Sjöstadselever skapar framtidens miljöprylar

Nedbrytbart karamellpapper, återvinningsbara pizzakartonger, växthus på taken och secondhandförsäljning av kläder i Hammarby Sjöstad. Det är några av alla de idéer som presenterades när ElectriCITY praktiserade miljö- och hållbarhetsarbete tillsammans med elever från Lugnets skola i Sjöstan. Projektet går under namnet Framtidsspanarna.

Det har varit fantastiskt att se vilken kreativitet som finns bland ungdomarna, säger Per Andersson på ElectriCITY. Det här är andra året som vi genomför den här satsningen tillsammans med skolan och totalt har 180 elever deltagit. Det har resulterat i massor av bra idéer och uppfinningar som alla kan bidra till en bättre miljö.

Projekt Framtidsspanarna är anpassat för årskurs 4-6. Uppgiften för eleverna var att under två veckors tid ta fram nya produkter eller tjänster som kan ha en positiv påverkan på miljön och klimatet, gärna anpassade för att kunna användas i Hammarby Sjöstad. I projektet ingick också spännande föreläsningar och denna höst hade man besök av externa föredragshållare som berättade om framtidens bilar, klimatsmarta bostäder och om digitaliseringens betydelse för ett effektivt miljöarbete.

Resultaten presenterades i mässmontrar, totalt 52 stycken, som bedömdes av en företagarpanel. De bästa produktidéerna och montrarna belönades med priser.

Kreativt skapande på Lungets skola. Här är ett axplock av alla produktidéer som ställdes ut: solcellsbil, digital elgenererad gunga, säkerhetsdrönare, solcellsträd, miljösmarta bänkar, båt som rengör vattnet i Hammarby sjö, vattenrenare, låsbara cykelställ, smart återvinning av el, mötesplatser för olika generationer, café med närodlat, elektroniska informationstavlor, säkrare övergångställ, bollautomat för mer fotboll, allmänna vattenkranar, städrobotar, app för parkering av elscootrar och en utomhusbelysning som inte lockar till sig insekter eller fladdermöss.

Tidigare har liknande satsningar genomförts på Fryshuset, bland högstadie- och gymnasieelever. Projektet har då kallats Start Up och upplägget har varit enkelt och praktiskt inriktat. Eleverna ska under projektperioden – från en heldag till en vecka beroende på tillgång till tid – ta fram enkla affärsplaner för produkter och tjänster som har en miljö- eller hållbarhetsinriktning. De färdiga resultaten, det vill säga idé och produkt, presenterades därefter för en företagspanel bestående av 5-9 personer med erfarenhet från näringslivet. De bästa idéerna prisbelönades.

Även här har besök utifrån ingått i projektet och Fryshuset har gästats av både yngre och äldre affärsmän som delat med sig av sina erfarenheter från eget företagande, förr och nu (analogt och digitalt). Och så har SEB-banken varit på plats för att berätta om en banks olika uppdrag, från sparformer och bolagsformer till lånevillkor för privatpersoner och bolag. Bra kunskaper att ha sig om man tänker satsa på eget företagande inom miljösektorn.

Det var högt till tak då alla idéer och uppslag presenterades på Fryshuset, bland annat green app för ett hållbart liv, pantbank för plast, solcellskapell för släpjollar, miljövänlig bilrengöring, tunnelbanevagn med plats för cyklar, matkedja med egen odling, segel med solceller, spårbar plånbok, fingeravläsare till klassrummen och miljövänliga tuschpennor.

– Sammantaget har nu cirka 1 000 elever deltagit i den här formen av aktiviter. Och vem vet, kanske kommer någon av alla dessa idéer att förverkligas. Det finns i alla fall realistiska förutsättningar för flertalet av de produkter och tjänster som jag sett, säger Per Andersson.

Framtidsspanarna och Start Up kommer att fortsätta även under 2021.

