport och återvinning i Sjöstan, alltifrån gemensamma upphandlingar av energiinvesteringar och laddplatser för elbilar till beteende när det gäller delningsekonomi. Många bostadsrättsföreningar har sänkt sin energianvändning med över hälften och vi är nu Sveriges laddningstätaste stadsdel. Vår styrka är vårt nära och täta samarbete med de boende i Hammarby Sjöstad, samt med aktiva företag, forskningsinstitutioner och myndigheter; våra medlemmar och partners, säger Jörgen Lööf, vd för ElectriCITY.

Vid Parisavtalets undertecknande år 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska stanna under två grader Celsius – helst under 1,5 grader – till år 2050. Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045.

Stockholm stads klimatmål är satta till år 2040 och för att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. ElectriCITY har som mål att Hammarby Sjöstad ska nå klimatmålen redan år 2030 och arbetar tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att definiera vilka åtgärder som krävs.

Verksamhetsplanen innehåller flera konkreta och tidsbestämda mål. Här är några exempel:

  • Hammarby Sjöstad ska bli en koldioxidfri zon för alla transporter – taxi, last- och arbetsfordon – till 2025.
  • Energianvändningen i fastigheterna ska halveras till 2025, jämfört med den energikartläggning som gjordes 2008.
  • År 2025 ska alla parkeringsplatser i Sjöstaden vara utrustade med laddningsutrustning för elbilar.
  • Andelen lokalt producerad energi ska öka från cirka 25 procent till över 50 procent fram till 2025
  • Matsvinnet ska vara halverat fram till 2030.
  • 100 procent av allt avfall ska vara sorterat till 2030.

I verksamhetsplanen återfinns fler mål för vår verksamhet. Här beskrivs även hur målen ska uppnås, genom vilka aktiviteter och projekt.  Läs hela verksamhetsplanen här:

Alla elbilar och laddutrustningar på ett och samma ställe

Nu kan du hitta de flesta av marknadens alla elfordon och laddningsutrustningar på vår hemsida – på ett och samma ställe. Det är en exklusiv sammanställning av elbilar och eldrivna tvåhjulingar, men här finns också nyheter om elbilen och en massa praktisk information om elfordon, laddningsutrustningar och installatörer.

– Det händer jättemycket inom den här branschen och vi hoppas att vår översikt ska underlätta för gemene man när man vill veta mera eller ska välja elfordon och laddningsutrustning, säger Lennart Backlund, projektledare på ElectriCITY.

Intresset för elbilar och laddhybrider växer stadigt, både bland tjänstebilsägare och privatbilister. En nyligen gjord undersökning, som presenteras här på hemsidan, visar att hela 70 procent av de som använder tjänstebil helst vill ha en ren elbil eller en laddhybrid. Det är en fördubbling jämfört med bara för ett år sedan.

Idag finns över 350 laddningsplatser för elbilar i Hammarby Sjöstad, de flesta i fastigheternas garage. Det gör oss förmodligen till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige. Men det räcker ändå inte om vi ska nå klimatmålen och minska koldioxidutsläppen på våra vägar. Målet är att det ska finnas 1000 laddningsplatser i våra garage till år 2020.

Hemsidan innehåller därför också råd och tips till alla bostadsrättföreningar som funderat på att installera laddningsutrustning i garagen. Tre enkla steg som underlättar för styrelser och andra som vill driva frågan om fler laddningsplatser.


Läs mer här. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Gratis taxi till Hammarby Sjöstad

 

Natten mot lördag, den 8 december, startar en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.

Testperioden är två månader, från 8 december till och med söndag 27 januari. Konkret innebär det att en taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella avgångstider och utan stopp på vägen, mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag. En shuttletjänst, helt enkelt.

De fasta hållplatserna för taxin är torget vid Gullmarsplan och Sickla Kaj, utanför MAX-restaurangen, i Hammarby Sjöstad. En resa som tar cirka sju minuter enkel väg.

– Det här är tider då tvärbanan slutat gå och då många väljer att promenera från tunnelbanan via mörka och ensliga passager. Vi tror därför att en shuttletjänst kan vara ett bra alternativ för sjöstadsbor på väg hem i nattmörkret. Det här är en satsning som ligger i linje med vårt pågående projekt ”Snyggt och tryggt” som vi bedriver tillsammans med Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad, konstaterar Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Bilen är en Toyota Proace Verso, en större taxi med plats för sju passagerare. Den går på HVO-bränsle, det vill säga diesel som tillverkas till 100% av förnybara råvaror och som inte släpper ut ny koldioxid i atmosfären. En miljövänlig taxi med andra ord.

