Digitalisering nyckel för lyckat miljöarbete

ElectriCITY har inlett ett nära samarbete med MetaSolutions som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv informationshantering. Det innebär förbättrade möjligheter att hantera och sprida data och information om de pågående miljöprojekten.

– Digitalisering är nyckeln till att klara klimatmålen och med företag som Metasolutions på vår sida får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Rickard Dahlstrand, CTO med ansvar för teknik och produktutveckling på ElectriCITY.

Eric Hjelmestam, vd på Metasolutions

MetaSolutions grundades 2011 som en avknoppning från forskning på KTH och Uppsala universitet. Företaget, som har sin bas i Stockholm, fokuserar på öppna data och har kunder främst inom offentlig sektor. All mjukvara är licensierad som öppen källkod.

– ElectriCITY en naturlig partner för oss. Vi kommer bland annat att hjälpa till att lansera ett ”digitalt living lab” i Hammarby Sjöstad, men vårt samarbete kommer också att underlätta för andra som jobbar med smarta och hållbara städer att ta del av den kunskap som utvecklas i ElectriCITY:s miljöprojekt, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Ett exempel är all den data som kommer att samlas i de olika energiprojekt som pågår i Sjöstan. Det är information som är intressant både för forskare och företag som jobbar med energieffektivisering och nya hållbarhetslösningar.

– Vi tror på låga barriärer för att använda och dela information, säger Eric Hjelmestam. Kort och gott, vi gör det enkelt att dela data och information.

Läs mer om MetaSolutions här 

 

 

 

 

Nytt system värmer våra bostäder med spillvärme

Ett nytt värmesystem som tillvaratar spillvärme. Miljövänligt, effektivt och billigt.

Så beskriver energibolaget E.ON sitt nya nät för värme och kyla, Ectogrid, som i går presenterades för ett antal bostadsrättsföreningar i Sjöstan. Inbjudare var ElectriCITY.

– Det handlar helt enkelt om förnybar energi till en låg kostnad som vi skulle vilja installera i några fastigheter i Hammarby Sjöstad, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Tekniken är ganska enkel. Istället för att borra djupa hål i marken efter bergvärme hämtar Ectogrid sin värme från andra källor, exempelvis från fastigheter och företag där det produceras mycket spillvärme.

Den inhämtade energikällan, som kan ha en temperatur mellan 5 och 40 grader, transporteras sedan i oisolerade nedgrävda plaströr till en vattenvärmepump i fastigheten. Där höjs temperaturen i vattnet för att sedan ledas vidare till husets alla element och kranar. Systemet ersätter både fjärrvärme och fjärrkyla.

Maria Malm Skarin och Filip Haddad från E.ON informerade om Ectogrid.

– Vi har identifierat ett par lämpliga värmekällor varifrån Ectogrid skulle kunna hämta sin värme. Ett exempel är Carnegiebryggeriet i Luma-området, berättar Maria Malm Skarin på E.ON. I samband med öltillverkningen produceras mycket spillvärme som skickas rakt ut i luften eller i avlopp, energi som istället skulle kunna användas för att värma upp bostäder i Sjöstan.

Ectogrid är ett system som framför allt passar de bostadsrättsföreningar i Sjöstan som inte kan installera bergvärme i sina fastigheter. De 13 föreningar som var inbjudna till gårdagens presentation har alla det gemensamt att de inte kan borra efter bergvärme på grund av den nya tunnelbane-sträckningen under Hammarby Sjöstad.

– Vi är övertygade om att Ectogrid kan bli en sund konkurrent till det fjärrvärmesystem som idag används i de flesta fastigheterna i Sjöstan, säger Jörgen Lööf.

Läs mer om Ectogrid här

 

Nollzon för taxi i Sjöstan

I Hammarby Sjöstad pågår ett arbete för att få samtliga bostadsrättsföreningar att ansluta sig till Nollzon. Målet är att skapa en utsläppsfri stadsdel.

– Hammarby sjöstad ligger i framkant när det gäller energieffektivisering och minskade utsläpp. Vårt nya samarbete med Nollzon är ett betydelsefullt steg i den riktningen och ökar förutsättningarna för att vår stadsdel ska nå Stockholm stads förslag på tuffare miljözoner redan om ett par år, säger Jörgen Lööf, VD på ElectriCITY.

Nollzon är en ideell förening som arbetar för renare och tystare städer. Genom att ansluta sig till Nollzon får man automatiskt en elbil – om sådan finns tillgänglig – då man beställer en taxi. Tjänsten är gratis.

Tidigare kunde endast företagare, organisationer och besöksnäringen ansluta sig till Nollzon, men nu har föreningen uppdaterat sin hemsida så även bostadsrättsföreningar kan anmäla sig. Det är till och med möjligt att ansluta alla adresser i en bostadsrättsförening på en och samma gång. Anmälan görs enkelt via Nollzons hemsida och redan idag är antalet anslutna bostadsrättsadresser 113. En siffra som ökar stadigt.

– Det här är ett resultat av vårt samarbete med ElecrtiCITY. Mycket roligt. Och viktigt. Det är endast genom samarbete som vi kan skapa förändring, säger Jan Mörtstrand som är marknadschef på ABB och sitter i Nollzons styrelse.

Nollzon grundades av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation. Föreningen är medlem i ElectriCITY.