Digitalisering nyckel för lyckat miljöarbete

ElectriCITY har inlett ett nära samarbete med MetaSolutions som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv informationshantering. Det innebär förbättrade möjligheter att hantera och sprida data och information om de pågående miljöprojekten.

– Digitalisering är nyckeln till att klara klimatmålen och med företag som Metasolutions på vår sida får vi ännu bättre förutsättningar att lyckas, säger Rickard Dahlstrand, CTO med ansvar för teknik och produktutveckling på ElectriCITY.

Eric Hjelmestam, vd på Metasolutions

MetaSolutions grundades 2011 som en avknoppning från forskning på KTH och Uppsala universitet. Företaget, som har sin bas i Stockholm, fokuserar på öppna data och har kunder främst inom offentlig sektor. All mjukvara är licensierad som öppen källkod.

– ElectriCITY en naturlig partner för oss. Vi kommer bland annat att hjälpa till att lansera ett ”digitalt living lab” i Hammarby Sjöstad, men vårt samarbete kommer också att underlätta för andra som jobbar med smarta och hållbara städer att ta del av den kunskap som utvecklas i ElectriCITY:s miljöprojekt, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Ett exempel är all den data som kommer att samlas i de olika energiprojekt som pågår i Sjöstan. Det är information som är intressant både för forskare och företag som jobbar med energieffektivisering och nya hållbarhetslösningar.

– Vi tror på låga barriärer för att använda och dela information, säger Eric Hjelmestam. Kort och gott, vi gör det enkelt att dela data och information.

Läs mer om MetaSolutions här