Borrning efter bergvärme i Hammarby Sjöstad

Nu borras det efter värme i marken på Sickla Kanalgata i Hammarby Sjöstad. Det är bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal som ska installera bergvärme i fastigheten. Borrmaskinerna är högljudda och kanske störande för närboende. Men arbetena genomförs under en kortare period och har ett angeläget syfte, nämligen att minska miljöpåverkan och sänka energiförbrukningen – och därmed kostnaden – för bostadsrättsföreningen.

De påbörjade borrningarna är ett resultat av energiarbetet i Sjöstadsföreningen och ElectriCITY:s projekt ”Strategisk Partnering”, som innebär att ett flertal bostadsrättsföreningar i Sjöstan ingått i en gemensam upphandling av energiåtgärder med entreprenören Enstar. Det inledda samarbetet, som kan vara värt investeringar på 54 miljoner konor, har gett föreningarna mycket fördelaktiga avtalsvillkor och priser.

För närvarande är det elva föreningar som är med i projektet, varav några redan har tecknat individuella avtal med Enstar. Tillsammans har man identifierat en rad energibesparande åtgärder – alltifrån installation av solceller till bergvärme och frånluftsvärmepumpar – utifrån varje fastighets förutsättning. Målsättningen med projektet är att sänka den sammanlagda energiförbrukningen i berörda fastigheter med cirka 7 000 MWh per år.

På Sickla Kanalgata genomförs borrningarna bara någon meter utanför fastighetens väggar. Här borras sex hål med ett djup av 350 meter vardera. Målet är ett nytt och mer kostnadseffektivt energisystem för värme och tappvarmvatten som helt eller delvis ska ersätta dagens fjärrvärmesystem.

Den totala investeringen för Hammarby Kanal är på cirka fyra miljoner kronor, men i slutändan beräknas installationen ge en energibesparing på över 70 procent per år. Således, bra för miljön och bra för föreningens långsiktiga ekonomi.