Solcellspark planeras för Hammarby Sjöstad

Nu satsar Hammarby Sjöstad på att bli självförsörjande med egen elproduktion från solen. ElectriCITY bjöd i tisdags kväll in Sjöstadföreningens medlemmar till ett energimöte om solceller och intresset var stort. Totalt kom cirka 90 personer från ett 30-tal föreningar för att bland annat lyssna på ett framgångsrikt medborgarinitiativ i Sala Heby, som idag har sex solcellsparker.

EC-dagen 20191024

– Vårt mål är att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel redan år 2030. För att nå dit krävs att vi även arbetar med egen förnybar elproduktion, både lokalt och med el producerad i solcellsparker utanför stadsdelen, säger Erica Eriksson projektledare på ElectriCITY.

De flesta föreningar i Sjöstaden har efter energikartläggningar – så kallade ecodrives – redan energieffektiviserat sina hus och sänkt kostnaderna. Flertalet har investerat i hållbara energilösningar, alltifrån frånluftspumpar och bergvärme, till lagring, nya styrsystem och egen elproduktion.

Men det finns ännu mer energi – och pengar – att spara. Att sätta upp solceller på taken är den mest lönsamma metoden. Installationen är både bidragsberättigad, skatt- och momsbefriad.

– Allt pekar på att elpriset i Sverige kommer att gå upp. Med genom att använda egenproducerad el, blir priset detsamma i många år framöver. Plus att det är en investering med bra avkastning, berättar Erica Eriksson.

Solceller på tak kommer dock inte att räcka för att Sjöstadens fastigheter ska bli helt självförsörjande på el. Produktionen behöver därför kompletteras med solparker utanför Stockholm, till exempel längs landsvägar.

På mötet presenterades olika finansiella upplägg för solcellsparker, samt även idéer om hur planen ska fullföljas rent praktiskt. Avsikten är projektet genomförs via en gruppupphandling där flera bostadsrättsföreningar ingår. Det blir både mer effektivt och billigare.

Så nu är det upp till bostadsrättsföreningarna att visa sitt intresse. Nästa möte hålls torsdag den 5 mars. Då kommer erbjudandet att diskuteras och konkretiseras.

Hammarby Sjöstad byggs i Indien

Med Hammarby Sjöstad som förebild byggs en ny klimatneutral stadsdel i Indien. Bakom projektet finns – från svensk sida – Teknikföretagens initierade exportförening Urban Tech Sweden (UTS) och föreningens kommersiella bolag Urbs. Projektet har ett samlat kontraktsvärde på sju miljarder kronor.

– För Sverige är det en unik möjlighet att konkret bidra till det globala klimatarbetet, koppla ihop hållbarhetsagendan med handelsmålen och att äntligen lyckas med systemexport, något vi har verkat för i ett flertal år, säger Ann-Sofi Gaverstedt som är expert på Teknikföretagen, generalsekreterare i Urban Tech Sweden och dessutom ordförande i ElectriCITY.

I början av december besökte en svensk affärsdelegation Indien. Under överseende av det svenska kungaparet, den svenska näringsministern och ett tjugotal vd:ar i svenska och indiska bolag annonserades flera samarbeten inom hållbara städer mellan den indiska och den svenska industrin. Samarbetena kommer att ge svenska företag och intressenter goda möjligheter att bidra till ett globalt hållbarhetsarbete genom export av svenskt kunnande och teknologi

Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY, ser att föreningens medlemmar nu har en möjlighet att bidra till ytterligare en internationell testbädd med lösningar och kunskap. De klimatsmarta lösningar som utvecklas i Hammarby Sjöstad kan replikeras i Indien.

– Den indiska projektutvecklaren är intresserad av att använda den planerings- och styrningsmodell som användes när Hammarby Sjöstad byggdes, så kallad eco-governance. En fantastisk möjlighet till spridning av hållbara lösningar, säger Jörgen.

Den nya stadsdelen, som ska byggas på en stor obebyggd landyta vid Dehlis flygplats, kommer att innehålla bostäder, kontor, skolor och sjukhus. De avtal som tecknats mellan intressenterna är början på en långsiktig relation mellan svensk och indisk industri för att utveckla städer i linje med de globala hållbarhetsmålen. Den svenska sidan ska även bidra med en finansieringsplattform.

