Tusen miljöföretag når ut i världen via Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Smart City Sweden I Hammarby Sjöstad är Sveriges exportplattform för hållbart stadsbyggande. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu lanserar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.

– Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik. Vi vet att besökare från hela världen är inne och tittar på vad svenska företag erbjuder inom exempelvis avfall och återvinning, förnybar energi och vattenrening, vilka är de tre mest besökta kategorierna, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tanken med Swedish Cleantech är att underlätta för köpare och investerare att hitta en väg in till de svenska företagen och skapa fler affärsmöjligheter. Webbplatsen drivs och utvecklas av IVL på uppdrag av Tillväxtverket och är en vidareutveckling av den webbplats som tidigare drevs av Tillväxtverket. På den nya sajten har det gjorts uppdateringar, bland annat vad gäller sökbarheten för att öka användarvänligheten.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande—arkiv/2018-05-03-ny-och-battre-internationell-marknadsforing-av-svenska-miljoteknikforetag.html

Ann-Sofi Gaverstedt ny ordförande i ElectriCITY

ElectriCITY har fått en ny ordförande. Hon heter Ann-Sofi Gaverstedt och är bosatt i Sjöstan sedan många år. Ann-Sofi är idag ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Ett av de områden hon arbetar med är just export av den hållbara staden, där Hammarby Sjöstad i de internationella kontakterna fungerar som en förebild. Ann-Sofi har erfarenhet från både export och miljö- och hållbarhetsarbete.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla en organisation som kan ta Hammarby Sjöstad till att fortsatt vara en global förebild för den hållbara staden. Samtidigt ser jag att det finns stor möjlighet för den svenska industrin att använda Sjöstan för att utveckla nya lösningar som sedan kan tas på export, som en del av den hållbara staden, säger Ann-Sofi.

Avgående ordföraren och tillika grundaren av ElectriCITY, Allan Larsson, kommer att fortsätta som senior rådgivare. Under Allans tid som ordförande har verksamheten – som drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0 – vuxit mycket och idag pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt inom organisationen. Det gäller alltifrån att utrusta garagen i stadsdelen med fler laddnings platser för elbilar till att genomföra energibesparande åtgärder i fastigheterna. Många av projekten drivs i samarbete med företag och forskare.

ElectriCITY har idag över 30 medlemsföretag. Bland de senast tillkomna finns energiföretaget E.ON, Länsförsäkringar samt konsultföretaget Bengt Dahlgren AB i Hammarby Sjöstad.

E.ON ny medlem i ElectriCITY

E.ON har gått med som medlem i ElectriCITY och engagerar sig i utvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad 2.0. E.ON bidrar med innovativa idéer för klimatsmart energiförsörjning. E.ON:s utgångspunkt är att det i det moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden – genererade av mänskliga aktiviteter – för att täcka hela stadens behov av värme och kyla. Det innebär en stor potential för att klara energiomställning och klimatmål. För att lyckas med det behövs det nya sätt att producera och använda energi.

– E.ON har ambitionen att vara ledande i energiomställningen och vi utvecklar framtidens energilösningar. Hammarby Sjöstad har genom ElectriCITY utvecklats till en fantastisk testbädd för nya innovativa lösningar för att möta klimatmålen. Det som är så unikt och värdefullt med Hammarby Sjöstad är att hela drivkraften och ledarskapet i arbetet kommer ifrån människorna som bor där. Vi ser fram emot ett fruktbart samarbete där vi tillsammans realiserar Hammarby Sjöstad 2.0., säger Fredrik Rosenqvist, Innovationsdirektör E.ON i Norden.”

– Syftet med Hammarby Sjöstad 2.0 är att ta vår stadsdel till nästa nivå av hållbar stadsutveckling och genom E.ON:s medlemskap i ElectriCITY får vi tillgång till innovationer och hög kompetens för smarta energilösningar, t ex sammankopplingen av system för värme och för kyla, omställningen till solenergi mm, säger Allan Larsson, ordförande i ElectriCITY.

E.ON är ett av Sveriges ledande energiföretag. Företaget har cirka 2 000 anställda och verksamhet över hela landet.