Nytt system värmer våra bostäder med spillvärme

Ett nytt värmesystem som tillvaratar spillvärme. Miljövänligt, effektivt och billigt.

Så beskriver energibolaget E.ON sitt nya nät för värme och kyla, Ectogrid, som i går presenterades för ett antal bostadsrättsföreningar i Sjöstan. Inbjudare var ElectriCITY.

– Det handlar helt enkelt om förnybar energi till en låg kostnad som vi skulle vilja installera i några fastigheter i Hammarby Sjöstad, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Tekniken är ganska enkel. Istället för att borra djupa hål i marken efter bergvärme hämtar Ectogrid sin värme från andra källor, exempelvis från fastigheter och företag där det produceras mycket spillvärme.

Den inhämtade energikällan, som kan ha en temperatur mellan 5 och 40 grader, transporteras sedan i oisolerade nedgrävda plaströr till en vattenvärmepump i fastigheten. Där höjs temperaturen i vattnet för att sedan ledas vidare till husets alla element och kranar. Systemet ersätter både fjärrvärme och fjärrkyla.

Maria Malm Skarin och Filip Haddad från E.ON informerade om Ectogrid.

– Vi har identifierat ett par lämpliga värmekällor varifrån Ectogrid skulle kunna hämta sin värme. Ett exempel är Carnegiebryggeriet i Luma-området, berättar Maria Malm Skarin på E.ON. I samband med öltillverkningen produceras mycket spillvärme som skickas rakt ut i luften eller i avlopp, energi som istället skulle kunna användas för att värma upp bostäder i Sjöstan.

Ectogrid är ett system som framför allt passar de bostadsrättsföreningar i Sjöstan som inte kan installera bergvärme i sina fastigheter. De 13 föreningar som var inbjudna till gårdagens presentation har alla det gemensamt att de inte kan borra efter bergvärme på grund av den nya tunnelbane-sträckningen under Hammarby Sjöstad.

– Vi är övertygade om att Ectogrid kan bli en sund konkurrent till det fjärrvärmesystem som idag används i de flesta fastigheterna i Sjöstan, säger Jörgen Lööf.

Läs mer om Ectogrid här

 

Nollzon för taxi i Sjöstan

I Hammarby Sjöstad pågår ett arbete för att få samtliga bostadsrättsföreningar att ansluta sig till Nollzon. Målet är att skapa en utsläppsfri stadsdel.

– Hammarby sjöstad ligger i framkant när det gäller energieffektivisering och minskade utsläpp. Vårt nya samarbete med Nollzon är ett betydelsefullt steg i den riktningen och ökar förutsättningarna för att vår stadsdel ska nå Stockholm stads förslag på tuffare miljözoner redan om ett par år, säger Jörgen Lööf, VD på ElectriCITY.

Nollzon är en ideell förening som arbetar för renare och tystare städer. Genom att ansluta sig till Nollzon får man automatiskt en elbil – om sådan finns tillgänglig – då man beställer en taxi. Tjänsten är gratis.

Tidigare kunde endast företagare, organisationer och besöksnäringen ansluta sig till Nollzon, men nu har föreningen uppdaterat sin hemsida så även bostadsrättsföreningar kan anmäla sig. Det är till och med möjligt att ansluta alla adresser i en bostadsrättsförening på en och samma gång. Anmälan görs enkelt via Nollzons hemsida och redan idag är antalet anslutna bostadsrättsadresser 113. En siffra som ökar stadigt.

– Det här är ett resultat av vårt samarbete med ElecrtiCITY. Mycket roligt. Och viktigt. Det är endast genom samarbete som vi kan skapa förändring, säger Jan Mörtstrand som är marknadschef på ABB och sitter i Nollzons styrelse.

Nollzon grundades av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation. Föreningen är medlem i ElectriCITY.

Omfattande energikartläggning i Sjöstan

I Hammarby Sjöstad genomförs den största energikartläggningen som realiserats i en stadsdel. Totalt omfattar den hittills 188 byggnader med 7 212 lägenheter. Kartläggningen har visat på stora potentialer till förbättringar – motsvarande energibesparingar på uppskattningsvis upp till 60 procent genom optimeringar och investeringar – som betalar sig på några år.

Arbetet bedrivs av ElectriCITY i samarbete med Sjöstadsföreningen och ett 50-tal bostadsrättsföreningar. Syftet är att ta Hammarby Sjöstad till en ny nivå av innovationer för hållbar stadsutveckling för att därmed lägga grunden till att redan år 2030 uppnå det klimatmål som gäller för Stockholm år 2040.

