Eldrivna företagsbilar snabbspår för att nå klimatmålen

Ska vi klara utsläppsmålen för våra inrikes transporter måste betydligt fler köpa laddbara bilar än i dag. Här kan företagen bli ett draglok.

Det skriver representanter från ett flertal företag i en debattartikel i Göteborgsposten.

Klimatmålen kan endast nås genom att fler företag väljer elbilar, anser författarna av en debattartikel i Göteborgsposten

Skribenterna anser att svenska företag måste gå i täten när gäller val av tjänstebilar. Genom att erbjuda personalen laddbara förmånsbilar och personalbilar så kommer fler elbilar ut på marknaden. En nödvändighet för att vi ska nå de av riksdagen uppsatta klimatmålen, anser författarna.

Ståndpunkten ligger i linje med det arbete som sedan en tid genomförs i projektet ”Ladda Hemma” i Sjöstan. Syftet med projektet är att stimulera utvecklingen av elbilar genom att förse stadsdelens garage med laddplatser för elbilar. En konkret aktivitet har varit att vi hjälpt ett antal bostadsrättsförerningar att få bidrag från regeringens Klimatkliv för att på så sätt få ned installationskostnaderna.

Läs mer om Ladda Hemma här https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/

Läs hela debattartikeln i Göteborgsposten här http://www.gp.se/debatt/snabba-på-omställningen-med-laddbara-förmånsbilar-1.9398834

 

ElectriCITY ingår i Swedish Testbeds

ElectriCITY finns nu registrerat på Swedish Testbeds, som är ett strategiskt projekt inom ramen för Smart Built Environments – en långsiktig satsning för att ta fram hållbara och integrerade sätt att bygga städer och stadsdelar.

Syftet med Swedish Testbeds är att stimulera en dialog mellan de som har idéerna (behovsägare) eller driver projekt inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet, och de som har resurserna (testbäddsägare) eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna.

Målsättningen är att skapa överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer.

ElectriCITY ingår i kategorin ”verklig användarmiljö”. Det betyder att verksamheten och organisationen testas i den miljö där den är avsedd att användas. Besök vår sida på Swedish Testbeds här:  https://swedishtestbeds.com/testbed/electricity-stockholm/

Världspremiär för mini-elbilspool i Sjöstan

En elbil, en garageplats, en app och tre familjer. Nu är Sjöstadens första mini-elbilpool igång. Projektet är ett samarbete mellan ElectriCITY, Renault och Hertz.

Upplägget är att tre hushåll delar på en och samma bil som har sin parkeringsplats i den egna bostadsrättsföreningens garage. På en plats med laddare för elbilar, naturligtvis. Bilen bokas via en app som är ansluten till Hertz bokningssystem. Hela testperioden är kostnadsfri för testförarna och projektet står även för elkostnaden på P-platsen.

-Vi är både glada och stolta över att vi fått igång testet. Det här är bra både för miljön och den egna plånboken, eftersom det ju också handlar om delningsekonomi, säger Jörgen Lööf, vd för ElecriCITY.

De tre familjer som ingår i den första testgruppen bor alla i bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal. En av dem är familjen Jeppson Bartolomé som har egen bil, men som de inte använder så ofta.

Tre familjer delar elbil i nytt projekt i Hammarby Sjöstad

– Vi funderar på att sälja bilen och ville därför testa det här. Vi tror det kan passa oss samtidigt som det känns bra med ett mer miljövänligt alternativ. Egentligen är det ett koncept som borde intressera många som bor i en storstad, säger Charlotta Jeppson.

Bilen, en Renault Zoe som enbart går på el, lånas ut gratis av Hertz. Vid testperiodens slut, efter tre månader, görs en utvärdering. Där kommer intrycken och erfarenheterna att summeras. Det handlar framför allt om beteenden och samarbeten mellan de familjer som delar på bilen, till exempel hur man kommunicerat med varandra, hur bilen använts, vid vilka tider, om några valt att samåka samt hur man kommit överens sinsemellan om någon velat boka bilen en längre tid.

Efter provperioden erbjuds testfamiljerna att fortsätta hyra bilen via Hertz. Detta utan att behöva binda upp sig i långa abonnemang eller leasingavtal. Priset är 1900 kronor per månad och familj, plus kostnader för el och garageplats.

-Elbilar tillhör framtiden och vi tror att flertalet av dem som provat elbil under några månader kommer ha svårt lämna den tekniken. säger Per Hägg på Hertz. Jag tycker dessutom att konceptet med en mini-bilpool har många fördelar, bland annat att hyrestagarna känner ett större ansvar för att vårda bilen. Man har ju att ta hänsyn till sina närmaste grannar.

ElectriCITY söker nu fler familjer som vill ingå i den första testperioden. De enda förutsättningarna är att det finns laddare för elbil i garaget samt att man är tre hushåll.

Läs mer om testet här https://hammarbysjostad20.se/elbilspooltest

ElectriCITY förstärks med nya medlemmar

Intresset för vårt miljö- och hållbarhetsarbete i Hammarby Sjöstad är stort och antalet medlemmar och partners växer ständigt. Idag har vi ett 50-tal medlemmar och partners från näringsliv, forskningsinstitut och Stockholms stad. De senast tillkomna företagen, Enstar och Bengt Dahlgren, är viktiga förstärkningar som kommer att tillföra nytt kunnande till vår verksamhet.

