Matchmaking – om ny teknik för hållbar stad

Som en del av exportplattformen har ElectriCITY startat ett Match Making projekt för att hjälpa små innovativa cleantech företag att nå stora kunder och användare.Två Matchmaking-möten har hållits. Ett tiotal clean tech företag har presenterat sig vid varje tillfälle. Stort och växande intresse.Vidmötet i maj deltog bland andra representanter för den kinesiska investeringsfonden WINNOC i Nanjing, som fann flera innovationer av intresse för den kinesiska marknaden. Jörgen Lööf är projektledare för MatchMaking och nästa event hålls i september, sedan blir det ytterligare ett möte under november.

Hammarby Sjöstad som exportplattform – Smart City Sweden

Exportplattformen Smart City Sweden öppnades i maj av näringsminister Mikael Damberg i nya lokaler på Hammarby Kaj 18. Den ska fungera som centrum för clean tech företag från hela landet. Intresset är stort – besökare från Kina, Indien,Thailand och Ryssland har redan varit på besök och gjort rundvandringar i Hammarby Sjöstad. Smart City Sweden drivs av IVL med finansiering från Ener- gimyndigheten. Östen Ekengren, IVL, leder projektet med Marcus Lind som organisatör på plats.

Exportplattformen: Samarbete med Indien, Hammarby Sjöstad som ”urban living lab”.

Sverige ska medverka i Indiens stora plan att bygga 100 nya städer de närmaste åren. Teknikföretagen i Sverige och Confederation av Indian Industries skrev avtal om detta i våras med IVL och ElectriCITY som partners. Hammarby Sjöstad ska fungera som ”urban living lab”, dvs som testbädd och demostad för ny teknik för hållbarhet. Östen Ekengren, IVL,och Allan Larsson, ElectriCITY skrev under avtalet.