– Om alla bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad skulle genomföra de åtgärder som de mest aktiva föreningarna redan gjort, kan de totala driftkostnaderna sänkas med 30-40 miljoner kronor per år, säger Allan Larsson, grundare av ElectriCITY.

Den omfattande kartläggningen ingår i det övergripande projektet ”Energi Hemma”. Exempel på åtgärder som redan genomförts är återvinning från luftvärme, installation av bergvärme, solceller och solfångare. Inom ramen för projektet kommer nu ElectriCITY och Sjöstadsföreningen att fortsätta arbetet med att gå igenom fastigheternas energisystem, från garage till tak, för att identifiera och ge förslag på lämpliga åtgärder.

– Vad som passar bäst, skiljer sig från förening till förening, bland annat beroende på vilket energisystem fastigheten har idag samt vilka förutsättningar som finns. Det avgör hur mycket pengar det finns att spara i varje enskild investering, säger Allan Larsson.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fokus även att ligga på att kapa effekttopparna i energiförbrukningen. Det kan framför allt ske genom en förbättrad digital styrning av energisystemen samt genom en bättre integration av energi- och transportsystem.

Nytänkande och smarta uppfinningar på ElectriCITY-dagen

Den 25 oktober anordnar vi ElectriCITY-dagen i Hammarby Sjöstad. Temat för dagen är innovation, eller nytänkande och smarta uppfinningar om man så vill. I praktiken handlar det om hur man genom införande av ny teknik och digitala lösningar kan skapa den mest hållbara och miljövänligaste stadsdelen i Sverige, Hammarby Sjöstad 2.0

– Vi kan utlova spännande och mycket innovativa presentationer. ElectriCITY-dagen brukar dra fulla hus och har ett stort intresse bland våra medlemmar, samarbetspartners och andra intressenter. Det brukar bli ganska fullsatt, uppemot 50-60 deltagare, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Fokus den här gången ligger på hållbara transporter, digitala lösningar, smart energi och delningsekonomi. Bland föreläsarna återfinns flera företag, högskolor och forskarorganisationer som driver miljöprojekt i samarbete med ElectriCITY. Men här finns också andra externa föredragshållare.

Trollhättan-baserade företaget NEVS, som utvecklar en ny bil på Saab:s fordonsplattform, presenterar sin satsning på elfordon och mobilitetslösningar för framtidens städer. I det ingår bland annat självkörande fordon som själva kan hämta sina passagerare.  Perfekt för nästkommande generation av bilpooler.

Azelio, ett av världens mest framgångsrika företag på solceller, medverkar på ElectriCITY-dagen för att berätta om det allra senaste inom solcellstekniken. Företaget har utvecklat en unik teknologi för lagring av solenergi, som gör elen tillgänglig – när den bäst behövs, dygnet runt – till en låg kostnad. Effektivt, pålitligt och hållbart.

Ha koll på energi- och vattenförbrukningen och mycket annat med hjälp av sensorer och digitala styrsystem. Det uppkopplade hemmet presenteras på ElectriCITY-dagen av Telia. Det handlar om hur ditt hem kan bli mer energieffektivt och säkrare, även då du är bortrest. Det smarta hemmet, helt enkelt.

Undvik dyra och onödiga vattenskador genom ett nytt modernt vattenlarm. Länsförsäkringar finns på plats för att berätta om en automatisk vattenavstängare som känner av ett läckage i ett tidigt skede. Ett sofistikerat system som kan spara både mycket pengar och besvär, och som nu ska testas i ett projekt i Sjöstan.

– Vi kommer också berätta om flera pågående projekt i Hammarby Sjöstad, bland annat om en mini-bilpool som innebär att tre familjer delar på en elbil. Dessutom kommer vi att informera om den kommande teknikmässan i Hannover, världens ledande mötesplats för teknik. Vi vill nu, tillsammans med Teknikföretagen, bjuda in samarbetspartners till mässan, berättar Jörgen Lööf.

Se hela programmet här:

11.00  Genomgång agenda – Ann-Sofi Gaverstedt, ordförande ElectriCITY.

Kl 11.05-11.20 Hammarby Sjöstad 2.0: Hur kan vi bli koldioxidneutrala redan år 2030?

11.05  Hammarby Sjöstad – Strategiska mål, koldioxidneutral år 2030. Hur når vi dit? – Örjan Svane, KTH och Allan Larsson, ElectriCITY.

