Skyddad: Fullsatt på ElectriCITY-dagen. Här är alla presentationer

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

70 procent åker hellre elbilstaxi – ny SjöstadsOpinion klar

Över 70 procent av de boende i Hammarby Sjöstad skulle hellre beställa en elbil från ett taxibolag i stället för en bensin- eller dieselbil.

– Det är helt fantastiska siffror, säger Mats Elzén från analys- och undersökningsföretaget Novus i en kommentar.

Det är tredje året i rad som ElectriCITY låter Novus genomföra en undersökning, SjöstadsOpinion, i Hammarby Sjöstad. Här frågar vi framför allt om sådant som har med miljö och hållbarhet att göra – vad tycker de boende i Sjöstan? Undersökningen, som bygger på 300 telefonintervjuer, är uppdelad i sju delkapitel: elbil och bilpool, energi, delningsekonomi, elcykel, taxitjänst och Hammarby sjöstad och Sjöstadsföreningen.

I årets undersökning framgår med stor tydlighet att intresset för elbilar ökat. Några axplock från rapporten:

  • 10 procent av de som bytt eller köpt bil de senaste två åren, valde en elbil
  • Fler skulle skaffa elbil om det fanns laddningsplatser i det egna garaget
  • Intresset för elcyklar har ökat

Av årets rapport framgår också att det finns ett stort intresse för en taxitjänst som nattetid trafikerade sträckan Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad-Gullmarsplan till ett fast pris.

Läs hela rapporten här 

Tusen miljöföretag når ut i världen via Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Smart City Sweden I Hammarby Sjöstad är Sveriges exportplattform för hållbart stadsbyggande. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu lanserar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.

– Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik. Vi vet att besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening, vilka är de tre mest besökta kategorierna, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tanken med Swedish Cleantech är att underlätta för köpare och investerare att hitta en väg in till de svenska företagen och skapa fler affärsmöjligheter. Webbplatsen drivs och utvecklas av IVL på uppdrag av Tillväxtverket och är en vidareutveckling av den webbplats som tidigare drevs av Tillväxtverket. På den nya sajten har det gjorts uppdateringar, bland annat vad gäller sökbarheten för att öka användarvänligheten.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-05-03-ny-och-battre-internationell-marknadsforing-av-svenska-miljoteknikforetag.html

Ann-Sofi Gaverstedt ny ordförande i ElectriCITY

ElectriCITY har fått en ny ordförande. Hon heter Ann-Sofi Gaverstedt och är bosatt i Sjöstan sedan många år. Ann-Sofi är idag ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Ett av de områden hon arbetar med är just export av den hållbara staden, där Hammarby Sjöstad i de internationella kontakterna fungerar som en förebild. Ann-Sofi har erfarenhet från både export och miljö- och hållbarhetsarbete.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla en organisation som kan ta Hammarby Sjöstad till att fortsatt vara en global förebild för den hållbara staden. Samtidigt ser jag att det finns stor möjlighet för den svenska industrin att använda Sjöstan för att utveckla nya lösningar som sedan kan tas på export, som en del av den hållbara staden, säger Ann-Sofi.

Avgående ordföraren och tillika grundaren av ElectriCITY, Allan Larsson, kommer att fortsätta som senior rådgivare. Under Allans tid som ordförande har verksamheten – som drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0 – vuxit mycket och idag pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt inom organisationen. Det gäller alltifrån att utrusta garagen i stadsdelen med fler laddnings platser för elbilar till att genomföra energibesparande åtgärder i fastigheterna. Många av projekten drivs i samarbete med företag och forskare.

ElectriCITY har idag över 30 medlemsföretag. Bland de senast tillkomna finns energiföretaget E.ON, Länsförsäkringar samt konsultföretaget Bengt Dahlgren AB i Hammarby Sjöstad.

E.ON ny medlem i ElectriCITY

E.ON har gått med som medlem i ElectriCITY och engagerar sig i utvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad 2.0. E.ON bidrar med innovativa idéer för klimatsmart energiförsörjning. E.ON:s utgångspunkt är att det i det moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden – genererade av mänskliga aktiviteter – för att täcka hela stadens behov av värme och kyla. Det innebär en stor potential för att klara energiomställning och klimatmål. För att lyckas med det behövs det nya sätt att producera och använda energi.

– E.ON har ambitionen att vara ledande i energiomställningen och vi utvecklar framtidens energilösningar. Hammarby Sjöstad har genom ElectriCITY utvecklats till en fantastisk testbädd för nya innovativa lösningar för att möta klimatmålen. Det som är så unikt och värdefullt med Hammarby Sjöstad är att hela drivkraften och ledarskapet i arbetet kommer ifrån människorna som bor där. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete där vi tillsammans realiserar Hammarby Sjöstad 2.0., säger Fredrik Rosenqvist, Innovationsdirektör E.ON i Norden.”

