ElectriCITY bjuder in till exportsatsningar

ElectriCITY Innovation bjuder in, tillsammans med Smart City Sweden och Urban Tech Sweden, medlemmar och andra samarbetspartners att delta i exportsatsningar för det hållbara samhället. Syftet med projekten är att sprida svenska hållbarhetslösningar och att möjliggöra ökad export för svenska företag.

– Det här är en möjlighet för företag som har produkter och tjänster som kan bidra till det hållbara samhället. Många av de exportprojekt som vi bjuder in till har kommit en bit på väg och flera grundläggande förutsättningar för att komma till en snabb affär – exempelvis projektfinansiering – är redan på plats. Ett gyllene tillfälle för svenska företag som vill nå ut på en global marknad, säger Jörgen Lööf vd på ElectriCITY Innovation.

De tre exportsatsningar som söker samarbetspartners är:

Smart City Sweden
Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform med smarta lösningar för den hållbara staden. Via Smart City Swedens olika noder i Sverige tar plattformen emot besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av svenska hållbara lösningar som möter urbaniseringens globala utmaningar. Det innefattar inte bara miljöteknik utan även smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Plattformen kan även finansiera förstudier för att möjliggöra svensk export i ett senare skede.

Smart City Sweden vill komma i kontakt med företag som har hållbarhetslösningar som kan presenteras för intresserade besökare. Plattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Tillväxtverket, Business Sweden, Vinnova, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Trafikverket och Boverket samt regionala organisationer. Energimyndigheten är koordinerande myndighet.

Urban Tech Sweden – sWash&Grow
ElectriCITY och Urban Tech Sweden är med i sWash&Grow, ett Vinnova-finansierat projekt för hållbar produktion av bland annat vatten, sanering och förnybar energi. Målet är att utveckla verktyg som förbättrar och underlättar för innovatörer och andra organisationer att snabbt få ut hållbara lösningar till områden där det föreligger akuta behov.

Senare i år, i oktober, anordnas en ”matchmaking” i Stockholm där innovationer matchas mot specifika projekt i sWash&Grow. Vi söker företag som har lösningar inom exempelvis vattenproduktion, vattenrening, förnybar energi, energilagring, lastbalansering och återvinning.

Urban Tech Sweden-Impact Hub New York- Deep Energy Retrofit
New York State har ett av världens mest ambitiösa klimatmål, ett lagkrav som innebär att fastighetssektorn ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2030 och med 85 procent till 2050. För att uppnå klimatmålet behöver cirka 50 000 existerande byggnader uppgraderas med effektiva energilösningar de kommande tio åren. Detta skapar en marknad som uppskattas till över 20 miljarder dollar.

För att möjliggöra omställningen i fastighetssektorn har privata och offentliga aktörer gått samman för att öppna en mötesplats, Impact Hub, mitt i Soho på Manhattan. Fastighetsutvecklaren Hines och konsortiet Hudson Square Properties är några av aktörerna som ligger bakom satsningen. I området har världens största IT- och techbolag etablerat sig, bland annat Microsoft, Google, Disney och Amazo.

Impact Hub blir en utställning – ett showroom – med olika energilösningar och erbjuder program för utländska aktörer. Ett konsortium av svenska bolag lett av Urbs, Urban Techs Swedens kommersiella del, ska implementera ett nytt energisystem i mötesplatsens byggnad.

– Vi vill komma i kontakt med svenska företag som vill vara en del i klimatomställningen i New York State men som även har intresse att bidra till hållbarhetsmålen. Exempel på lösningar kan vara värmepumpar, termisk lagring, styrsystem, träfasader, verktyg för energibalansering och IT-lösningar. Även miljövänligt och kemikaliefritt byggmaterial och färger är av intresse, säger Ann-Sofi Gaverstedt, styrelseledamot i ElectriCITY Innovation och styrelseordförande i Urban Tech Sweden.