11.20 -12.20 Smart och förnybar energi

11.20  Smart och förnybar energi – Marie-Louise Persson, Riksbyggen och Björn Laumert, KTH, rapporterar om samtal och slutsatser i styrgruppen energi. Vilka tekniker vi bör satsa på för att nå klimatmålen och hur vi kan utmana de nya effekt-tarifferna.

11.35  Diskussion

11.45  Gemensam upphandling av energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY, informerar om höstens Brf-projekt för att växla upp energiarbetet.

11.50   Solcellsprojekt i Sjöstaden – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY, berättar om tre olika upphandlingsmodeller för att engagera fler Brf att satsa på solel.

11.55  Energilager – Bo Normark, InnoEnergy, om hur en sänkning från 16 A till 1 A är möjlig.

12.05  Två clean-tech företag inom energi presenterar sina innovationer i ett MatchMaking-event: Innenco och Azelio solel.   

12.20-13.00  Lunch    

Kl 13.00 -14.00 Hållbara transporter – elbussar och elbilar 

13.00  Bussplan Stockholm/Sverige – Vad händer? Översikt av Ulo Maasing, Bussmagasinet och Sten Bergman, ElectriCITY.

13.15   ElBilar på väg – Hammarby Sjöstad som testbädd, Charlotta Eisner, DEFA, ordförande i styrgruppen för hållbara transporter, inleder samt rapporterar tillsammans med Sten Bergman, om hur Hammarby Sjöstad kan bli koldioxidneutral med hjälp av innovationer och miljözoner.

13.35  Diskussion

13.45  Två clean-tech företag inom transport presenterar sina innovationer i ett MatchMaking-event: NEVS och Hertz.

14.00-14.10 Juice och frukt 

Kl 14.10-14.35. Svensk export av hållbara städer

14.10  Internationalisering – New York – möjligheter samarbete plus Teknikmässan i Hannover – Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen, berättar om mässan och ett erbjudande från ElectriCITY och Teknikföretagen.  Erbjudandet bifogas nedan.

14.15  Höstens internationella MatchMaking-event för Kina och Indien – Jörgen Lööf informerar.

14.20  Två clean-tech företag presenterar sina innovationer i ett Matchmaking-event: Husqvarna och UbiGo.        

Kl 14.35-14.45 Delningsekonomi

14.35  Tre bra exempel på delningsekonomi i Hammarby Sjöstad just nu! – Selene Samuelsson, Sharing Cities.

Kl 14.45 -15.00 Digitala lösningar i Hammarby Sjöstad

14.45  Nya initiativ i Hammarby Sjöstad för att kostnadseffektivisera och förenkla med hjälp av datadriven innovation – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY.

14.50  Det moderna vattenlarmet och vägen till nolltolerans mot vattenskador – Björn Ragnarsson, Länsförsäkringar.

14.55  Det uppkopplade hemmet – Telia presenterar ett nytt koncept.

Kl 15.00-15.15 SjöstadsOpinion 2018 

15.00  Vad tänker och vad gör Sjöstadborna för miljö och klimat? -Gun Pettersson, Novus, som har gjort våra årliga undersökningar i Hammarby Sjöstad, presenterar en sammanställning.

Kl 15.15-15.25  Summering

15.15  Ann-Sofi och Jörgen Lööf summerar EC-dagen.

Eldrivna företagsbilar snabbspår för att nå klimatmålen

Ska vi klara utsläppsmålen för våra inrikes transporter måste betydligt fler köpa laddbara bilar än i dag. Här kan företagen bli ett draglok.

Det skriver representanter från ett flertal företag i en debattartikel i Göteborgsposten.

Klimatmålen kan endast nås genom att fler företag väljer elbilar, anser författarna av en debattartikel i Göteborgsposten

Skribenterna anser att svenska företag måste gå i täten när gäller val av tjänstebilar. Genom att erbjuda personalen laddbara förmånsbilar och personalbilar så kommer fler elbilar ut på marknaden. En nödvändighet för att vi ska nå de av riksdagen uppsatta klimatmålen, anser författarna.

Ståndpunkten ligger i linje med det arbete som sedan en tid genomförs i projektet ”Ladda Hemma” i Sjöstan. Syftet med projektet är att stimulera utvecklingen av elbilar genom att förse stadsdelens garage med laddplatser för elbilar. En konkret aktivitet har varit att vi hjälpt ett antal bostadsrättsförerningar att få bidrag från regeringens Klimatkliv för att på så sätt få ned installationskostnaderna.

