Inlägg av

Hammarby Sjöstad som exportplattform – Smart City Sweden

Exportplattformen Smart City Sweden öppnades i maj av näringsminister Mikael Damberg i nya lokaler på Hammarby Kaj 18. Den ska fungera som centrum för clean tech företag från hela landet. Intresset är stort – besökare från Kina, Indien,Thailand och Ryssland har redan varit på besök och gjort rundvandringar i Hammarby Sjöstad. Smart City Sweden drivs […]

Exportplattformen: Samarbete med Indien, Hammarby Sjöstad som ”urban living lab”.

Sverige ska medverka i Indiens stora plan att bygga 100 nya städer de närmaste åren. Teknikföretagen i Sverige och Confederation av Indian Industries skrev avtal om detta i våras med IVL och ElectriCITY som partners. Hammarby Sjöstad ska fungera som ”urban living lab”, dvs som testbädd och demostad för ny teknik för hållbarhet. Östen Ekengren, […]

Scania och Volvo engagerar sig i Hammarby Sjöstad 2.0

Scania har gått in som ny medlem i innovationsplattformen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad. Scania kommer tillsammans med Volvo att arbeta för omställningen av Stockholm innerstadsbussar till eldrift för tyst och ren trafik. I detta arbete deltar dessutom Vattenfall, Siemens, ABB, InfraNode och flera andra företag. Avsikten är presentera en Bussplan Stockholm 2017 för den utredning […]

Hammarby Sjöstad 2.0 – I bild och text

Hammarby Sjöstad 2.0, ”att förnya en ny stad”, är det gemensamma temat för det arbete som ElectriCITY gör i samarbete med Sjöstadsföreningen, ElBil2020, och ett 40-tal stora och små företag. Vi vill omsätta klimatavtalet i Paris i handfast energiarbete i Hammarby Sjöstad.  ”Ladda hemma”, ”energi hemma” och ”återvinning hemma” är tre projekt som vi driver […]

Indisk minister med blick för Sjöstaden!

Detta är Indiens energiminister Piyush Goyal, på besök i Sverige för att engagera svenska företag att bygga städer i Indien på ett hållbart sätt. Här tar han del av presentationen av hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad – och hur vi nu arbetar vidare för ”att förnya en ny stad”, ett Hammarby Sjöstad […]

Så tänker Sjöstadsborna om energi, klimat och säkerhet

Nu finns hela Novus-undersökningen tillgänglig om Sjöstadsbornas syn på elbilar, återvinning, energi, klimat och trygghet. Här är några av resultaten: Mer än åtta av tio sjöstadsbor rekommenderar sina vänner att flytta hit, nio av tio av männen Nio av tio känner sig trygga att vara ute sena kvällar i Sjöstan Sex av tio är engagerade […]

Hammarby Sjöstad 2.0 -på engelska och kinesiska

ElectriCITY har satt upp en ny hemsida, Hammarby Sjöstad 2.0, som vänder sig till en internationell publik. Den bygger på Swecos rapport om Hammarby Sjöstad, som därmed finns tillgänglig såväl på engelska som på kinesiska. Hemsidan är ett led i arbetet på att etablera Hammarby Sjöstad som plattform för export av svensk kunskap och teknik […]

Så gick det till att bygga Hammarby Sjöstad -lärobok för kineser

Sweco har på uppdrag av China Development Bank skrivit en utförlig rapport om hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad: ”This case study provides a comprehensive look at the sustainable urban development process of HammarbySjöstad. This case study is organized around each of the Green Guidelines and expands on the goals, processes, and mechanisms that […]

Bussplan Stockholm 2015

Bussplan Stockholm 2015 presenterades vid ElectriCITYs elfordonsdag den 7 oktober. Där presenterade också Scania och Skanska Vision Stockholmsbågen. I mötet deltog bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) samt representanter för socialdemokraterna och miljöpartiet. ElectriCITY arbetar nu för att få till stånd ett samarbete i runda-bords-form för att ta Bussplan Stockholm […]

Exportplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 – IVL tar ledningen för genomförandet

Energimyndighetens uppdrag till ElectriCITY att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som export- och investeringsplattform är avslutat. Rapporten har överlämnats till EM. IVL har beslutat att ta ledningen i genomförandet och utsett Hanna Eriksson-Lagerberg till projektledare. Projektet kommer att få tillfälliga lokaler i Luma. Länk till förstudien om exportplattformen här.