Bussplan Stockholm 2015

Bussplan Stockholm 2015 presenterades vid ElectriCITYs elfordonsdag den 7 oktober. Där presenterade också Scania och Skanska Vision Stockholmsbågen. I mötet deltog bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) samt representanter för socialdemokraterna och miljöpartiet. ElectriCITY arbetar nu för att få till stånd ett samarbete i runda-bords-form för att ta Bussplan Stockholm vidare mot förverkligande. Läs mer under Elfordon

Exportplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 – IVL tar ledningen för genomförandet

Energimyndighetens uppdrag till ElectriCITY att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som
export- och investeringsplattform är avslutat. Rapporten har överlämnats till EM. IVL har beslutat att ta
ledningen i genomförandet och utsett Hanna Eriksson-Lagerberg till projektledare.
Projektet kommer att få tillfälliga lokaler i Luma. Länk till förstudien om exportplattformen här.