– Man kan se detta projekt som ett showcase för svensk teknik och svenska företag. Vi visar ett koncept som kan kopieras över hela världen och som kan ge svenska företag stora affärer i decennier framåt. Det handlar således om mycket mer än bara denna stadsdel, det handlar om framtiden, säger Ann-Sofi Gaverstedt.

Urban Tech Sweden söker nu företag som kan leverera lösningar och kunskap till projektet.

Borrning efter bergvärme i Hammarby Sjöstad

Nu borras det efter värme i marken på Sickla Kanalgata i Hammarby Sjöstad. Det är bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal som ska installera bergvärme i fastigheten. Borrmaskinerna är högljudda och kanske störande för närboende. Men arbetena genomförs under en kortare period och har ett angeläget syfte, nämligen att minska miljöpåverkan och sänka energiförbrukningen – och därmed kostnaden – för bostadsrättsföreningen.

De påbörjade borrningarna är ett resultat av energiarbetet i Sjöstadsföreningen och ElectriCITY:s projekt ”Strategisk Partnering”, som innebär att ett flertal bostadsrättsföreningar i Sjöstan ingått i en gemensam upphandling av energiåtgärder med entreprenören Enstar. Det inledda samarbetet, som kan vara värt investeringar på 54 miljoner konor, har gett föreningarna mycket fördelaktiga avtalsvillkor och priser.

För närvarande är det elva föreningar som är med i projektet, varav några redan har tecknat individuella avtal med Enstar. Tillsammans har man identifierat en rad energibesparande åtgärder – alltifrån installation av solceller till bergvärme och frånluftsvärmepumpar – utifrån varje fastighets förutsättning. Målsättningen med projektet är att sänka den sammanlagda energiförbrukningen i berörda fastigheter med cirka 7 000 MWh per år.

På Sickla Kanalgata genomförs borrningarna bara någon meter utanför fastighetens väggar. Här borras sex hål med ett djup av 350 meter vardera. Målet är ett nytt och mer kostnadseffektivt energisystem för värme och tappvarmvatten som helt eller delvis ska ersätta dagens fjärrvärmesystem.

Den totala investeringen för Hammarby Kanal är på cirka fyra miljoner kronor, men i slutändan beräknas installationen ge en energibesparing på över 70 procent per år. Således, bra för miljön och bra för föreningens långsiktiga ekonomi.

Digitala mötesplatser testas i Sjöstaden

Hammarby Sjöstad planeras bli en testbädd för framtidens digitala möten. Projektet, som genomförs tillsammans med ett antal företag, innebär att flera fjärrmötescentrum inrättas på olika håll i Sjöstaden.  Centrumen ska kunna ersätta personliga möten.

– Genom att etablera ett antal fjärrmötescentrum här hos oss i Sjöstaden, och i några andra städer runt omkring i Sverige, så tror vi att fler väljer en morgonpromenad dit istället för att pendla till kontoret eller hoppa på flyget. Det innebär mindre resande, vilket är positivt för miljön, säger Rickard Dahlstrand, IT-ansvarig på ElectriCITY.

Hammarby Sjöstad är en stor arbetsplats, med över 1 400 företag och 10 000 kontorsplatser. För dessa möjliggör digitaliseringen förändringar i arbets- och levnadsvanor som kan bidra till ett mer hållbart samhälle.  Och spara en massa tid.

Redan idag sker många möten via uppkopplad digital teknik, men flertalet av dessa lösningar ger inte tillräckligt bra kvalitet för att de fullt ut ska kunna ersätta personliga möten. De fjärrmötescentrum som planeras för Sjöstaden ska därför utrustas med toppmodern teknik – fjärrmötessystem, kameror och mikrofoner – så att de upplevs lika bra som fysiska möten.

– Tekniken finns idag och används av många stora företag, vi måste bara hitta hur vi ska få alla att använda dessa. Vi drar igång första piloten i Sjöstaden till våren och hoppas därefter på bred lansering runt hela världen, säger Rickard Dahlstrand.

Ny delningstjänst för privata bilar

Dela din bil med dina grannar, eller andra vänner och bekanta. Och tjäna pengar på det! Nu drar bilföretaget NEVS igång en unik bildelningstjänst i Hammarby Sjöstad, ett pilotprojekt där alla sjöstadsbor kan vara med. Enkelt och nyckelfritt. Och positivt för miljön.

