Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson, till vänster, och Jan Martinsson, som för Sjöstadsföreningens räkning har förhandlat fram ett nytt avtal, som sänker bostadsrättsföreningarnas kostnader för hämtning av kretsloppsavfall.

1. Ett avtal om avfallshämtning som sänker kostnaderna med 40 procent – är det sant?

Svar: Ja, en BRF säger sig ha sänkt sina kostnader med uppemot 40 procent, tack vare vårt nya mycket fördelaktigt avtal med Hans Andersson Recycling AB. Avtalet avser först och främst kretsloppsavfall där avgiften kan sänkas rejält. För grovsopor blir det också en sänkning, men inte lika stor.

2. Hur gick det till när Sjöstadsföreningen förhandlade fram ett sådant avtal?

Svar: Vi fick i uppdrag av Sjöstadsföreningen att upphandla insamling av kretsloppsavfall för föreningens medlemmar, dvs bostadsrättsföreningarna. Tillsammans har vi erfarenhet av upphandling och av avfallsinsamling. Direktiven var att få till stånd ett så miljövänligt avtal som möjligt, gärna med eldrivna fordon. Vi gick ut med en förfrågan till fem entreprenörer som redan var etablerade i Sjöstaden och bad om ett möte där vi kunde presentera vad vi ville med ett avtal och samtidigt fråga vad dom kunde bidra med i fråga om typ av fordon m.m. En skriftlig anbudsförfrågan skickades sedan till samtliga fem entreprenörer. Anbuden utvärderades, inte enbart prismässigt utan även med en tydlig miljöaspekt. Vi skrev sedan avtal med Hans Andersson Recycling AB.

3. Hur kommer bostadsrättsföreningarna att kunna utnyttja avtalet?

Svar: Avtalet är ett ramavtal som föreningarna kan avropa från och teckna egna avtal. Vi har gått ut till samtliga medlemmar med avtalet. Några har redan bytt till vår entreprenör, andra får vänta tills deras nu gällande avtal löper ut. Samtliga medlemmar som redan hade Hans Andersson Recycling som entreprenör får automatiskt del av det nya billigare avtalet. Det är bara bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen som kan dra nytta av avtalet!

4. Hur långt har ni kommit med att göra transporterna miljövänliga?

Svar: Avtalet säger att transporter skall ske med fordon som drivs med biodiesel eller biogas utom för elektronik där eldrivet fordon skall användas. I dagsläget finns det inte eldrivna bilar med den batterikapacitet som behövs för att helt gå över till eldrivna lastfordon. Vi ser detta som ett första steg. Hans Andersson Recycling har ett nära samarbete med Scania som har tagit fram en avfallsbil som ska gå enbart på el. Vi hoppas att den kommer att testas i Sjöstaden.

5. Finns det fler områden där sådan gemensam upphandling kan ge fördelar till bostadsrättsföreningarna?

Svar: I Sjöstadsföreningen styrelse pågår nu en diskussion om vilka andra områden som man med fördel kan upphandla gemensamt. Det kan t ex gälla snöröjning, takskottning, städning, mark (trädgård), fastighetsskötsel, drift (teknisk) är tänkbara alternativ eftersom det orsakar stora mängder av utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Samordning av avtal och leverantörer innebär färre resor som kan spara pengar både för leverantören och oss och som är bra för miljön.

PS. Upphandlingen av avtal om transporter av kretsloppsavfall bygger på ett samarbete mellan Sjöstadsföreningen och ElectriCITY. Syftet är att åstadkomma bättre hushållning med energi, miljö och klimat samt spara pengar genom att sänka bostadsrättsföreningarnas kostnader. Bostadsrättsföreningar är den vanligaste -upplåtelseformen i Sjöstan, 70 procent av alla bostäder upplåts i brf-form.

För kontakt om avtalet, skriv till info@sjostadsforeningen.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar