Energi, laddning och odling på samma möte

Det var mycket folk när ElectriCITY bjöd in till informationsmöte i Hammarby Sjöstad på tisdagskvällen. På plats fanns både företagare och representanter från bostadsrättföreningarna, totalt ett 60-tal personer. Temat för kvällen var tre pågående projekt i Sjöstan – Odla Hemma, Ladda Hemma och Energi Hemma. Det handlade om stadsodlingar av grönsaker inomhus, laddstolpar för elbilar, delningstjänster och energieffektiviserande åtgärder i Sjöstans fastigheter. Aktiviteter som alla kan bidra till en hållbarare stadsmiljö.

Odla hemma presenterades av företaget Swegreen som har en teknik som möjliggör stadsodling av grönsaker inomhus, till exempel i den egna fastighetens garage. Idag bedriver Swegreen en stor urban odling i källaren under DN-skrapan och nu vill man genomföra en förstudie i Hammarby Sjöstad för att se om det finns intresse och möjlighet att införa liknande odlingar i stadsdelen.

Ladda Hemma är ett projekt som arbetar för öka antalet laddstoplar för elbilar i Sjöstan. Men det innefattar också delningsekonomi, att man kanske inte behöver äga en egen bil utan kan dela den med andra. Antingen den egna bilen eller en hyrbil. Den här kvällen medverkade både installatörer av elbilsladdare och företag som erbjuder olika delningstjänster – för bilar och cyklar.

Här fanns bland annat Elbilio, som tillhandahåller cirka 100 elbilsfordon via en bilpool. Och här fanns Trollhättanbaserade företag NEVS som kommer att erbjuda en privat bildelningstjänst som går ut på att man hyr ut den egna bilen till sin granne. Detta kallas modern mobilitet och ska nu testas i ett pilotprojekt i Hammarby Sjöstad med start senare i höst.

Kvällen avslutades under rubriken Energi Hemma, det vill säga energibesparande åtgärder i Sjöstans fastigheter. På mötet fanns flera bostadsrättsföreningar som gav exempel hur man sparat mycket energi – och pengar – genom att effektivisera fastigheternas energisystem, från garage och källare, till vind och tak. Två exempel är föreningarna Sjöstadsudden och Sjöstaden 1, som båda investerat i förnybar energi och verkningsfulla lösningar. Trots stora investeringar, är besparingarna mycket stora. Exempelvis sparar Sjöstaden 1 över en och en halv miljon kronor per år genom minskad energianvändning.

ElectriCITY:s grundare får förtroendeuppdrag i EU

ElectriCITY:s grundare, Allan Larsson, har fått ett nytt förtroendeuppdrag i Bryssel. Han blev nyligen utsedd till vice ordförande i en rådgivande styrelse inom EU, Mission Board, som handlar om klimat och hållbara städer. Styrelsens uppdrag blir att bidra med goda råd till hur det nya forskningsprogrammet Horisont Europa ska genomföras.

– Den Mission Board som jag medverkar i ska stimulera städer inom EU att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från Hammarby Sjöstad där vi satt samma mål, det vill säga att vi ska vara klimatneutrala år 2030, säger Allan Larsson i en kommentar.

Allan Larsson har en lång och gedigen erfarenhet av politiskt arbete, som riksdagsledamot, finansminister och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har tidigare också haft flera uppdrag inom EU, bland annat som generaldirektör i Europeiska kommissionen.

Allan Larsson är idag ordförande i Viable Cities, Sveriges nationella innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Viable Cities arbetar på uppdrag av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och har i sommar utsett nio städer/kommuner som får finansiering för att skala upp sitt arbete med sikte på att vara klimatneutrala till år 2030.

För fem år sedan tog han initiativet till innovationsplattformen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad, en verksamhet som vuxit väldigt mycket sedan bildandet. Idag bedrivs föreningens arbete i samarbete med ett 50-tal företag och organisationer – exempelvis KTH, IVL och RISE – och sammanlagt pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation för åren 2021-2027. Ett nytt inslag är ”mission driven innovation”. Detta program, som fortfarande är under utarbetning, har fem styrelser – alla med ett övergripande mål att bidra till Europas utveckling och en hållbarare miljö.

ElectriCITY visar upp elfordon på Sjöstadsdagen

Testa elbilar, elcyklar, eltransportcyklar, elmopeder, elsparkcyklar och andra moderna mobilitetstjänster. På Sjöstadsdagen, lördag den 7 september, visar ElectriCITY upp modern mobilitet. Ni hittar oss intill Luma torg, kl 10-15, där alla elfordon kommer att vara uppställda.

– Missa inte detta tillfälle! Kom förbi för ett provåk. Vi kommer ha en unik sammanställning av eldrivna fordon plats. Dessutom massor med information om framtidens mobilitetstjänster, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY

Sjöstadsdagen firar 15-årsjubileum i år. Det började i mindre skala i anslutning till GlashusETT. För sju år sedan flyttade evenemanget till Lumaparken, mitt i stadsdelen. Här finns gott om plats för sjöstadsborna att vandra runt bland stånd och utställare. Eller ta en bit mat från någon av Sjöstans alla restauranger, eller handla på en av Stockholms största loppisar eller bara slå sig ned gräset, ta en fika och delta i folkvimlet.

Temat för i år är ”Investera din passion, ditt engagemang och din kunskap i Hammarby Sjöstad så att det blir mera Du i Hammarby Sjöstads framtid”. Arrangören, Sjöstadsföreningen, räknar med minst lika många besökare som förra året, det vill säga 4-5000.

Mitt i vimlet återfinns alltså ElectriCITY som tillsammans med en rad företag visar upp modern mobilitet och berättar om det miljö- och hållbarhetsarbete som föreningen bedriver under projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0. Intressant i sammanhanget är det kommande projektet som ElectriCITY genomför tillsammans med Trollhättan-baserade bilföretaget NEVS i höst. Här kommer Sjöstaden att fungera som en testbädd för en ny mobilitetstjänst, ett transportsystem där en bil delas mellan flera användare och bokas via en app.

På plats på Sjöstadsdagen finns även representanter från Snyggt & Tryggt. Det är en ekonomisk förening som samverkar med Sjöstadsföreningen och på Sjöstadsdagen kommer de att stå tillsammans med polisen. Snyggt & Tryggt har bland annat som mål att utveckla stadsdelens gemensamma lokaler och platser, samarbeta kring underhållsplaner i stadsdelen samt upprätta och genomföra trygghetsplan i samverkan med andra aktörer i området. På Sjöstadsdagen kommer vi berätta mer om detta samt om vårt arbete med bostadsrättsföreningarna. Även nattvandrarna i Hammarby Sjöstad kommer att finnas på plats.

Sjöstadsborna delar allt mer varor och tjänster

Intresset för delningstjänster har ökat markant i Hammarby Sjöstad. Hela 74 procent av de bofasta i stadsdelen har använt en webbplats/app/sociala medier eller en fysisk plats för att dela eller köpa/sälja varor eller tjänster. Det är en ökning med över 10 procentenheter från förra året.

Det visar SjöstadsOpinion, en årlig undersökning som analys- och undersökningsföretaget Novus genomför på uppdrag av ElectriCITY. Syftet är att få en bild av hur de boende i Sjöstan tänker och agerar i miljö-och hållbarhetsfrågor. Svarsunderlaget bygger på 300 telefonintervjuer.

Den allra vanligaste delningstjänsten är att man köpt eller sålt varor/tjänster, följt av att man hyr eller hyr ut varor/tjänster digitalt eller fysiskt. En av fyra bland de som använder delningstjänster har till exempel hyrt bostad eller fritidsbostad av en privatperson under de senaste två åren via en webbplats eller mobilapp. Däremot har antalet personer som hyrt eller lånat saker – såsom verktyg, trädgårdsredskap, fritidsutrustning, kläder eller andra föremål av privatpersoner – minskat det senaste året.

Av rapporten framgår också att drygt sex av tio av de som flyger årligen kan tänka sig att flyga hälften så mycket som idag för att på så sätt bidra till en minskad klimatpåverkan. Sjöstadsborna är också beredda att ställa om sin kost av miljöskäl. Idag äter nära nio av tio ibland nöt- eller fläskkött och av dessa kan hela 79 procent tänka sig gå över till mer klimatsmart kost utan nöt- och fläskkött. Även intresset för att köpa elbil tenderar att öka bland de boende i Sjöstan.

SjöstadsOpinion är uppdelad i ElectriCITY:s olika verksamheter och fokusområden. Ta del av hela undersökningen här.

Klimatklivet laddar om – nya pengar till laddplatser

Nu öppnar regeringens initiativ Klimatklivet igen. Det betyder att det blir möjligt att söka nya bidrag för installation av laddningsplatser för elbilar i Sjöstan.

Satsningen ingår i den vårbudget som riksdagen fattade beslut om i veckan. Totalt fick Naturvårdverket cirka en miljard extra, varav drygt 700 miljoner kronor går till investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige, det så kallade Klimatklivet. Bidraget är öppet för företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer som vill genomföra åtgärder med hög klimatnytta per investerad krona. Det innebär bland annat att bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för installation av laddningsplatser i garagen.

Idag finns närmare 400 laddningsplatser för elbilar i Hammarby Sjöstad. Det gör oss förmodligen till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige. Men det räcker ändå inte om vi ska nå de lokala klimatmålen och minska koldioxidutsläppen på våra vägar.

På den här hemsidan finns råd och tips till alla bostadsrättföreningar som funderat på att installera laddningsutrustning i garagen. Tre enkla steg som underlättar för styrelser och andra som vill driva frågan om fler laddningsplatser. Läs mer på https://hammarbysjostad20.se/ladda-hemma/. ElectriCITY hjälper gärna brf-styrelserna med ansökningar och med kontakter till installatörer och teknikleverantörer. Klimatklivet öppnar på nytt för ansökningar om bidrag i augusti.

Ta även del av Dagens Nyheters utförliga artikel med 22 frågor och svar om elbilar https://www.dn.se/ekonomi/har-ar-allt-du-behover-veta-om-elbilar-22-fragor-och-svar/

 

ElectriCITY växer med nya medlemmar och nya projekt

ElectriCITY växer. Organisationen har nu – utöver intresseföreningen Sjöstadsföreningen – drygt 50 medlemmar från näringsliv, forskningsinstitut och högskolor. Och intresset är fortfarande stort, fler nya medlemmar väntas in under året.

– Det är mycket glädjande att så många är engagerade i det arbete kring systemskiften inom hållbarhet som vi bedriver i Hammarby Sjöstad. Samarbetet med våra medlemmar och partners är både inspirerande och grundläggande för verksamheten,säger ordförande Ann-Sofie Gaverstedt. Enviktig del är att Sjöstaden ska kunna fungera som en testbädd för företag, organisationer, högskolor, forskare och andra som vill prova nya och innovativa hållbarhetslösningari en befintlig stadsmiljö.

Sammantaget pågår ett 30-tal hållbarhetsprojekt under det övergripande namnet Hammarby Sjöstad 2.0. Det är alltifrån energieffektiviseringar och investeringar i förnybar energi till fossilfria transporter och laddningsplatser för elbilar. Målet är att nå det lokala miljömål som satts upp för Sjöstaden och som säger att stadsdelen ska vara klimatneutralt till år 2030. Intentionen är också att verksamheten ska fungera som en inspiration för andra städer och stadsdelar i deras omställningsarbeten.