Klimatfrågorna i fokus – trots coronapandemin

Ny höst och nya utmaningar. Ett annorlunda år, där klimatarbetet har hamnat lite i skymundan av coronaviruset. Men frågorna är fortfarande lika aktuella och viktiga, klimatförändringarna bromsas inte av ett virus.

– 2020 får inte bli ett förlorat år i klimatarbetet. Pandemin har visat att stora och snabba omställningar är möjliga och ElectriCITY fortsätter verksamheten i oförminskad takt. Även om vi inte kan mötas på samma sätt som tidigare, så är vårt arbete helt beroende av ett fortsatt och ihållande samarbete med våra partners och medlemmar, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

– Lärdomarna från våren och sommaren är att mycket dagligt pendlande kan ersättas av arbete hemma och att digitala affärsmöten kan minska flyg- och tågresor så att mycket restid kan kapas. Kontorslokaler kan krympas och ge plats för fler bostäder i centrala lägen. Detta är beteendeförändringar som vi kan ta med oss även när samhället återgått till det normala, tillägger Jörgen.

På grund av pandemin ersatte vi våra  fysiska möten med ett antal digitala event under våren. Programmen, som sändes i nystartade ElectriCITY TV, handlade om alltifrån utökade exportmöjligheter för svenska företag inom hållbarhet till lokala mikronät, smarta betallösningar för publika laddare och system för öppna data och energieffektiviseringar i Helsingfors. Varje program gästades av flera namnkunniga presentatörer.

Alla program finns nu att se på vår hemsida  och satsningen på digitala event fortsätter i höst.

Under hösten kommer vi att arbeta ännu mer aktivt med utlysningar och långsiktiga projekt. Ett exempel är en utlysning från Energimyndigheten där vi, tillsammans med KTH, RISE, Örebrobostäder, E.ON, Ellevio, Örebro kommun med flera, lämnat in en ansökan som handlar om delning av lokal förnybar energi. Hur småskaliga och flexibla energilösningar kan vara både lönsamma och samhällsnyttiga, Och samtidigt de mest energieffektiva vid en effektbrist eller driftstörning.

Ansökan är den största som ElectriCITY deltagit i och projektet kan komma att utvecklas till ett helt nytt affärsområde för lokala mikronät. Ambitionen är att ta fram en modell som genom kommersialisering kan replikeras både nationellt och internationellt.

Parallellt fortsätter arbetet i våra testbäddar med:

 • Energi Öppna styrsystem, mikronät, delning och lagring.
 • Cirkulär ekonomi Bildelningstjänster och LåneLådan, en virituell och fysisk plats för privat delning.
 • Laddning Smart och storskalig laddning.
 • Klimatspanarna Omställning till digitala event med filmer i sociala medier, vilket möjliggjort en mycket större spridning.
 • Odling Växthus som drivs året runt med spillvärme från ett lokalt bryggeri som minskar sårbarheten vid inställda transporter till följd av till exempel en pandemi.

I höst fortsätter också arbetet med att upprätta Sveriges första riktiga fastighetsdatalabb. Flera arbetsgrupper är redan igång, framför allt när det gäller en gemensam datamodell (REC), men även arbetsgrupper för energidata, Boverkets grupp för inomhusklimat samt verktyg och plattformsutveckling. Ett mål är att utveckla nya innovativa digitala tjänster, till exempel smarta styrsystem, som sänker både energiförbrukningen och kostnaden för de boende.

Plan för miljövänligare skärgårdstrafik

Nu sjösätts Båtplan Stockholm 2025, en genomarbetad strategi för en omställning av skärgårdstrafiken. Målet är en miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik på Stockholms vatten.

Planen, som har tagits fram av ElectriCITY och teknikföretaget Green City Ferries, utgår från de riktlinjer som Region Stockholm har beslutat om för omställningen av skärgårdstrafiken när det gäller klimat, miljö̈ och attraktiv kollektivtrafik.

– Båtplan Stockholm 2025 tar ett samlat grepp på̊ de frågor som Region Stockholm vill ha svar på genom trafikförvaltningens utredningar, säger Allan Larsson, grundare och senior rådgivare till ElectriCITY.