– Visionen är en stadsdel med färre bilar och renare luft. Det handlar helt enkelt om ett annorlunda tankesätt och ett ändrat beteende där inte alla äger en egen bil, säger Nadia Smit på NEVS.

NEVS har sitt säte i Trollhättan, i den svenska biltillverkaren SAAB:s gamla byggnader. Idag är inriktningen elbilar som kommer att introduceras på marknaden om något år. Man utvecklar också självkörande bilar och i framtiden kommer vi att transportera oss – både lokalt och längre sträckor – i autonoma elbilar, enligt företaget.

Men NEVS planerar inte bara för biltillverkning, utan blickar också in i det framtida transportsamhället. Och nu har man alltså tagit fram en mobilitetstjänst som går ut på att privata bilägare kan hyra ut sin egen bil. Till ett pris som var och en bestämmer.

Tjänsten, som kallas ”Car Sharing by NEVS”, är nyckelfri och innebär att man söker, bokar och öppnar bilen med hjälp av en nedladdad app. Bilen, som kan vara din grannes, hämtas och lämnas på samma ställe och är extra försäkrad via Länsförsäkringar under uthyrningsperioden. Bränsleförbrukning och eventuella vägtullavgifter läggs in i den totala kostnaden och bilägaren får pengarna insatta på sitt konto inom fem arbetsdagar.

– Idag står de privata bilarna stilla 95 procent av tiden. Det borde betyda att det finns utrymme för andra att använda bilen, samtidigt som ägaren får möjlighet att tjäna lite extra pengar. Bra för plånboken, både för dem som hyr ut och hyr, tillägger Nadia Smit.

Pilotprojektet genomförs tillsammans med ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0. Syftet är att utforska intresset bland de boende samt att skapa en tjänst som är både lättanvänd och effektiv. Under projektets gång kommer därför appen att uppdateras utifrån användarnas erfarenheter och synpunkter.

Är du intresserad och vill veta mer om pilotprojektet i Hammarby Sjöstad, är du välkommen på informationsmöte och glöggmingel den 3 december, kl 18.30- 20.00. Träffen äger rum i annexet på GOTO10, Hammarby Kaj 10A. Ingen föranmälan behövs.

Vill du eller din bostadsrättsförening vara en del av pilotprojektet, gå in på NEVS hemsida https://www.nevs.com/sv/carsharing/ för mer information eller hör av dig till Erica (Erica.eriksson@nevs.com) eller Sofia (Sofia.gunnarsson@nevs.com) så berättar de mer.

 

ElectriCITY-dagen blickade in i framtiden

Stockholm stads miljö- och klimatborgarråd, Katarina Luhr, var där. Liksom ElectriCITY:s grundare Allan Larsson och ordförande Ann-Sofi Gaverstedt. Plus en rad andra meriterade och sakkunniga talare. Höstens ElectriCITY-dag var fullspäckad, både med folk och spännande föredragshållare och ämnen. Det handlade bland annat om effektiva energilösningar, hållbara transporter, cirkulär ekonomi och digitalisering.

– Seminariet blickade tio år framåt i tiden och visionen handlade om hur Sjöstan ska kunna bli en klimatneutral stadsdel till år 2030, berättar Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Allan Larsson inledde med att på sju minuter berätta om den resa som ElectriCITY gjort, från starten 2014 till dagens omfattande arbete med ett flertal större miljöprojekt som genomförs tillsammans med ett 50-tal medlemmar och partners. ElectriCITY:s verksamhet har blivit en modell för andra städer och stadsdelar, inom Sverige och utomlands. Allan Larsson är idag vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU som har till uppdrag att stimulera städer i Europa att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod.

– I det arbetet hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson.

Från Örebro medverkade det kommunala fastighetsbolaget Örebro Bostäder (ÖBO). Jonas Tannerstad berättade att man sedan många år tillbaka utvecklat ett system för fastighetsautomation, vilket innebär att ÖBO:s fastigheter är kopplade både med varandra och mot kommunens el- och värmeverk. Systemet möjliggör lagring och delning av energi mellan fastigheterna och har gett mycket stora energibesparingar. Nu vill man utöka satsningen till att också omfatta andra fastighetsägare i kommunen.