Genom medlemskapet får företagen tillgång till en etablerad marknad med höga krav på innovationer för hållbar utveckling. Här ges möjlighet att testa produkter och lösningar tillsammans med andra företag och organisationer inom områdena energi, mobilitet, återvinning och delningsekonomi.

ElectriCITY:s vd Jörgen Lööf välkomnar de nya medlemmarna.

– Genom våra samarbetspartners besitter vi en bred och värdefull kompetens. Och ju fler vi blir, desto mer kan vi växa både i styrka och förmåga. Jag är övertygad om att Enstar och Bengt Dahlgren kommer att tillföra ny och betydande kunskap i våra projekt.

 

Enstar är experter på förnybar energi och företaget har genomfört över 150 större energiprojekt över hela landet. I Sjöstan har Enstar redan hjälpt ett antal bostadsrättsföreningar med åtgärder som sänkt energiförbrukningen i fastigheterna.

 

Bengt Dahlgren AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Bolaget, som grundades 1952, tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand och risk, bygg och fastighet samt energi och miljö.

 

Båda företagen har kontor på Hammarby Allé i Hammarby Sjöstad.

 

 

Intensiv höst med många pågående miljöprojekt

Under det gemensamma projektnamnet ”Hammarby Sjöstad 2.0” bedriver ElectriCITY för närvarande ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. I höst fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i ett flertal projekt. Några exempel:

• Jakten på energisparande åtgärder i Sjöstans fastigheter fortgår. Hittills har ett 40-tal bostadsrättsföreningar genomgått en kostnadsfri kartläggning av fastigheternas energisystem samt fått förslag på förbättringsåtgärder. Det har hittills resulterat i flera lösningar som sparat både mycket energi och pengar.

• Utrullningen av laddstolpar i våra garage pågår för fullt. Flera föreningar har, med vår hjälp, sökt nya bidrag från regeringens Klimatkliv för att utöka infrastrukturen för elbilar i Sjöstan. Målsättningen är att vi ska ha 1000 laddplatser i garagen år 2020.

• Tillsammans med andra intressenter arbetar vi för en omställning till eldrivna bussar i Stockholm. Här pågår nu tester, där eldrivna bussar trafikerar vissa sträckor i länet.

• Arbetet med att införa hållbara transporter i Sjöstan intensifieras. Det är ett unikt projekt där vi genom samordnade upphandlingar försöker minska entreprenörstrafiken och styra den mot fordon som drivs med förnybar energi. Ett 15-tal föreningar har redan förhandlat om sina avtal med olika leverantörer, vilket lett till minskad trafik och sänkta kostnader.

• I samarbete med högskolor, forskningsorganisationer och företag tar vi ytterligare ett steg mot den Digitala Staden. Just nu färdigställs en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för ny teknik, exempelvis Internet Of Things. Syftet med projektet är att få en bättre styrning av energi, transporter, återvinning och luftkvaliteten i stadsdelen. Testbädden ska vara i full funktion senast 2020 för att kunna användas de kommande fem åren.

• Under hösten realiserar vi också det vi kallar Strategisk Partnering, ett projekt som ger den enskilde bostadsrättföreningen ökat inflytande vid inköp av energiteknik. Genom att samordna upphandlingen med andra föreningar ökar möjligheten att få bättre avtal med lägre priser. Vi räknar med att det kan ge kostnadsbesparingar på upp till 20 procent. Nu inleds den första upphandlingen med 13 föreningar inblandade.

Detta – och mycket mer – händer i höst. Följ gärna vårt arbete på hemsidan eller via vår Facebook-sida ”Hammarby Sjöstad 2.0”.

Besök oss också på Sjöstadsdagen i Luma Park den 1 september. Vi finns på plats för att berätta om vår verksamhet i Hammarby Sjöstad. Mer information om evenemanget finns på ”www.sjostadsdagen.se”.

Länsförsäkringar Stockholm ny medlem i ElectriCITY

Länsförsäkringar Stockholm är ny medlem i ElectriCITY. Det innebär att bolaget nu blir en del av ElectriCITY och den innovationsplattform med testbäddar som finns i Hammarby Sjöstad.

– För Länsförsäkringar Stockholm är frågor som hållbarhet och tryggare liv grundläggande och vi ser ett samarbete med ElectriCITY som en bra möjlighet att tillsammans arbeta för ett tryggare Stockholm för de som bor i staden just nu, men även för kommande generationer, säger Eva Marell på strategi och planering på Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling i Stockholm. I hållbarhetsarbetet fokuserar bolaget på de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, och där man samtidigt kan skapa kundnytta och affärsnytta.

– Vi verkar för en enklare vardag och en tryggare framtid för stockholmarna. Tack vare att vi har vår verksamhet i Stockholm är vi lokalt förankrade och kan vara nära och ta vara på de behov som är väsentliga för invånarna i Stockholm, säger Eva Marell.