Båtplan Stockholm 2025 innehåller i huvudsak följande förslag:

 • Utnyttja den nya tekniken fullt ut. Skrov i kolfiber, luftkudde som lyfter fartyget och minskar vattenmotståndet, nya batteritekniken och nya vätgastekniken gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med 80 procent och radikalt minska emissionerna.
 • Optimal drift genom en ny mix av fartyg. Den nya flottan byggs upp av fyra huvudgrupper av fartyg: nya snabba och emissionsfria fartyg, fartyg ombyggda till vätgasdrift, nya eller ombyggda långsamma fartyg med batteridrift, historiska och utvalda andra fartyg för peak shaving med smart HVO, som ger bättre beläggning och bättre ekonomi.
 • Kombinationen ny teknik och ny flotta gör klimatomställningen lönsam. En sådan ny flotta kommer att få väsentligt lägre energikostnader än en fortsatt drift med nuvarande fartyg, som måste ställas om till 100 procent HVO-drift. Investeringarna på 1 500 miljoner kronor i nya fartyg/infrastruktur är företagsekonomiskt lönsamma.
 • Ny extern och långsiktig finansiering. Region Stockholm har i sina budgetriktlinjer efterlyst samfinansiering från externa partners. Två̊ starka finansiärer, Vattenfall och Infranode, är beredda att engagera sig med långsiktig finansiering för att säkra klimatomställningen och den utbyggda kollektivtrafiken.

Planen innehåller även förslag på att sjötrafiken i Hammarby Sjöstad ska elektrifieras.

– Den stora utmaningen för Region Stockholm när det gäller skärgårdstrafiken är användningen av diesel. Det vill vi ändra på genom en övergång till förnybara och emissionsfria drivmedel, samtidigt som vi vill öka sjötrafikens attraktivitet för att på så sätt bidra till minskad biltrafik i Stockholmsområdet, säger Allan Larsson.

Båtplan Stockholm 2025 har presenterats för Centerpartiet och Socialdemokraterna i trafiknämnden och överlämnats till trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Ta del av hela planen här.

Charlotte Eisner ny ordförande i ElectriCITY

Charlotte Eisner är ny ordförande i ElectriCITY. Hon efterträder Ann Sofie Gaverstedt som avgick i samband med årsstämman.

– Jag känner mig både hedrad och utmanad. ElectriCITY har en unik testbädd för nya innovativa hållbarhetsprojekt, som uppmärksammats stort inom branschen och dessutom är tillämpbara i andra stadsdelar och kommuner i Sverige och utomlands, säger Charlotte Eisner i en kommentar.

Charlotte Eisner, som tidigare suttit som styrelseledamot i ElectriCITY, har lång och bred erfarenhet från miljö- och hållbarhetsarbete. Hon har haft ledande roller inom elbils- och laddningsindustrin och jobbar idag som försäljningschef och ansvarig för varumärkesaktivering och affärsutveckling på bilföretaget NEVS. I det uppdraget ingår bland annat lanseringen av en ny bildelningstjänst, NEVS SHARE, som innebär att privata bilägare hyr ut sin egen bil till grannar eller andra bekanta. Ett av flera pågående projekt i Hammarby Sjöstad.

– Vi välkomnar Charlotte som ny ordförande. Hon har stora kunskaper inom hållbarhetsfrågor, framför allt när det gäller elbilar, laddning och framtidens lösningar där vi integrerar mobilitet med energin i våra fastigheter. En viktig förutsättning för att vi ska nå vårt lokala mål om att bli en klimatneutral stadsdel till år 2030, säger Jörgen Lööf vd för ElectriCITY.

Ann Sofie Gaverstedt fortsätter som styrelseledamot i ElectriCITY

 

 

ElectriCITY TV på hemsidan i augusti

Missade du vårens och försommarens direktsända ElectriCITY TV-program så kommer du att kunna se dem på hemsidan från och med augusti. Programmen tar upp exportmöjligheter, energi, elbilar och elbilsladdning samt digitalisering och öppna data.