En nytillkommen medlem är Trollhättan-baserade elfordonsutvecklaren NEVS. De planerar just nu för en testbädd av mobilitetstjänster i Hammarby Sjöstad. Det handlar om ett transportsystem där bilen delas mellan flera användare och bokas via en app. I framtiden kommer självkörande fordon som kan hämta upp och lämna passagerare att användas. Ett system för nästkommande generation av bilpooler, helt enkelt.

– Vi ser en framtid där vi varken äger eller på sikt kör egna bilar, utan tar del av mobilitetstjänster som erbjuder eldrivna och självkörande fordon, berättar Nadia Kabir på NEVS. Syftet med det här första testet är att ta reda på hur vår tänkta mobilitetstjänst fungerar utifrån de transportbehov som de boende i Sjöstan har. Vi kommer inte att använda oss av NEVS egna eller självkörande fordon denna gång, men de bilar vi håller på att utveckla är både elektrifierade och autonoma.

 

 

Även styrelsen i ElectriCITY har fått nya ledamöter. Vid årsmötet i maj månad valdes tre nya ledamöter in och så här ser hela styrelsen ut numera:

Ordinarie ledamöter:

Ann-Sofi Gaverstedt Teknikföretagen, ordförande (omval)

Monica Axell, vise ordförande (omval)

Charlotte Eisner, DEFA (nyval)

Jan Boström, Sjöstadsföreningen (nyval)

Olga Kordas, KTH/Viable Cities (omval)

Marie-Louise Persson, Riksbyggen (omval)

Östen Ekengren, IVL/Smart City Sweden (omval)

Jonas Törnblom, Envito (omval)

 

Suppleanter:

Fredrik Rosenqvist, EON (omval)

Johan Teselius, Infranode (nyval)

Framtidsscenarier på ElectriCITY-dagen

På torsdag, den 16 maj, är det dags igen. Då hålls ElectriCITY-dagen i Internetstiftelsen lokaler i Hammarby Sjöstad. Temat den här gången är Hammarby Sjöstad 2.0 som testbädd för projekt inom smart energi, hållbara transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

– ElectriCITY-dagen har en fullspäckad agenda. Vi kommer att diskutera och exemplifiera hur vi kan sänka förbrukningen i fastigheterna genom att lagra egen energi, hur en utbyggnad av infrastrukturen för elbilar kan påskyndas och hur ett testprojekt med självkörande elbilar kan realiseras i Sjöstan. Detta och mycket mer, berättar Jörgen Lööf på ElectriCITY.

Dagen inleds av Petter Olson, student på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som gör sitt examensarbete i Hammarby Sjöstad i samarbete med ElectriCITY. Han har genomfört en djupgående studie och i sin presentation beskriver han vad som behöver göras för att sjöstadsbornas totala klimatpåverkan ska halveras till år 2030 samt vad som krävs för att lokala transporter och bostäder ska uppnå full klimatneutralitet. Studien har klimatprofessor Johan Rockströms koncept, ”Carbon Law”, som utgångspunkt.

– Jag har tagit fram ett antal nödvändiga omställningsscenarier. Det handlar om fem stora utsläppskategorier; marktransporter, mat, bostad, flyg och övrig konsumtion. Det berör med andra ord många parter i Sjöstan, alltifrån boende och lokala fastighetsägare till skolor, matbutiker, restauranger och mobilitetsleverantörer säger Petter Olson.

Sjöstadsbornas sammantagna levnadsvanor orsakar idag utsläpp på cirka åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Uppdelat i de fem kategorierna släpper de boende ut mest när det gäller mat, flyg och övrig konsumtion. Där ligger man över det svenska genomsnittet, medan utsläppen för resor och bostäder ligger under.

Petter Olsons studie visar att det krävs stora miljösatsningar för att de klimatmål som är satta för Sjöstaden ska uppnås. Det handlar bland annat om förändringar i konsumtionsvanor samt att ny teknik implementeras genom nya aktörsnätverk och verksamhetsmodeller. Det kan exempelvis vara en kraftfull utbyggnad av solceller – både på taken och väggarna – eller en större satsning på fossilfria bilar och transporter.

