Inlägg av

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

ElectriCITY fungerar som en pådrivande kraft för omställningen till elbussar i Stockholms innerstad. Ett demoprojekt har genomförts av SLL, Stockholms läns landsting, nämligen Linje 73 från Ropsten till Karolinska. Det utföll mycket bra. Nu har SLL satt igång en utredning för att se hur omställningen ska kunna gå till. I samarbete med AB Volvo, Scania, […]

”Bike city” – Hammarby Sjöstad som testbädd för elcyklar

I samarbete med Cycleurope/Monark, som är ny medlem i ElectriCITY, genomförs ett demoprojekt kring elcyklar i Hammarby Sjöstad och Sickla under sommaren. Elva bostadsrättsföreningar med totalt 66 boende är med i projektet och har tillgång till elcyklar, som delas mellan boende i treveckorsperioder. Utvärdering efter sommaren och sedan beslut om hur arbetet för elcyklar ska […]

Upphandling av miljövänliga transporter av avfall

Sjöstadsföreningen har i samarbete med ElectriCITY genomfört en upphandling av ett ramavtal om transporter för avfall. Syftet är att ersätta de nuvarande stora antalet dieseldrivna transporter med färre och och mera miljövänliga transporter. Bostadsrättsföreningarna kan byta transportör så snart nuvarande avtal löper ut. Jan-Olof Ohlsson är Sjöstadsföreningens projektledare för denna upphandling.

Hammarby Sjöstad som testbädd för delningsekonomi

KTH har valt Hammarby Sjöstad som Stockholms testbädd i ett projekt om delningsekonomin, dvs byten av tjänster, bättre användning av lokaler och offentliga ytor. I projektet ingår också testbäddar i Göteborg, Malmö och Umeå. Start i höst, ska pågår till och med 2020. Charlie Gullstrand-Huges, KTH, är projektledare.

Länka, lagra, ladda – solenergi till byggnader och bilar

I samarbete med Skanska, Intel, Ferroamp, KTH med flera planeras ett pilotprojekt för att länka solenergi till byggnader och batterier, ladda elfordon nattetid och använda batterikapacitet till att kapa effekttopparna i energisystemet. Det nya bostadsområdet Fredriksdal står först i tur för att pröva detta koncept. Jörgen Lööf är projektledare.

Hammarby Sjöstad som demostad för Internet of Things

I samarbete mellan Ericsson, Intel, KTH och ElectriCITY kommer ett demoprojekt för Internet of Things att genomföras i Hammarby Sjöstad. Syftet att stärka arbetet för hållbar utveckling inom en- ergi, återvinning, transporter mm. Förberedelser för en förstudie pågår. Johan Falk är drivande kraft i detta arbete.

Hammarby Sjöstad testbädd för klimatmål på stadsdelsnivå

ElectriCITY har startat ett projekt som syftar till att omsätta Stockholm stads klimatmål till ett mål för Hammarby Sjöstad med tillhörande strategi och åtgärdsprogram. Det ska kunna fungera som en förebild för att sätta motsvarande mål för andra stadsdelar. Koldioxidutsläppen ska, enligt Stadshuset, ner till 4,3 ton per invånare fram till 2020 och till 0 […]

Samarbete med Företagsgruppen och entreprenörskap i skolan

Ett samarbete med Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad har startat, med gemensamma frukostmö- ten och företagsbesök. Skolprojekt för årskurs 5 och 9 har genomförts på Vittraskolan med foku- sering på entreprenörskap för miljö och hållbarhet.. Entreprenörskapsprojekten i skolan fortsätter under hösten på Sjöstadsskolan

Ny styrelse för ElectriCITY

Vid årsstämman i början på juni fick styrelsen godkänt på årsredovisningen och ansvarsfrihet. Mari- Louise Persson, Riksbyggen valdes till ny vice ordförande efter Cecilia Liljedahl-Torhult. Allan Larsson omvaldes till ordförande.Övriga i styrelsen:Martin Spjern,ABVolvo,JonasTörnblom,Envac,Östen Ekengren, IVL (omval), Monica Axell, RISE, och Olga Kordas, KTH (nyval). Anders Bylund, Siemens, Charlotte Eisner, Charge-Amps,Anna Hessle, Sweco, Jenni Cato,Teknikföretagen, Susanna […]

Matchmaking – om ny teknik för hållbar stad

Som en del av exportplattformen har ElectriCITY startat ett Match Making projekt för att hjälpa små innovativa cleantech företag att nå stora kunder och användare.Två Matchmaking-möten har hållits. Ett tiotal clean tech företag har presenterat sig vid varje tillfälle. Stort och växande intresse.Vidmötet i maj deltog bland andra representanter för den kinesiska investeringsfonden WINNOC i […]