Länsförsäkringar Stockholm ny medlem i ElectriCITY

Länsförsäkringar Stockholm är ny medlem i ElectriCITY. Det innebär att bolaget nu blir en del av ElectriCITY och den innovationsplattform med testbäddar som finns i Hammarby Sjöstad.

– För Länsförsäkringar Stockholm är frågor som hållbarhet och tryggare liv grundläggande och vi ser ett samarbete med ElectriCITY som en bra möjlighet att tillsammans arbeta för ett tryggare Stockholm för de som bor i staden just nu, men även för kommande generationer, säger Eva Marell på strategi och planering på Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling i Stockholm. I hållbarhetsarbetet fokuserar bolaget på de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, och där man samtidigt kan skapa kundnytta och affärsnytta.

– Vi verkar för en enklare vardag och en tryggare framtid för stockholmarna. Tack vare att vi har vår verksamhet i Stockholm är vi lokalt förankrade och kan vara nära och ta vara på de behov som är väsentliga för invånarna i Stockholm, säger Eva Marell.

70 procent åker hellre elbilstaxi – ny SjöstadsOpinion klar

Över 70 procent av de boende i Hammarby Sjöstad skulle hellre beställa en elbil från ett taxibolag i stället för en bensin- eller dieselbil.

– Det är helt fantastiska siffror, säger Mats Elzén från analys- och undersökningsföretaget Novus i en kommentar.

Det är tredje året i rad som ElectriCITY låter Novus genomföra en undersökning, SjöstadsOpinion, i Hammarby Sjöstad. Här frågar vi framför allt om sådant som har med miljö och hållbarhet att göra – vad tycker de boende i Sjöstan? Undersökningen, som bygger på 300 telefonintervjuer, är uppdelad i sju delkapitel: elbil och bilpool, energi, delningsekonomi, elcykel, taxitjänst och Hammarby sjöstad och Sjöstadsföreningen.

I årets undersökning framgår med stor tydlighet att intresset för elbilar ökat. Några axplock från rapporten:

  • 10 procent av de som bytt eller köpt bil de senaste två åren, valde en elbil
  • Fler skulle skaffa elbil om det fanns laddningsplatser i det egna garaget
  • Intresset för elcyklar har ökat

Av årets rapport framgår också att det finns ett stort intresse för en taxitjänst som nattetid trafikerade sträckan Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad-Gullmarsplan till ett fast pris.

Läs hela rapporten här