Till exempel skulle en omfattande omställning till elbilar, som delas mellan flera familjer, kunna reducera utsläppen från marktransporter med nästan 90 procent till år 2030.

– Vi kan naturligtvis också göra mycket som enskilda personer genom att avstå från en del materiell konsumtion, flyga mindre och äta mer klimatsmart kost, konstaterar Petter Olson.

 

Agenda ElectriCITY- dagen den 16 maj 2019 

 10.30 Välkommen

Hur utformar vi nya system för hållbar stadsutveckling – Ann-Sofi Gaverstedt,    ordförande ElectriCITY.

10.38 Hur fungerar testbäddar i Hammarby Sjöstad? – Jörgen Lööf, VD ElectriCITY.

10.45 Hammarby Sjöstad 2.0 – En fossilfri och klimatneutral stadsdel år 2030

Hammarby Sjöstad – Hur når vi klimatmålet via våra testbäddar? – Petter Olsson, KTH.

10.55 Smart och förnybar energi – Egenproducerad energi och el för att minska effektuttag

Energi Hemma + gemensam upphandling av energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

11.00 Rapport om samtal och slutsatser i styrgruppen energi om olika testbäddar för egen elproduktion. – Björn Laumert, KTH

11.10 Produktion av lokal solel – Jörgen Almerborn, Vattenfall.

11.17 Kan Hammarby Sjöstad vara en testbädd för att öppna lokala elnät för delande av el mellan    fastigheter, Stephan Stålered, Ellevio

11.24 Microgrid i Tyskland – Erik Mårtensson, Siemens

11.31 Microgrid i Simris – Peder Kjellén, E.ON

11.38 Hur går vi vidare med Microgrid i Sjöstaden? –  Sten Bergman, ElectriCITY

10.43 Utlysningar – Testbäddar och Urban Living Lab

Utlysningar för nya samarbeten i testbäddar – Allan Larsson, ElectriCITY, Monica Axell, RISE.

11.53 Grön Bostad 2.0, ett kommunikationskoncept för spridning av Hammarby Sjöstad 2.0 – Allan Larsson, ElectriCITY

12.00 Lunch + mingel

13.00 Hållbara transporter – Smart integration av energi/transport, samt testbädd för självkörande elbilar

Ladda Hemma + vision för autonoma transporter i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

13.05 Nya elfordon på gång. Bättre batterier utlovas. Smart integration av energi/transport. – Charlotte Eisner, DEFA, ordförande i styrgruppen för hållbara transporter.

13.15 Hur ser framtidsladdningen ut och vad händer med bussar och tunga fordon? Smarta logistiklösningar erbjuder bilen som en tjänst – Sten Bergman, ElectriCITY

13.24 Ladda Hemma Kampanj i Sverige. Hur kan vi få fordons & laddbranchen att genomföra en nationell turné kring elbilar och hemmaladdning? – Henric Gustafson, ElectriCITY

13.30 Digitalisering – Hur underlättar vi den fysiska och finansiella strukturen genom molntjänster?

Den digitala energideklaration – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.37 Kan beteendeförändring spara energi? Ett projekt i Hammarby Sjöstad tillsammans med Telia och KTC – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.42 Digitalisering inom fordons/transportsektorn. Självkörande bilar, hur möjliggör vi en testbädd i Sjöstaden? – Sten Bergman, ElectriCITY

13.49 Hammarby Sjöstad som testbädd för 5G – Andreas Dahlqvist, Telia

13.56 Öppen data och datadriven innovation i den smarta staden – Eric Hjelmestam, Metasolutions

14.03 Rapport från ett seminarium om hur blockkedjor kan göra nytta i ditt projekt. – Per Sandström, PWC

14.10 Juice och frukt

Pausfråga: Vilken tjänst eller produkt vill ditt företag testa i Sjöstaden?

14.30 Affärsplattform för nationella och internationella samarbeten

Hammarby Sjöstad – Hur kan vi realisera affärspotentialen? – Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen.