 

Elbilar och laddningsutrustningar

Programmet kommer att belysa utvecklingen av enklare publik elbilsladdning i Sverige. Hur skapas enkelhet, tillgänglighet, pristransparens samt kopplingar till olika andra tjänster som stödjer elbilsägaren, hyrbilstagaren eller den som för stunden delar en elbil?

Vi blickar också framåt. Vad händer när det kommer självkörande fordon? Hur ska de laddas?

Här är hela programmet:

 • Sten Bergman och Henric Gustafsson, ElectriCITY, om utmaningar och lösningar när övergången till elbilar ska genomföras.
 • Johan Konnberg, Volvo Cars, om hur fordonsindustrin kan medverka till att öka antalet laddningsutrustningar över hela landet.
 • Charlotte Eisner. NEVS, berättar om företagets satsning på framtidens elbilar.
 • Philippe Janzen, HUBJEC, presenterar en enkel lösning som utvecklats i Tyskland och som innebär att närmare 600 aktörer i 28 länder samverkar i en gemensam teknisk plattform.
 • Robert Sundin, Internetstiftelsen, presenterar en lösning som kan länka ihop alla infrastruktur-aktörer i en gemensam federation.

Kan öppna data hjälpa oss att få energieffektivare fastigheter?

Ja, det tycker Helsingfors stad som med hjälp av Nuuka Solutions öppnat upp all sin energidata som en del av strategin att bli en koldioxidneutral stad redan år 2035. Detta är ämnet för ElectriCITY TV program om digitalisering och öppna data.

Rickard Dahlstrand, ElectriCITY, initiativtagare till bland annat Fastighetsdatalabbet inleder och introducerar oss till fördelarna med att vara tidigt ute med öppna data.

I programmet medverkar:

 • Veera Sevander, energiexpert i Helsingfors, för att berätta om varför de satsar så hårt på digitalisering och öppna data.
 • Olli Parkkonen, Nuuka Solutionso, om den tekniska lösningen som möjliggjort energieffektiviseringarna i Helsingfors.
 • Juha Yrjölä, Kausal Ltd, som utvecklat en spännande applikation på denna lösning.

Programmet avslutas med en paneldiskussion som leds av Kristofer Sjöholm på Sweco, mångårig expert på området datadriven innovation.

Så kan svenska greentechföretag nå nya marknader

Ebba Lindegren, från Lindegren & Partners, arbetar med lednings- och verksamhetsutveckling. Hon har specialiserat sig på att hitta finansiering för innovativa idéer och företag.

– Det är inte alltid så lätt att hitta pengarna i det statliga innovationssystemet och bland riskkapitalbolagen. Inte heller hur man ska gå tillväga. Om detta, och hur man tar sig fram i finansieringsdjungeln kommer jag att berätta, säger Ebba Lindegren.

Så här ser exportprogrammet ut i sin helhet :

 • UTS (Urban Tech Sweden) – Ann-Sofi Gaverstedt om Teknikföretagens exportförening med målsättning att öka handeln av svenska lösningar kopplat till klimatneutrala städer.
 • URBS (systemintegratör) – Line Dahlberg om Nordisk Cleantech för klimatneutrala fastighets- och infrastrukturprojekt i Indien och USA.
 • Nordic Heat – Peter Anderberg om aktuella projekt i England och hur företag kan sälja utan att vara på plats.
 • Lindegren & Partners AB – Ebba Lindegren om möjligheterna till statlig finansiering, kontakter inom innovations- och myndighetssektorn samt bedrivande av lobbyinginsatser.

Om nya energimarknader och mikronät

Hur medborgare i symbios med energibolag och systemleverantörer via lokala mikronät, kan arbeta med resiliens vid effektbrist. Och hur vi kan skapa nya arbetstillfällen.

I energiprogrammet medverkar:

 • KTH – Björn Laumert. Om en ny möjlig marknad med systemleverantörer av mikronät.
 • Ferroamp – Mats Karlström. Vad är en effektsmart fastighet?
 • Aktea AB – Albin Carlén. Rapport till regeringen om flexibilitet för ökad kapacitet.

