ElectriCITY höll medborgardialog om matsvinn

I förra veckan höll ElectriCITY den första medborgardialogen i Hammarby Sjöstad. Ämnet var matsvinn, eller med andra ord – mat som vi slänger helt i onödan. På plats fanns ett 25-tal sjöstadsbor, barn och vuxna, som alla deltog flitigt i den interaktiva workshopen.

Kvällen inleddes med en presentation av Petter Olsson, forskare på KTH, som berättade om de områden som har negativ påverkan på klimatet. Här står matsvinnet för en större andel än vi tror. Totalt är det årliga matavfallet i Sverige långt över en miljon ton, varav hushållen bidrar med den allra största delen. Ungefär var fjärde inhandlad matkasse slängs!

Workshopen handlade därför om hur vi som konsumenter kan ändra våra inköpsvanor och bättre ta tillvara på mat som vi idag slänger.

Selene Samuelsson lyssnar till bra idéer på ElectriCITYs första medborgardialog

– Här hade de tiotalet barn som deltog i diskussionerna många kreativa förslag. Till exempel tyckte de att de borde få vara med och planera skolmaten och även ges möjlighet att provsmaka maten innan de tar sin fulla portion, berättar Selene Samuelsson på ElectriCITY.

Även butikernas hantering av maten diskuterades.  Visst, många matbutiker arbetar redan att minska svinnet men mycket mer kan göras och på workshopen presenterades flera bra idéer. Ett förslag var att butikerna skivar upp och fryser frukter som man kan göra smoothies av direkt i affären eller köpa med sig hem. Även informationen om bäst-före-datum måste förbättras.

Workshopen arrangerades med stöd av KTH, Coop, ICA och caféet SWAJ i Hammarby Sjöstad. Förhoppningen är att den här dialogen och de förslag som presenterades ska bidra till att Sjöstadens matbutiker och restauranger går i bräschen för en ännu mer effektiv och förnuftig mathantering. Det långsiktiga målet är att medborgardialogerna, tillsammans med det övriga hållbarhetsarbete som vi bedriver i Sjöstan, ska leda till att vi når det lokala miljömål som är satt för stadsdelen. Läs mer om det under ”om oss” på hemsidan.

Detta var den första av flera medborgardialoger som kommer att anordnas av ElectriCITY det här året, alla under det gemensamma namnet Klimatspanarna. Nästa dialog är den 10 april. Då är temat Hydroponi, det vill säga hur man kan odla sin egen mat hemma – även om man bor i lägenhet.

Inbjudan till kommande dialoger annonseras ut via lokala Facebook-grupper samt meddelas i Sjöstadens skolor. Mötena är öppna för alla.  Läs mer på Facebook-gruppen ”Klimatspanarna”.