14.37 Erbjudande – MatchMaking-event i Indien – Albin Carlén, Swedish Smart Grid Forum.

14.44 Erbjudande – MatchMaking-event i Kina – Quanhong Feng, China-Nordic Association for Technology Innovation and Development.

14.51 MatchMaking-event med svenska kommuner under hösten 2019 – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

14.58 En ny svenskproducerad el-sol-bil – Nadia Kabir, Nevs

15.05 Delningsekonomi – Medborgardialog för fler testbäddar

Medborgardialog med familjer i Sjöstaden, nya testbäddar – Selene Samuelsson, ElectriCITY.

15.12 Storstadsodling i Hammarby Sjöstad, kartläggning av möjligheter – Jonathan Naraine, Grow Gothenburg.

15.20 Delningsprojekt i Sjöstaden – Örjan Svane, Sharing Cities

15.30 Summering av ElectriCITY-dagen

Ann-Sofi Gaverstedt och Jörgen Lööf summerar EC-dagen.

15.40 Mingel

Enkla tips på besparingsåtgärder på energimöte

Det var fullsatt när ElectriCITY höll energimöte. På plats fanns ett 50-tal personer som representerade 22 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. De fick bland annat lyssna till Mats Bergholtz från Stockholm Exergi som gav enkla tips och råd på hur vi kan sänka effekt och energikostnaderna i våra fastigheter.

Mats Bergholtz på Stockholm Exergi

– Vår satsning på energibesparande åtgärder är bra både för plånboken och miljön. Vi vill använda Sjöstan lite som en testbädd för våra lösningar och bjuder därmed in bostadsrättsföreningarna att ingå i projekt som sänker energiförbrukningen i fastigheterna, säger Mats Bergholtz.

Stockholm Exergi presenterade tre sätt att sänka energianvändningen via effektivare styrning. Det handlar både om smartare styrning av systemen men också om att kapa effekttopparna i värmesystemen. Man presenterade även en årstidsbaserad ventilation som gör att vi inte släpper ut för mycket av värmen från lägenheterna.

Nu erbjuder Stockholm Exergi medlemmar i ElectriCITY:s en analys av värmesystemen i Sjöstadens fastigheter. Till förfogande ställer företaget sina energiexperter som gör en kvalificerad bedömning av olika förbättringsåtgärder. Det kan vara enkla åtgärder, som att installera digitala sensorer som synliggör förbrukningen i den enskilda bostaden.

–  Vi tror att mycket energi och kostnader kan sparas bara genom att tydliggöra förbrukningen. Det skapar en medvetenhet hos bostadsrättsföreningarna och de boende. Kanske är man beredd att sänka inomhustemperaturen med någon grad, eller genomföra någon annan åtgärd som man själv styr över, säger Mats Bergholtz.

På mötet deltog även Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio. Han berättade om den utmaning som hela Stockholm står inför när det gäller den framtida nätkapaciteten. Efterfrågan på el ökar och det finns risk för brist under vissa perioder, framför allt under vintertid då förbrukningen är allmänt hög.

Ta del av Stockholm Exergi:s presentation här

ElectriCITY höll medborgardialog om matsvinn

I förra veckan höll ElectriCITY den första medborgardialogen i Hammarby Sjöstad. Ämnet var matsvinn, eller med andra ord – mat som vi slänger helt i onödan. På plats fanns ett 25-tal sjöstadsbor, barn och vuxna, som alla deltog flitigt i den interaktiva workshopen.

Kvällen inleddes med en presentation av Petter Olsson, forskare på KTH, som berättade om de områden som har negativ påverkan på klimatet. Här står matsvinnet för en större andel än vi tror. Totalt är det årliga matavfallet i Sverige långt över en miljon ton, varav hushållen bidrar med den allra största delen. Ungefär var fjärde inhandlad matkasse slängs!

Workshopen handlade därför om hur vi som konsumenter kan ändra våra inköpsvanor och bättre ta tillvara på mat som vi idag slänger.