 

EU-kontrakt ska ge klimatneutrala städer

Inför en Climate City Contract mellan EU-kommissionen och en stad företrädd av kommunfullmäktige eller borgmästaren. Det föreslår EU:s nya forskning- och innovationsprogram, Horisont Europa, i en första rapport. Målet är att uppnå 100 klimatneutrala städer i Europa till år 2030.

– Vi kallar det KSO-klimatkontrakt på svenska. I praktiken innebär förslaget att städerna förbinder sig att arbeta för att bli klimatneutrala inom en tioårsperiod, säger Allan Larsson, grundare av ElectriCITY och vice ordförande i en de rådgivande styrelserna inom EU.

Horisont Europa, som är en fortsättning på EU:s program Horison 2020, bildades hösten 2019 och är ett ramprogram för tidsperioden 2021-2027. Det är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation i medlemsländerna – från idé till marknadsintroduktion – och kompletterar de nationella och regionala finansieringarna. Programmet förfogar över en budget på cirka 100 miljarder euro. En del av dessa medel är avsatta för fem ”missions” av vilka klimatneutrala städer är en.

I den första rapporten finns också ett förslag om att knyta ihop projektmedel från olika håll med finansiering av klimatinvesteringar och skapa ett samlat grepp. Åtgärden benämns ”the whole financial value chain” i rapporten.

– Hur finansieringslösningarna ska se ut är inte klart ännu. Men vi har diskussioner med EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken om hur de ska kunna ge ett samlat erbjudande när det gäller finansieringen av klimatinvesteringar. Vi har motsvarande diskussion här hemma mellan Kommuninvest och statliga myndigheter och forskningsfinansiärer. Förhoppningsvis blir detta mer klarlagt under detta år, så att vi kan skriva in det i KSO-kontraktet, säger Allan Larsson.

Ta del av Horisont Europas första rapport här: https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/mission-100-climate-neutral-cities-2030

Premiär för ElectriCITY TV

Vi satsar framåt och utvecklar våra mötesplatser. Vårens ElectriCITY-dag, som var planerat till  maj månad, ersätts nu med ett antal digitala event – ElectriCITY TV (ECTV). Varje event har ett speciellt tema. Det första handlar om utökade exportmöjligheter för svenska företag och äger rum tisdag den 12 maj.

– Vi sänder live genom en länk, en enkel plattform där tittarna också kan medverka interaktivt. Vi satsar på teman och presentatörer som vi tror kan leda till nya affärer för våra medlemmar och partners. Ambitionen är att sprida de goda initiativen och innovationerna så att vi når klimatmålen redan år 2030, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Under våren planeras för flera direktsända event, alla med en eller flera namnkunniga nationella eller internationella talare. Det övergripande temat är hållbar utveckling med ett långsiktigt mål om att skapa klimatneutrala städer och stadsdelar. Och då inte bara i Sverige, utan även i andra länder. Första mötet handlar om att få svenska företag att upptäcka nya möjligheter till export av produkter och tjänster som gagnar miljön. Ett utmärkt tillfälle för alla som vill bredda sina affärskontakter, utbyta idéer och utveckla nya samarbeten.

En av fyra presentatörer på det första eventet är Ebba Lindegren, från Lindegren & Partners, som arbetar med lednings- och verksamhetsutveckling. Hon har specialiserat sig på att hitta finansiering för innovativa idéer och företag.

– Det är inte alltid så lätt att hitta pengarna i det statliga innovationssystemet och bland riskkapitalbolagen. Inte heller hur man ska gå tillväga. Om detta, och hur man tar sig fram i finansieringsdjungeln kommer jag att berätta, säger Ebba Lindegren.