Miljö- och klimatborgarrådet i Stockholm, Katarina Luhr, informerade om det pågående arbetet med att ta fram en ny klimathandlingsplan för huvudstaden. Här är målen högt satta, inte minst när det gäller trafiken i staden. Stockholm har totalt sett minskat utsläppen med 40 procent sedan 1990. Det är bra, men inte tillräckligt, menar Katarina Luhr.

– Utsläppen från trafiken har inte minskat alls och vi vill därför se ett totalförbud för fossila drivmedel till år 2040, säger hon.

På seminariet även medverkade forskningsinstitutet RISE som inlett ett samarbete med ElectriCITY. Konkret handlar det om att identifiera innovativa forskningsprojekt inom hållbarhet som finansieras genom bidrag. RISE kommer att hjälpa till med att hitta lämpliga projekt samt att skriva vinnande ansökningar.

En möjlighet som också ElectriCITY:s medlemmar och partners kan ta del av.

Frukostmöte om framtidens hållbara städer

I veckan bjöd ElectriCITY in till frukostmöte tillsammans med arkitektkontoret Urban Design. Urban Design arbetar bland annat med att utforma och integrera byggnader som stödjer el- och fjärrvärmeförsörjningen i staden. 

Seminariet handlade om framtidens hållbara städer, med avstamp i den akuta elbristen i Stockholmregionen. Inbjudna var bland annat Ellevio, Stockholm Exergi samt stadsarkitekterna i Stockholm och Täby.

Helena Glantz från Urban Design modererade panelsamtalet som kretsade kring frågan hur vi tillsammans kan bygga en innovativ stad med hållbar energiförsörjning. Will Sibia från Sweco drog en kort spaning från FN:s klimattoppmöte i New York. 

Mötet var välbesökt, med flera deltagare från Hammarby Sjöstads bostadsrättsföreningar, Stockholm stad, elleverantörer och fjärrvärmeproducenter.  

Energi, laddning och odling på samma möte

Det var mycket folk när ElectriCITY bjöd in till informationsmöte i Hammarby Sjöstad på tisdagskvällen. På plats fanns både företagare och representanter från bostadsrättföreningarna, totalt ett 60-tal personer. Temat för kvällen var tre pågående projekt i Sjöstan – Odla Hemma, Ladda Hemma och Energi Hemma. Det handlade om stadsodlingar av grönsaker inomhus, laddstolpar för elbilar, delningstjänster och energieffektiviserande åtgärder i Sjöstans fastigheter. Aktiviteter som alla kan bidra till en hållbarare stadsmiljö.

Odla hemma presenterades av företaget Swegreen som har en teknik som möjliggör stadsodling av grönsaker inomhus, till exempel i den egna fastighetens garage. Idag bedriver Swegreen en stor urban odling i källaren under DN-skrapan och nu vill man genomföra en förstudie i Hammarby Sjöstad för att se om det finns intresse och möjlighet att införa liknande odlingar i stadsdelen.

Ladda Hemma är ett projekt som arbetar för öka antalet laddstoplar för elbilar i Sjöstan. Men det innefattar också delningsekonomi, att man kanske inte behöver äga en egen bil utan kan dela den med andra. Antingen den egna bilen eller en hyrbil. Den här kvällen medverkade både installatörer av elbilsladdare och företag som erbjuder olika delningstjänster – för bilar och cyklar.

Här fanns bland annat Elbilio, som tillhandahåller cirka 100 elbilsfordon via en bilpool. Och här fanns Trollhättanbaserade företag NEVS som kommer att erbjuda en privat bildelningstjänst som går ut på att man hyr ut den egna bilen till sin granne. Detta kallas modern mobilitet och ska nu testas i ett pilotprojekt i Hammarby Sjöstad med start senare i höst.

Kvällen avslutades under rubriken Energi Hemma, det vill säga energibesparande åtgärder i Sjöstans fastigheter. På mötet fanns flera bostadsrättsföreningar som gav exempel hur man sparat mycket energi – och pengar – genom att effektivisera fastigheternas energisystem, från garage och källare, till vind och tak. Två exempel är föreningarna Sjöstadsudden och Sjöstaden 1, som båda investerat i förnybar energi och verkningsfulla lösningar. Trots stora investeringar, är besparingarna mycket stora. Exempelvis sparar Sjöstaden 1 över en och en halv miljon kronor per år genom minskad energianvändning.