Selene Samuelsson lyssnar till bra idéer på ElectriCITYs första medborgardialog

– Här hade de tiotalet barn som deltog i diskussionerna många kreativa förslag. Till exempel tyckte de att de borde få vara med och planera skolmaten och även ges möjlighet att provsmaka maten innan de tar sin fulla portion, berättar Selene Samuelsson på ElectriCITY.

Även butikernas hantering av maten diskuterades.  Visst, många matbutiker arbetar redan att minska svinnet men mycket mer kan göras och på workshopen presenterades flera bra idéer. Ett förslag var att butikerna skivar upp och fryser frukter som man kan göra smoothies av direkt i affären eller köpa med sig hem. Även informationen om bäst-före-datum måste förbättras.

Workshopen arrangerades med stöd av KTH, Coop, ICA och caféet SWAJ i Hammarby Sjöstad. Förhoppningen är att den här dialogen och de förslag som presenterades ska bidra till att Sjöstadens matbutiker och restauranger går i bräschen för en ännu mer effektiv och förnuftig mathantering. Det långsiktiga målet är att medborgardialogerna, tillsammans med det övriga hållbarhetsarbete som vi bedriver i Sjöstan, ska leda till att vi når det lokala miljömål som är satt för stadsdelen. Läs mer om det under ”om oss” på hemsidan.

Detta var den första av flera medborgardialoger som kommer att anordnas av ElectriCITY det här året, alla under det gemensamma namnet Klimatspanarna. Nästa dialog är den 10 april. Då är temat Hydroponi, det vill säga hur man kan odla sin egen mat hemma – även om man bor i lägenhet.

Inbjudan till kommande dialoger annonseras ut via lokala Facebook-grupper samt meddelas i Sjöstadens skolor. Mötena är öppna för alla.  Läs mer på Facebook-gruppen ”Klimatspanarna”.

Stockholm satsar på eldrivna bussar

I tisdags fattade Trafiknämnden i Stockholm beslut om att fortsätta satsningen på eldrivna bussar. Det är ett banbrytande – och mycket glädjande – beslut som innebär att Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen som genomför en radikal omläggning av busstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

ElectriCITY har varit pådrivande i denna process och har bland annat varit med och initierat ett demoprojekt som inneburit att en elbuss trafikerat sträckan Ropsten-Karolinska. Testet har gett övervägande positiva erfarenheter.

Sten Bergman

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med inriktningen i Trafiknämndens beslut. En övergång till elbussar ger inte bara renare luft utan också en tystare trafik, säger Sten Bergman på ElectriCITY.

I praktiken betyder det här att cirka 100 eldrivna bussar kan komma att trafikera Stockholms innerstad och Lidingö i ett första skede. Upphandlingen för innerstadsavtalet kommer att ske mellan åren 2022-2026. Dessförinnan genomförs andra trafikupphandlingar där elbussar kan ingå.

En omställning till elbussar ökar energieffektiviseringen, samtidigt som den minimerar utsläppen av både koldioxid och kväveoxider.  Även bullret sänks radikalt – ljudnivån från en elbuss är inte högre än ett vanligt samtal två personer emellan.

Trafiknämnden konstaterar i sitt beslut att förutsättningarna för elbussar skiljer sig åt i olika delar av regionen. Mest lämpade för eldrift är kortare bussar som körs kortare sträckor i lägre hastigheter. Det betyder att det i första hand är bussarna i regionens tätorter som kommer att elektrifieras.

Att bussdepån ligger nära trafiken är också viktigt. Det minskar den tid som bussarna måste köras tomma, fram och tillbaka till depån, för att ladda.

ElectriCITY kommer att verka för att den linje som trafikerar Hammarby Sjöstad, buss 74, blir eldriven så snart som möjligt.

– Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg. Övergången till eldrift är ett nytt – ännu större – steg för att vi ska nå de lokala klimatmålen och skapa en bättre miljö för alla stockholmare, avslutar Sten Bergman.