– Syftet med Hammarby Sjöstad 2.0 är att ta vår stadsdel till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och genom E.ON:s medlemskap i ElectriCITY får vi tillgång till innovationer och hög kompetens för smarta energilösningar, t ex sammankopplingen av system för värme och för kyla, omställningen till solenergi mm, säger Allan Larsson, ordförande i ElectriCITY.

E.ON är ett av Sveriges ledande energiföretag. Företaget har cirka 2 000 anställda och verksamhet över hela landet.

Fem frågor till Hanna Eriksson-Lagerberg som leder Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Fråga: Vem är du och vad är Smart City Sweden?
Jag har arbetat med svensk miljöteknikexport i tio år, bland annat på Svenska Handelskammaren i Paris och under flera år på IVL, Svenska miljöinstitutet. Nu leder jag IVLs Smart City Sweden på Hammarby Kaj 18, där vi tar emot besökare från hela världen, intresserade av Sveriges sätt att bygga hållbara städer.
Fråga: Varför Smart City Sweden, räcker det inte med GlashusEtt, som har tagit emot internationella gäster i över tio år?
Svar: GlashusEtt med Erik Freudentahl och Malena Karlsson har gjort ett enormt arbete för att göra Hammarby Sjöstad och Stockholm känt som en förebild för modern stadsbyggnad. Men nu är det Stockholm Vatten som är ansvarig för GlashusEtt och som vill använda lokalerna för andra ändamål. Därför har Smart City Sweden etablerats. Vi har till skillnad från GlashusEtt en uttalad uppgift att främja svensk export. Vi ska informera inte bara om Hammarby Sjöstad utan också om hållbar stadsbyggnad i hela Sverige.
Fråga: Vilka är det som kommer hit?
Svar: Vi får på samma sätt som GlashusEtt besökare från hela världen, men vi riktar in oss mer på dem som kan och vill göra affärer med svenska företag. Vi har sedan invigningen haft drygt 1700 besökare från Kina, Indien, Ryssland, Uruguay, Marocko, Mexiko, Tjeckien, Vietnam, Japan, Iran, Thailand, Etiopien, Malaysia, Spanien, Bolivia, Brasilien, Sydkorea, Kanada och Holland.
Fråga: Vad är det som intresserar besökarna?
Svar: Man vill veta hur man planerade och byggde Hammarby Sjöstad, vilka miljö- och klimatkrav som gäller, vad det kostade och hur finansiering gick till. Envacs sopsuganläggning är också något som många besökare vill se. Den är unik och många önskar de kunde ta efter hur vi i Sverige sorterar våra sopor och kramar ur energi ur avfallet. Man vill också veta mer om planerna för Hammarby Sjöstad 2.0, dvs hur innovationsplattformen ElectriCITY vill ta stadsdelen till nästa nivå av hållbar stadsutveckling med smart och förnybar energi, omställningen till elfordon, cirkulär ekonomi och delningsekonomi.
Fråga: Vad vet du om Hammarby Sjöstad, som du kan informera besökarna om.
Svar: Jag har bott i Hammarby Sjöstad, känner stan väl. Det är en fantastisk stadsdel på alla sätt och vis!

DEFA ny medlem i ElectriCITY

Charlotte Eisner (tv) och Anna Fägersten (th),
Global Sales and Market Director respektive Manager Marketing, Communication & PR

DEFA blir nu en del av ElectriCITY som är en innovationsplattform med testbäddar i Hammarby Sjöstad.

– En av nycklarna till att snabbt minska koldioxidutsläppen är en smidig infrastruktur för laddning av personbilar. I vår direkta närhet finns den största potentialen till förbättring, husen vi bor i och fordonen där vi färdas. Med en gedigen erfarenhet från Norge, med högst densitet av elbilar i världen, har DEFA arbetat fram solida lösningar för såväl laddning av elbilar som LED-belysning.

ElectriCITY är en testbädd och ett urban living lab där nordisk clean tech integreras i befintlig bebyggelse för att göra Sjöstaden klimatsmart och till en global förebild för stadsutveckling. DEFA kommer tillsammans med övriga samarbetspartners att praktisk studera länkning av solenergi med energilager i form av både fasta och rörliga batterier, smart styrning av elbilsladdning och möjligheten att utnyttja ledig batterikapacitet, för att kunna kapa effekttopparna och därmed sänka elkostnader för Brf i Sjöstaden.

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson, till vänster, och Jan Martinsson, som för Sjöstadsföreningens räkning har förhandlat fram ett nytt avtal, som sänker bostadsrättsföreningarnas kostnader för hämtning av kretsloppsavfall.