ElectriCITY:s grundare får förtroendeuppdrag i EU

ElectriCITY:s grundare, Allan Larsson, har fått ett nytt förtroendeuppdrag i Bryssel. Han blev nyligen utsedd till vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU, Mission Board, som handlar om klimat och hållbara städer. Styrelsens uppdrag blir att bidra med goda råd till hur det nya forskningsprogrammet Horisont Europa ska genomföras.

– Den Mission Board som jag medverkar i ska stimulera städer inom EU att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson i en kommentar.

Allan Larsson har en lång och gedigen erfarenhet av politiskt arbete, som riksdagsledamot, finansminister och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har tidigare också haft flera uppdrag inom EU, bland annat som generaldirektör i Europeiska kommissionen.

Allan Larsson är idag ordförande i Viable Cities, Sveriges nationella innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Viable Cities arbetar på uppdrag av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har i sommar utsett nio städer/kommuner som får finansiering för att skala upp sitt arbete med sikte på att vara klimatneutrala till år 2030.

För fem år sedan tog han initiativet till innovationsplattformen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, en verksamhet som vuxit väldigt mycket sedan bildandet. Idag bedrivs föreningens arbete i samarbete med ett 50-tal företag och organisationer – exempelvis KTH, IVL och RISE – och sammanlagt pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation för åren 2021-2027. Ett nytt inslag är ”mission driven innovation”. Detta program, som fortfarande är under utarbetning, har fem styrelser – alla med ett övergripande mål att bidra till Europas utveckling och en hållbarare miljö.

ElectriCITY visar upp elfordon på Sjöstadsdagen

Testa elbilar, elcyklar, eltransportcyklar, elmopeder, elsparkcyklar och andra moderna mobilitetstjänster. På Sjöstadsdagen, lördag den 7 september, visar ElectriCITY upp modern mobilitet. Ni hittar oss intill Luma torg, kl 10-15, där alla elfordon kommer att vara uppställda.

– Missa inte detta tillfälle! Kom förbi för ett provåk. Vi kommer ha en unik sammanställning av eldrivna fordon plats. Dessutom massor med information om framtidens mobilitetstjänster, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY

Sjöstadsdagen firar 15-årsjubileum i år. Det började i mindre skala i anslutning till GlashusETT. För sju år sedan flyttade evenemanget till Lumaparken, mitt i stadsdelen. Här finns gott om plats för sjöstadsborna att vandra runt bland stånd och utställare. Eller ta en bit mat från någon av Sjöstans alla restauranger, eller handla på en av Stockholms största loppisar eller bara slå sig ned gräset, ta en fika och delta i folkvimlet.

Temat för i år är ”Investera din passion, ditt engagemang och din kunskap i Hammarby Sjöstad så att det blir mera Du i Hammarby Sjöstads framtid”. Arrangören, Sjöstadsföreningen, räknar med minst lika många besökare som förra året, det vill säga 4-5000.

Mitt i vimlet återfinns alltså ElectriCITY som tillsammans med en rad företag visar upp modern mobilitet och berättar om det miljö- och hållbarhetsarbete som föreningen bedriver under projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Intressant i sammanhanget är det kommande projektet som ElectriCITY genomför tillsammans med Trollhättan-baserade bilföretaget NEVS i höst. Här kommer Sjöstaden att fungera som en testbädd för en ny mobilitetstjänst, ett transportsystem där en bil delas mellan flera användare och bokas via en app.

På plats på Sjöstadsdagen finns även representanter från Snyggt & Tryggt. Det är en ekonomisk förening som samverkar med Sjöstadsföreningen och på Sjöstadsdagen kommer de att stå tillsammans med polisen. Snyggt & Tryggt har bland annat som mål att utveckla stadsdelens gemensamma lokaler och platser, samarbeta kring underhållsplaner i stadsdelen samt upprätta och genomföra trygghetsplan i samverkan med andra aktörer i området. På Sjöstadsdagen kommer vi berätta mer om detta samt om vårt arbete med bostadsrättsföreningarna. Även nattvandrarna i Hammarby Sjöstad kommer att finnas på plats.