Läs mer om Ladda Hemma här https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/

Läs hela debattartikeln i Göteborgsposten här http://www.gp.se/debatt/snabba-på-omställningen-med-laddbara-förmånsbilar-1.9398834

 

ElectriCITY ingår i Swedish Testbeds

ElectriCITY finns nu registrerat på Swedish Testbeds, som är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments – en långsiktig satsning för att ta fram hållbara och integrerade sätt att bygga städer och stadsdelar.

Syftet med Swedish Testbeds är att stimulera en dialog mellan de som har idéerna (behovsägare) eller driver projekt inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet, och de som har resurserna (testbäddsägare) eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna.

Målsättningen är att skapa överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer.

ElectriCITY ingår i kategorin ”verklig användarmiljö”. Det betyder att verksamheten och organisationen testas i den miljö där den är avsedd att användas. Besök vår sida på Swedish Testbeds här:  https://swedishtestbeds.com/testbed/electricity-stockholm/

Världspremiär för mini-elbilspool i Sjöstan

En elbil, en garageplats, en app och tre familjer. Nu är Sjöstadens första mini-elbilpool igång. Projektet är ett samarbete mellan ElectriCITY, Renault och Hertz.

Upplägget är att tre hushåll delar på en och samma bil som har sin parkeringsplats i den egna bostadsrättsföreningens garage. På en plats med laddare för elbilar, naturligtvis. Bilen bokas via en app som är ansluten till Hertz bokningssystem. Hela testperioden är kostnadsfri för testförarna och projektet står även för elkostnaden på P-platsen.

-Vi är både glada och stolta över att vi fått igång testet. Det här är bra både för miljön och den egna plånboken, eftersom det ju också handlar om delningsekonomi, säger Jörgen Lööf, vd för ElecriCITY.

De tre familjer som ingår i den första testgruppen bor alla i bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal. En av dem är familjen Jeppson Bartolomé som har egen bil, men som de inte använder så ofta.

Tre familjer delar elbil i nytt projekt i Hammarby Sjöstad

– Vi funderar på att sälja bilen och ville därför testa det här. Vi tror det kan passa oss samtidigt som det känns bra med ett mer miljövänligt alternativ. Egentligen är det ett koncept som borde intressera många som bor i en storstad, säger Charlotta Jeppson.

Bilen, en Renault Zoe som enbart går på el, lånas ut gratis av Hertz. Vid testperiodens slut, efter tre månader, görs en utvärdering. Där kommer intrycken och erfarenheterna att summeras. Det handlar framför allt om beteenden och samarbeten mellan de familjer som delar på bilen, till exempel hur man kommunicerat med varandra, hur bilen använts, vid vilka tider, om några valt att samåka samt hur man kommit överens sinsemellan om någon velat boka bilen en längre tid.

Efter provperioden erbjuds testfamiljerna att fortsätta hyra bilen via Hertz. Detta utan att behöva binda upp sig i långa abonnemang eller leasingavtal. Priset är 1900 kronor per månad och familj, plus kostnader för el och garageplats.

-Elbilar tillhör framtiden och vi tror att flertalet av dem som provat elbil under några månader kommer ha svårt lämna den tekniken. säger Per Hägg på Hertz. Jag tycker dessutom att konceptet med en mini-bilpool har många fördelar, bland annat att hyrestagarna känner ett större ansvar för att vårda bilen. Man har ju att ta hänsyn till sina närmaste grannar.

ElectriCITY söker nu fler familjer som vill ingå i den första testperioden. De enda förutsättningarna är att det finns laddare för elbil i garaget samt att man är tre hushåll.

Läs mer om testet här https://hammarbysjostad20.se/elbilspooltest

ElectriCITY förstärks med nya medlemmar

Intresset för vårt miljö- och hållbarhetsarbete i Hammarby Sjöstad är stort och antalet medlemmar och partners växer ständigt. Idag har vi ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad. De senast tillkomna företagen, Enstar och Bengt Dahlgren, är viktiga förstärkningar som kommer att tillföra nytt kunnande till vår verksamhet.

Genom medlemskapet får företagen tillgång till en etablerad marknad med höga krav på innovationer för hållbar utveckling. Här ges möjlighet att testa produkter och lösningar tillsammans med andra företag och organisationer inom områdena energi, mobilitet, återvinning och delningsekonomi.

ElectriCITY:s vd Jörgen Lööf välkomnar de nya medlemmarna.

– Genom våra samarbetspartners besitter vi en bred och värdefull kompetens. Och ju fler vi blir, desto mer kan vi växa både i styrka och förmåga. Jag är övertygad om att Enstar och Bengt Dahlgren kommer att tillföra ny och betydande kunskap i våra projekt.

 

Enstar är experter på förnybar energi och företaget har genomfört över 150 större energiprojekt över hela landet. I Sjöstan har Enstar redan hjälpt ett antal bostadsrättsföreningar med åtgärder som sänkt energiförbrukningen i fastigheterna.

 

Bengt Dahlgren AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Bolaget, som grundades 1952, tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand och risk, bygg och fastighet samt energi och miljö.

 

Båda företagen har kontor på Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad.

 

 

Intensiv höst med många pågående miljöprojekt

Under det gemensamma projektnamnet ”Hammarby Sjöstad 2.0” bedriver ElectriCITY för närvarande ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. I höst fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i ett flertal projekt. Några exempel:

• Jakten på energisparande åtgärder i Sjöstans fastigheter fortgår. Hittills har ett 40-tal bostadsrättsföreningar genomgått en kostnadsfri kartläggning av fastigheternas energisystem samt fått förslag på förbättringsåtgärder. Det har hittills resulterat i flera lösningar som sparat både mycket energi och pengar.

• Utrullningen av laddstolpar i våra garage pågår för fullt. Flera föreningar har, med vår hjälp, sökt nya bidrag från regeringens Klimatkliv för att utöka infrastrukturen för elbilar i Sjöstan. Målsättningen är att vi ska ha 1000 laddplatser i garagen år 2020.

• Tillsammans med andra intressenter arbetar vi för en omställning till eldrivna bussar i Stockholm. Här pågår nu tester, där eldrivna bussar trafikerar vissa sträckor i länet.

• Arbetet med att införa hållbara transporter i Sjöstan intensifieras. Det är ett unikt projekt där vi genom samordnade upphandlingar försöker minska entreprenörstrafiken och styra den mot fordon som drivs med förnybar energi. Ett 15-tal föreningar har redan förhandlat om sina avtal med olika leverantörer, vilket lett till minskad trafik och sänkta kostnader.

• I samarbete med högskolor, forskningsorganisationer och företag tar vi ytterligare ett steg mot den Digitala Staden. Just nu färdigställs en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för ny teknik, exempelvis Internet Of Things. Syftet med projektet är att få en bättre styrning av energi, transporter, återvinning och luftkvaliteten i stadsdelen. Testbädden ska vara i full funktion senast 2020 för att kunna användas de kommande fem åren.

• Under hösten realiserar vi också det vi kallar Strategisk Partnering, ett projekt som ger den enskilde bostadsrättföreningen ökat inflytande vid inköp av energiteknik. Genom att samordna upphandlingen med andra föreningar ökar möjligheten att få bättre avtal med lägre priser. Vi räknar med att det kan ge kostnadsbesparingar på upp till 20 procent. Nu inleds den första upphandlingen med 13 föreningar inblandade.

Detta – och mycket mer – händer i höst. Följ gärna vårt arbete på hemsidan eller via vår Facebook-sida ”Hammarby Sjöstad 2.0”.

Besök oss också på Sjöstadsdagen i Luma Park den 1 september. Vi finns på plats för att berätta om vår verksamhet i Hammarby Sjöstad. Mer information om evenemanget finns på ”www.sjostadsdagen.se”.

Länsförsäkringar Stockholm ny medlem i ElectriCITY

Länsförsäkringar Stockholm är ny medlem i ElectriCITY. Det innebär att bolaget nu blir en del av ElectriCITY och den innovationsplattform med testbäddar som finns i Hammarby Sjöstad.

– För Länsförsäkringar Stockholm är frågor som hållbarhet och tryggare liv grundläggande och vi ser ett samarbete med ElectriCITY som en bra möjlighet att tillsammans arbeta för ett tryggare Stockholm för de som bor i staden just nu, men även för kommande generationer, säger Eva Marell på strategi och planering på Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling i Stockholm. I hållbarhetsarbetet fokuserar bolaget på de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, och där man samtidigt kan skapa kundnytta och affärsnytta.

– Vi verkar för en enklare vardag och en tryggare framtid för stockholmarna. Tack vare att vi har vår verksamhet i Stockholm är vi lokalt förankrade och kan vara nära och ta vara på de behov som är väsentliga för invånarna i Stockholm, säger Eva Marell.