1. Ett avtal om avfallshämtning som sänker kostnaderna med 40 procent – är det sant?

Svar: Ja, en BRF säger sig ha sänkt sina kostnader med uppemot 40 procent, tack vare vårt nya mycket fördelaktigt avtal med Hans Andersson Recycling AB. Avtalet avser först och främst kretsloppsavfall där avgiften kan sänkas rejält. För grovsopor blir det också en sänkning, men inte lika stor.

2. Hur gick det till när Sjöstadsföreningen förhandlade fram ett sådant avtal?

Svar: Vi fick i uppdrag av Sjöstadsföreningen att upphandla insamling av kretsloppsavfall för föreningens medlemmar, dvs bostadsrättsföreningarna. Tillsammans har vi erfarenhet av upphandling och av avfallsinsamling. Direktiven var att få till stånd ett så miljövänligt avtal som möjligt, gärna med eldrivna fordon. Vi gick ut med en förfrågan till fem entreprenörer som redan var etablerade i Sjöstaden och bad om ett möte där vi kunde presentera vad vi ville med ett avtal och samtidigt fråga vad dom kunde bidra med i fråga om typ av fordon m.m. En skriftlig anbudsförfrågan skickades sedan till samtliga fem entreprenörer. Anbuden utvärderades, inte enbart prismässigt utan även med en tydlig miljöaspekt. Vi skrev sedan avtal med Hans Andersson Recycling AB.

3. Hur kommer bostadsrättsföreningarna att kunna utnyttja avtalet?

Svar: Avtalet är ett ramavtal som föreningarna kan avropa från och teckna egna avtal. Vi har gått ut till samtliga medlemmar med avtalet. Några har redan bytt till vår entreprenör, andra får vänta tills deras nu gällande avtal löper ut. Samtliga medlemmar som redan hade Hans Andersson Recycling som entreprenör får automatiskt del av det nya billigare avtalet. Det är bara bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen som kan dra nytta av avtalet!

4. Hur långt har ni kommit med att göra transporterna miljövänliga?

Svar: Avtalet säger att transporter skall ske med fordon som drivs med biodiesel eller biogas utom för elektronik där eldrivet fordon skall användas. I dagsläget finns det inte eldrivna bilar med den batterikapacitet som behövs för att helt gå över till eldrivna lastfordon. Vi ser detta som ett första steg. Hans Andersson Recycling har ett nära samarbete med Scania som har tagit fram en avfallsbil som ska gå enbart på el. Vi hoppas att den kommer att testas i Sjöstaden.

5. Finns det fler områden där sådan gemensam upphandling kan ge fördelar till bostadsrättsföreningarna?

Svar: I Sjöstadsföreningen styrelse pågår nu en diskussion om vilka andra områden som man med fördel kan upphandla gemensamt. Det kan t ex gälla snöröjning, takskottning, städning, mark (trädgård), fastighetsskötsel, drift (teknisk) är tänkbara alternativ eftersom det orsakar stora mängder av utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Samordning av avtal och leverantörer innebär färre resor som kan spara pengar både för leverantören och oss och som är bra för miljön.

PS. Upphandlingen av avtal om transporter av kretsloppsavfall bygger på ett samarbete mellan Sjöstadsföreningen och ElectriCITY. Syftet är att åstadkomma bättre hushållning med energi, miljö och klimat samt spara pengar genom att sänka bostadsrättsföreningarnas kostnader. Bostadsrättsföreningar är den vanligaste -upplåtelseformen i Sjöstan, 70 procent av alla bostäder upplåts i brf-form.

För kontakt om avtalet, skriv till info@sjostadsforeningen.se

Ladda hemma – 250 laddplatser klara till slutet av året

Omställningen till tysta och rena bilar börjar nu ta fart tack vare ElectriCITYs ”ladda hemma”-projekt. Henric Gustafson, som är projektledare, hjälper bostadsrättsföreningarna att skaffa finansiering. Han kan nu summera att 20 brf fått beslut om pengar för att installera laddutrustning. Fram till årets slut räknar han med att det ska finnas 250 laddplatser i brf-garage. Hammarby Sjöstad har ambitionen att vara ledande stadsdel när det gäller att förbereda omställningen till miljövänliga elbilar.

Eco-drive i brf – spar energi och pengar

Arbetet med ”energi hemma” har fått brett genomslag. Nu har styrelserna i 38 brf fått hjälp av energikonsulten Willy Ociansson att gå igenom sina energisystem. Dessa ”eco-drives” har visat på brister, i en del fall stora brister, som innebär onödigt stor energianvändning och onödiga kostnader. Här finns besparingar att göra som förbättrar föreningarnas ekonomi. Jörgen Lööf är projektledare för ”energi hemma”.