Så här ser programmet ut den 12 maj:

 • UTS (Urban Tech Sweden) – Ann-Sofi Gaverstedt om Teknikföretagens exportförening med målsättning att öka handeln av svenska lösningar kopplat till klimatneutrala städer.
 • URBS (systemintegratör) – Line Dahlberg om Nordisk Cleantech för klimatneutrala fastighets- och infrastrukturprojekt i Indien och USA.
 • Nordic Heat – Peter Anderberg om aktuella projekt i England och hur företag kan sälja utan att vara på plats.
 • Lindegren & Partners AB – Ebba Lindegren om möjligheterna till statlig finansiering, kontakter inom innovations- och myndighetssektorn samt bedrivande av lobbyinginsatser.

Kommande event i vår handlar bland annat om lokala mikronät, smarta betallösningar för publika laddare samt system för öppna data och energieffektiviseringar i Helsingfors.

 

Ny delningstjänst för privatbilar testas i Sjöstan

Dela din bil med grannen, eller andra vänner och bekanta. Och tjäna pengar på det! Nu lanseras en innovativ – och smartare – mobilitetstjänst i Hammarby Sjöstad, NEVS SHARE. Enkelt och nyckelfritt, bra för plånboken och miljön.

Tjänsten går ut på att privata bilägare hyr ut sin egen bil. Allt hanteras via en app. Här kan man söka och boka tillgängliga bilar och även öppna och låsa bilen med hjälp av en digital nyckel. Bilen, som kan vara din grannes, hämtas och lämnas på samma ställe och är försäkrad hos Länsförsäkringar under hela uthyrningsperioden.

Bakom satsningen ligger bilföretaget NEVS som har sitt säte i SAAB:s gamla lokaler i Trollhättan.

– Vi har snabbat på lanseringen av NEVS SHARE för att vi tror att det just nu, mitt i coronakrisen, kan finnas extra behov av att ha tillgång till bil. Många vill dessutom undvika att åka kollektivt, och vi kommer också se till att det finns desinfektionsmedel i bilarna, berättar Charlotte Eisner, ansvarig för nya tjänster på företaget.

NEVS hanterar allt det praktiska kring uthyrningen. Det inkluderar både kontroll av hyrestagarens körkort och de ekonomiska transaktionerna. Bilägaren får en redovisning av varje färd och användare, och betalningen förs över till ägaren på ett förutbestämt konto varje månad.

– Vår automatiserade betalning registrerar alla kostnader direkt, även bränsle och eventuella vägtullar. Inget krångel eller obehagliga överraskningar – varken för den som hyr eller hyr ut, säger Charlotte Eisner.

Nu bjuds boende och bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad in att delta i pilotprojektet, både som bilägare och hyrestagare. Inför premiären erbjuds extra bra villkor. Läs mer på www.nevs.com/sv/share.

ElectriCITY deltar i unikt data-projekt

ElectriCITY har, tillsammans med ett antal partners, fått bidrag av innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga Sveriges första riktiga fastighetsdatalabb. Syftet är att skapa en nationell plattform med data som kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen och som kan användas till att utveckla nya innovativa digitala tjänster, till exempel smarta styrsystem som sänker både energiförbrukningen och kostnaden för de boende.

– Det här är verkligen datadriven innovation. Genom att standardisera och tillgängliggöra den här typen av information kan fastighetsägare och andra aktörer inom branschen lära av varandra och därmed skapa smartare och effektivare hus, säger Rickard Dahlstrand, IT-ansvarig på ElectriCITY.

Fastighetsdatalabbet kommer framför allt att omfatta fem verksamhetsområden:

 • Samverka Genom datalabbet ökar möjligheterna till samverkan, vilket gör att deltagarna kan utvecklas snabbare inom det datadrivna området. Vi hjälps åt att förädla data och utveckla verktyg. Vi har gemensamma event och workshops där vi utbyter erfarenheter, lär oss om nya intressanta tekniska lösningar samt tillsammans gör ett kunskapslyft.
 • Utbilda Datalabbet kommer på̊ initiativ av deltagarna att erbjuda utbildningar inom datadriven innovation, dataanalys, visualisering samt verktygsutveckling. Det gör att deltagarna kan arbeta vidare med att förädla, gemensamt klassificera och bättre förstå egen data. Detta i sin tur ökar förståelsen för värdet av data inom den egna organisationen.
 • Utveckla Genom datalabbet kan organisationerna samverka runt verktygsutveckling, nya gemensamma gränssnitt och datamodeller mellan data i energi och fastighetsbranschen samt ta fram lösningar för visualisering och analys av data.
 • Projekt Datalabbet kommer vara en plattform för att genomföra projekt och driva arbetsgrupper, dels på̊ egen hand men framförallt i samverkan med andra företag och forskare. Det kan exempelvis vara gemensam utveckling av verktyg och datamodeller, men också̊ forskningsprojekt tillsammans med Rise, KTH och andra.
 • Data Datalabbet möjliggör delning av data – både öppen data och information som av olika anledningar säkerhetsklassats. Det gör att deltagarna kan testa olika modeller av data i en trygg miljö.

I projektet ingår olika aktörer inom fastighets- och energibranschen, totalt ett 40-tal. Här finns dataägare som levererar in data och möjliggör delning av informationen, utvecklare som installerar och förbättrar fastighetssystemen samt behovsägare och intressenter som bland annat kommer att fungera som kravställare av informationen.

Huvudansvarig för ansökan och koordinator för projektet är det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden​) som redan bedriver forskning, utveckling och tillämpningsprojekt inom data. ElectriCITY:s främsta roll blir att fungera som en lokal testbädd, det vill säga att testa de nya systemen i praktiken.

Vinnova-projektet löper över två år. Under projekttiden ska framför allt grunderna till ett fastighetsdatalabb byggas upp, därefter räknar parterna med att driva labbet vidare på egen hand.

Läs mer på https://fastighetsdatalabb.se

Allt om elbilar och laddare på ny hemsida

Nu lanserar ElectriCITY en ny hemsida som enbart handlar om elfordon och laddningsutrustningar. Här har vi samlat fakta om elbilar och eldrivna tvåhjulingar, men också nyheter om elbilen samt en massa praktisk information om laddboxar, bilpooler och installatörer.

Den nya hemsidan https://laddahemma.se innehåller en rad praktiska råd och tips till bostadsrättföreningar som funderat på att installera laddningsutrustningar i garagen. På hemsidan finns också senaste nytt om elbilar.

Idag är det möjligt för bostadsrättsföreningar och samfälligheter att få halva laddningsplatsen betald genom ett statligt investeringsstöd. Det är Naturvårdverket som hanterar bidragen, som inkluderar både utrustning och arbetstid för installationen. Se Naturvårdverket hemsida för mer information http://www.naturvardsverket.se/laddabilen

– Vi vill också bjuda in alla bostadsrättsföreningar i Sjöstan att göra en gemensam upphandling av laddningsutrustningar till sina garage. Det ger många fördelar, framför allt kan vi förhandla fram bättre priser, men det betyder också att vi kan ställa större krav och få bättre villkor av leverantörerna. Det borgar för en effektivare och snabbare utbyggnad av laddboxar, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY.

Ladda hemma handlar framför allt om att öka antalet elbilar för att på så sätt minska koldioxutsläppen på våra vägar. Men, det är lite som med hönan och ägget. Finns det inga laddningsplatser för elbilar är intresset lågt, men om infrastrukturen är på plats – lättillgänglig och bekväm – då ökar intresset för att skaffa elbil.

ElectriCITY har redan hjälpt ett stort antal bostadsrättsföreningar att sätta upp laddningsplatser i garagen och för närvarande finns över 400 laddningsplatser Sjöstan. Det gör oss förmodligen till den laddningstätaste stadsdelen i Sverige. Men det är ändå inte tillräckligt.

– Vi tror på ett genombrott för försäljning av elbilar under 2020. Vi vill göra denna omställning möjlig genom en gemensam upphandling för att förse Sjöstan med minst dubbelt så många laddningsplatser under detta år, säger Jörgen Lööf.