Hammarby Sjöstad byggs i Indien

Med Hammarby Sjöstad som förebild byggs en ny klimatneutral stadsdel i Indien. Bakom projektet finns – från svensk sida – Teknikföretagens initierade exportförening Urban Tech Sweden (UTS) och föreningens kommersiella bolag Urbs. Projektet har ett samlat kontraktsvärde på sju miljarder kronor.

– För Sverige är det en unik möjlighet att konkret bidra till det globala klimatarbetet, koppla ihop hållbarhetsagendan med handelsmålen och att äntligen lyckas med systemexport, något vi har verkat för i ett flertal år, säger Ann-Sofi Gaverstedt som är expert på Teknikföretagen, generalsekreterare i Urban Tech Sweden och dessutom ordförande i ElectriCITY.

I början av december besökte en svensk affärsdelegation Indien. Under överseende av det svenska kungaparet, den svenska näringsministern och ett tjugotal vd:ar i svenska och indiska bolag annonserades flera samarbeten inom hållbara städer mellan den indiska och den svenska industrin. Samarbetena kommer att ge svenska företag och intressenter goda möjligheter att bidra till ett globalt hållbarhetsarbete genom export av svenskt kunnande och teknologi

Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY, ser att föreningens medlemmar nu har en möjlighet att bidra till ytterligare en internationell testbädd med lösningar och kunskap. De klimatsmarta lösningar som utvecklas i Hammarby Sjöstad kan replikeras i Indien.

– Den indiska projektutvecklaren är intresserad av att använda den planerings- och styrningsmodell som användes när Hammarby Sjöstad byggdes, så kallad eco-governance. En fantastisk möjlighet till spridning av hållbara lösningar, säger Jörgen.

Den nya stadsdelen, som ska byggas på en stor obebyggd landyta vid Dehlis flygplats, kommer att innehålla bostäder, kontor, skolor och sjukhus. De avtal som tecknats mellan intressenterna är början på en långsiktig relation mellan svensk och indisk industri för att utveckla städer i linje med de globala hållbarhetsmålen. Den svenska sidan ska även bidra med en finansieringsplattform.

– Man kan se detta projekt som ett showcase för svensk teknik och svenska företag. Vi visar ett koncept som kan kopieras över hela världen och som kan ge svenska företag stora affärer i decennier framåt. Det handlar således om mycket mer än bara denna stadsdel, det handlar om framtiden, säger Ann-Sofi Gaverstedt.

Urban Tech Sweden söker nu företag som kan leverera lösningar och kunskap till projektet.

Borrning efter bergvärme i Hammarby Sjöstad

Nu borras det efter värme i marken på Sickla Kanalgata i Hammarby Sjöstad. Det är bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal som ska installera bergvärme i fastigheten. Borrmaskinerna är högljudda och kanske störande för närboende. Men arbetena genomförs under en kortare period och har ett angeläget syfte, nämligen att minska miljöpåverkan och sänka energiförbrukningen – och därmed kostnaden – för bostadsrättsföreningen.

De påbörjade borrningarna är ett resultat av energiarbetet i Sjöstadsföreningen och ElectriCITY:s projekt ”Strategisk Partnering”, som innebär att ett flertal bostadsrättsföreningar i Sjöstan ingått i en gemensam upphandling av energiåtgärder med entreprenören Enstar. Det inledda samarbetet, som kan vara värt investeringar på 54 miljoner konor, har gett föreningarna mycket fördelaktiga avtalsvillkor och priser.

För närvarande är det elva föreningar som är med i projektet, varav några redan har tecknat individuella avtal med Enstar. Tillsammans har man identifierat en rad energibesparande åtgärder – alltifrån installation av solceller till bergvärme och frånluftsvärmepumpar – utifrån varje fastighets förutsättning. Målsättningen med projektet är att sänka den sammanlagda energiförbrukningen i berörda fastigheter med cirka 7 000 MWh per år.

På Sickla Kanalgata genomförs borrningarna bara någon meter utanför fastighetens väggar. Här borras sex hål med ett djup av 350 meter vardera. Målet är ett nytt och mer kostnadseffektivt energisystem för värme och tappvarmvatten som helt eller delvis ska ersätta dagens fjärrvärmesystem.

Den totala investeringen för Hammarby Kanal är på cirka fyra miljoner kronor, men i slutändan beräknas installationen ge en energibesparing på över 70 procent per år. Således, bra för miljön och bra för föreningens långsiktiga ekonomi.