Sjöstadsborna delar allt mer varor och tjänster

Intresset för delningstjänster har ökat markant i Hammarby Sjöstad. Hela 74 procent av de bofasta i stadsdelen har använt en webbplats/app/sociala medier eller en fysisk plats för att dela eller köpa/sälja varor eller tjänster. Det är en ökning med över 10 procentenheter från förra året.

Det visar SjöstadsOpinion, en årlig undersökning som analys- och undersökningsföretaget Novus genomför på uppdrag av ElectriCITY. Syftet är att få en bild av hur de boende i Sjöstan tänker och agerar i miljö-och hållbarhetsfrågor. Svarsunderlaget bygger på 300 telefonintervjuer.

Den allra vanligaste delningstjänsten är att man köpt eller sålt varor/tjänster, följt av att man hyr eller hyr ut varor/tjänster digitalt eller fysiskt. En av fyra bland de som använder delningstjänster har till exempel hyrt bostad eller fritidsbostad av en privatperson under de senaste två åren via en webbplats eller mobilapp. Däremot har antalet personer som hyrt eller lånat saker – såsom verktyg, trädgårdsredskap, fritidsutrustning, kläder eller andra föremål av privatpersoner – minskat det senaste året.

Av rapporten framgår också att drygt sex av tio av de som flyger årligen kan tänka sig att flyga hälften så mycket som idag för att på så sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. Sjöstadsborna är också beredda att ställa om sin kost av miljöskäl. Idag äter nära nio av tio ibland nöt- eller fläskkött och av dessa kan hela 79 procent tänka sig gå över till mer klimatsmart kost utan nöt- och fläskkött. Även intresset för att köpa elbil tenderar att öka bland de boende i Sjöstan.

SjöstadsOpinion är uppdelad i ElectriCITY:s olika verksamheter och fokusområden. Ta del av hela undersökningen här.

Klimatklivet laddar om – nya pengar till laddplatser

Nu öppnar regeringens initiativ Klimatklivet igen. Det betyder att det blir möjligt att söka nya bidrag för installation av laddningsplatser för elbilar i Sjöstan.

Satsningen ingår i den vårbudget som riksdagen fattade beslut om i veckan. Totalt fick Naturvårdverket cirka en miljard extra, varav drygt 700 miljoner kronor går till investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige, det så kallade Klimatklivet. Bidraget är öppet för företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer som vill genomföra åtgärder med hög klimatnytta per investerad krona. Det innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för installation av laddningsplatser i garagen.

Idag finns närmare 400 laddningsplatser för elbilar i Hammarby Sjöstad. Det gör oss förmodligen till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige. Men det räcker ändå inte om vi ska nå de lokala klimatmålen och minska koldioxidutsläppen på våra vägar.

På den här hemsidan finns råd och tips till alla bostadsrättföreningar som funderat på att installera laddningsutrustning i garagen. Tre enkla steg som underlättar för styrelser och andra som vill driva frågan om fler laddningsplatser. Läs mer på https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/. ElectriCITY hjälper gärna brf-styrelserna med ansökningar och med kontakter till installatörer och teknikleverantörer. Klimatklivet öppnar på nytt för ansökningar om bidrag i augusti.

Ta även del av Dagens Nyheters utförliga artikel med 22 frågor och svar om elbilar https://www.dn.se/ekonomi/har-ar-allt-du-behover-veta-om-elbilar-22-fragor-och-svar/

 

ElectriCITY växer med nya medlemmar och nya projekt

ElectriCITY växer. Organisationen har nu – utöver intresseföreningen Sjöstadsföreningen – drygt 50 medlemmar från näringsliv, forskningsinstitut och högskolor. Och intresset är fortfarande stort, fler nya medlemmar väntas in under året.

– Det är mycket glädjande att så många är engagerade i det arbete kring systemskiften inom hållbarhet som vi bedriver i Hammarby Sjöstad. Samarbetet med våra medlemmar och partners är både inspirerande och grundläggande för verksamheten,säger ordförande Ann-Sofie Gaverstedt. Enviktig del är att Sjöstaden ska kunna fungera som en testbädd för företag, organisationer, högskolor, forskare och andra som vill prova nya och innovativa hållbarhetslösningari en befintlig stadsmiljö.

Sammantaget pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0. Det är alltifrån energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi till fossilfria transporter och laddningsplatser för elbilar. Målet är att nå det lokala miljömål som satts upp för Sjöstaden och som säger att stadsdelen ska vara klimatneutralt till år 2030. Intentionen är också att verksamheten ska fungera som en inspiration för andra städer och stadsdelar i deras omställningsarbeten.

En nytillkommen medlem är Trollhättan-baserade elfordonsutvecklaren NEVS. De planerar just nu för en testbädd av mobilitetstjänster i Hammarby Sjöstad. Det handlar om ett transportsystem där bilen delas mellan flera användare och bokas via en app. I framtiden kommer självkörande fordon som kan hämta upp och lämna passagerare att användas. Ett system för nästkommande generation av bilpooler, helt enkelt.

– Vi ser en framtid där vi varken äger eller på sikt kör egna bilar, utan tar del av mobilitetstjänster som erbjuder eldrivna och självkörande fordon, berättar Nadia Kabir på NEVS. Syftet med det här första testet är att ta reda på hur vår tänkta mobilitetstjänst fungerar utifrån de transportbehov som de boende i Sjöstan har. Vi kommer inte att använda oss av NEVS egna eller självkörande fordon denna gång, men de bilar vi håller på att utveckla är både elektrifierade och autonoma.

 

 

Även styrelsen i ElectriCITY har fått nya ledamöter. Vid årsmötet i maj månad valdes tre nya ledamöter in och så här ser hela styrelsen ut numera:

Ordinarie ledamöter:

Ann-Sofi Gaverstedt Teknikföretagen, ordförande (omval)

Monica Axell, vise ordförande (omval)

Charlotte Eisner, DEFA (nyval)

Jan Boström, Sjöstadsföreningen (nyval)

Olga Kordas, KTH/Viable Cities (omval)

Marie-Louise Persson, Riksbyggen (omval)

Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)

Jonas Törnblom, Envito (omval)

 

Suppleanter:

Fredrik Rosenqvist, EON (omval)

Johan Teselius, Infranode (nyval)