Testbilen kommer att förses med tydliga dekaler så att den är lätt att identifiera. Inledningsvis kommer det även att finnas en taxivärd på plats för att svara på frågor och vägleda allmänheten vid Gullmarsplan.

Om testet faller väl ut kan shuttletjänsten bli permanent. Prismodellen eller prissättningen för en permanent tjänst är inte fastställd, men det kommer definitivt att bli billigare än att ta en vanlig taxi. Snarare kommer det att vara jämförbar med priset för en enkel bussbiljett.

Läs mer på Taxi Stockholms hemsida

 

 

Digitalisering nyckel för lyckat miljöarbete

ElectriCITY har inlett ett nära samarbete med MetaSolutions som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv informationshantering. Det innebär förbättrade möjligheter att hantera och sprida data och information om de pågående miljöprojekten.

– Digitalisering är nyckeln till att klara klimatmålen och med företag som Metasolutions på vår sida får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Rickard Dahlstrand, CTO med ansvar för teknik och produktutveckling på ElectriCITY.

Eric Hjelmestam, vd på Metasolutions

MetaSolutions grundades 2011 som en avknoppning från forskning på KTH och Uppsala universitet. Företaget, som har sin bas i Stockholm, fokuserar på öppna data och har kunder främst inom offentlig sektor. All mjukvara är licensierad som öppen källkod.

– ElectriCITY en naturlig partner för oss. Vi kommer bland annat att hjälpa till att lansera ett ”digitalt living lab” i Hammarby Sjöstad, men vårt samarbete kommer också att underlätta för andra som jobbar med smarta och hållbara städer att ta del av den kunskap som utvecklas i ElectriCITY:s miljöprojekt, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Ett exempel är all den data som kommer att samlas i de olika energiprojekt som pågår i Sjöstan. Det är information som är intressant både för forskare och företag som jobbar med energieffektivisering och nya hållbarhetslösningar.

– Vi tror på låga barriärer för att använda och dela information, säger Eric Hjelmestam. Kort och gott, vi gör det enkelt att dela data och information.

Läs mer om MetaSolutions här 

 

 

 

 

Nytt system värmer våra bostäder med spillvärme

Ett nytt värmesystem som tillvaratar spillvärme. Miljövänligt, effektivt och billigt.

Så beskriver energibolaget E.ON sitt nya nät för värme och kyla, Ectogrid, som i går presenterades för ett antal bostadsrättsföreningar i Sjöstan. Inbjudare var ElectriCITY.

– Det handlar helt enkelt om förnybar energi till en låg kostnad som vi skulle vilja installera i några fastigheter i Hammarby Sjöstad, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Tekniken är ganska enkel. Istället för att borra djupa hål i marken efter bergvärme hämtar Ectogrid sin värme från andra källor, exempelvis från fastigheter och företag där det produceras mycket spillvärme.

Den inhämtade energikällan, som kan ha en temperatur mellan 5 och 40 grader, transporteras sedan i oisolerade nedgrävda plaströr till en vattenvärmepump i fastigheten. Där höjs temperaturen i vattnet för att sedan ledas vidare till husets alla element och kranar. Systemet ersätter både fjärrvärme och fjärrkyla.

Maria Malm Skarin och Filip Haddad från E.ON informerade om Ectogrid.

– Vi har identifierat ett par lämpliga värmekällor varifrån Ectogrid skulle kunna hämta sin värme. Ett exempel är Carnegiebryggeriet i Luma-området, berättar Maria Malm Skarin på E.ON. I samband med öltillverkningen produceras mycket spillvärme som skickas rakt ut i luften eller i avlopp, energi som istället skulle kunna användas för att värma upp bostäder i Sjöstan.

Ectogrid är ett system som framför allt passar de bostadsrättsföreningar i Sjöstan som inte kan installera bergvärme i sina fastigheter. De 13 föreningar som var inbjudna till gårdagens presentation har alla det gemensamt att de inte kan borra efter bergvärme på grund av den nya tunnelbane-sträckningen under Hammarby Sjöstad.

– Vi är övertygade om att Ectogrid kan bli en sund konkurrent till det fjärrvärmesystem som idag används i de flesta fastigheterna i Sjöstan, säger Jörgen Lööf.

Läs mer om Ectogrid här